Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Яна із міста: сумы :: Запитання: 30947  
Яна запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти потрібну літературу для написання дипломної роботи на тему: Своєрідність рецепції літературного героя в романах Григорія Тютюнника "Вир" та Володимира Лиса "Століття Якова"
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Ми вже відповідали на це запитання раніше. Див. відповідь: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання-30506.
Додатково пропонуємо переглянути:
50 знаменитых украинских книг / Андрусенко, Валентина Пантелеевна [и др.]. - Х. : Фолио, 2004. - 509 с. - (100 знаменитых).
Барабаш, Юрий. Трояновка, обыкновенное село / Барабаш, Юрий // Тютюнник Г.М. Водоворот. - М., 1980. - С.3-22.
Бублейник Л.В. Діалоги в композиційно-стилістичній структурі роману Г. Тютюнника "Вир" / Л.В. Бублейник // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки . Філол. науки. Мовознавство. — 2011. — N 1. — С. 27-32.
Гурбанська, Антоніна. Людина і час: роман Г.Тютюнника "Вир" [Текст] / А. Гурбанська ; Апокаліпсис ХХ століття: повість Б.Антоненка-Давидовича "Смерть" / В. Гребньова. - Кіровоград : [б.в.], 2000. - 48 с.
Гурбанська А. Переддень прози шістдесятників (роман Г. Тютюнника «Вир») // Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Наукові записки. — Кіровоград, 2000. — Вип.27: Сер. Філологічні науки (літературознавство). — С.105–119.
Забужко, Оксана. Направду добра книжка / Забужко, Оксана // Лис, Володимир Савич. Століття Якова. - Х. , 2011. - С. 5-6.
Історія української літератури : В 8 т. Т. 8 : Література післявоєнного часу (1946-1967) / АН УРСР. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. - К. : Наукова думка, 1971. - 576 с.
Лісовська С.А. Образ природи як оптика вираження екзистенціальних станів у романі Г. Тютюнника "Вир" / С.А. Лісовська // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки . — 2008. — N 1. — С. 169-173.
Мовчан, Раїса. Стильова палітра української прози першої половини XX століття / Мовчан, Раїса // Бібліотечка "Дивослова". - 2009. - № 2. - С. 1-64.
Ніколаєнко І. О. Риси західнополіського діалекту в романі Володимира Лиса "Століття Якова" / І. О. Ніколаєнко // Лінгвістика : зб. наук. пр. — 2012. — N 1, ч. 1. — С. 149-156.
Пастух, Богдан. Зупинка "Історична проза" / Пастух, Богдан // Дзвін. - 2011. - № 2. - С. 140-142. - Рец. на кн.: Харчук, Борис. Вишневі ночі. Панкрат і Юдка. De profandis (три повісті про любов і зраду) / Б. Харчук . - Тернопіль : Джура, 2010. - 188 с. - Рец. на кн.: Лис, Володимир. Століття Якова / В. Лис. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2010. - 240 с.
Поліщук, Ярослав. Герой без героїзму / Поліщук, Ярослав // Дніпро. - 2011. - № 5-6. - С. 176-181. - Рец. на кн.: Лис, Володимир. Століття Якова / В. Лис. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2010. - 240 с.
Соколова А. В. Особові імена з суфіксом -к- у романах Г. Тютюнника «Вир» та В. Земляка «Лебедина зграя» // Записки з ономастики. — Одеса, 2001. — Вип.5. — С.75–81.
Соколова А. В. Романи Г. Тютюнника «Вир» та В. Земляка «Лебедина зграя»: антропонімічні спостереження (суфіксація повної форми імені) // Записки з ономастики. — Одеса, 2002. — Вип.6. — С.128–134.
Соколова А. В. Співвідношення персонажа та його антропонімічного позначення у романах Г. Тютюнника «Вир» і В. Земляка «Лебедина зграя» // Науковий вісник. — Ізмаїл, 2003. — Вип.15: Спецвип. — С.194–196.
Соколова А.В. Онімічний аспект проблеми ідіостилю письменника (на матеріалі зіставлення антропонімії у романах Григорія Тютюнника "Вир" і Василя Земляка "Лебедина зграя"): Автореф. дис... канд. філол. наук / А.В. Соколова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03savzlz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Сташків, Мирон. Життя і слово письменника / Сташків, Мирон // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 1. - С. 49-50.
Черненко, Олена Федотівна. Не зміліє пам'яті криниця : спогади про Григорія та Григора Тютюнників / Черненко, Олена Федотівна. - К. : Ярославів Вал, 2001. - 255 с.

.: Розділ: Література :: 13.03.2013 16.27.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.292657 seconds