Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44408
   


Автор вопроса: Яна из города: сумы :: Вопрос: 30506  
Яна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти матеріал на написання дипломної роботи на тему: Своєрідність рецепції літературного героя у романах Григорія Тютюнника "Вир" та Володимира Лиса "Століття Якова"
Наш ответ:
Доброго дня, Яно!
Пропонуємо наступні джерела:
1. Пастух Б. Зупинка "Історична проза" / Богдан Пастух // Дзвін. - 2011. - № 2. - С. 140-142. - Рец. на кн.: Харчук, Борис. Вишневі ночі. Панкрат і Юдка. De profandis (три повісті про любов і зраду) / Б. Харчук . - Тернопіль : Джура, 2010. - 188 с. - Рец. на кн.: Лис, Володимир. Століття Якова / В. Лис. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2010. - 240 с.
2. Поліщук Я. Герой без героїзму / Ярослав Поліщук // Дніпро. - 2011. - № 5-6. - С. 176-181. - Рец. на кн.: Лис, Володимир. Століття Якова / В. Лис. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2010. - 240 с.
3. Буття Якова на тлі століття української історії : письменники, критики, читачі про роман Володимира Лиса "Століття Якова": на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка // Літературна Україна. - 2013. - 24 січ. - С. 12.
4. Сердюк П. Зачарований ромашковою землею / П. Сердюк // Тютюнник Г. Вир. - К., 1973. - С.5-20.
5. Дубина М. Григорій Тютюнник і його твори / М. Дубина // Тютюнник Г. Вир. - К., 1979. - С.5-16.
6. Мовчан Р. Стильова палітра української прози першої половини XX століття / Раїса Мовчан // Бібліотечка "Дивослова". - 2009. - № 2. - С. 1-64.
7. Історія української літератури : В 8 т. Т. 8 : Література післявоєнного часу (1946-1967) / АН УРСР. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. - К. : Наукова думка, 1971. - 576 с.
8. Бондар Н. В. Роман “Вир” Григорія Тютюнника: до проблеми літературно-краєзнавчих особливостей // http://alma-mater.lnpu.edu.ua/magazines/visnyk/2011/3_2011_fil_part1.pdf#page=199
9. Гурбанська А. Переддень прози шістдесятників (роман Г. Тютюнника «Вир») // Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Наукові записки. — Кіровоград, 2000. — Вип.27: Сер. Філологічні науки (літературознавство). — С.105–119.
10. Соколова А. В. Співвідношення персонажа та його антропонімічного позначення у романах Г. Тютюнника «Вир» і В. Земляка «Лебедина зграя» // Науковий вісник. — Ізмаїл, 2003. — Вип.15: Спецвип. — С.194–196.
11. Соколова А.В. Онімічний аспект проблеми ідіостилю письменника (на матеріалі зіставлення антропонімії у романах Григорія Тютюнника "Вир" і Василя Земляка "Лебедина зграя"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.В. Соколова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 19 с. // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03savzlz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

.: Раздел: Литература :: 5.02.2013 20.23.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.210244 seconds