Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Евгений із міста: Одесса :: Запитання: 31038  
Евгений запитує:
Здравствуйте, я пишу курсовую по роману В. Земляка "Лебедина зграя". Не могли бы Вы мне подсказать где найти критические статьи в Одессе, в какую библиотеку обратиться, или электронной версии статей. Полное название темы - Образ автора в романе В. Земляка "Лебедина зграя" (специальность укр. яз. и л-ра) Спасибо Заранее извиняюсь, но список статей и работ в поиске не подходит
Наша відповідь:
Здравствуйте, Евгений!
Предлагаем список источников, которые, возможно, будут все же полезными. Увы, информации, которая бы полностью отвечала теме Вашего запроса, нам найти не удалось.
В Одессе, естественно, библиотекой с наилучшими фондами является Одесская национальная научная библиотека им. М. Горького - http://www.odnb.odessa.ua/
1. Соколова А.В. Онімічний аспект проблеми ідіостилю письменника (на матеріалі зіставлення антропонімії у романах Григорія Тютюнника "Вир" і Василя Земляка "Лебедина зграя"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.В. Соколова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 19 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03savzlz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
2. Семків Р. Елементи постмодерної поетики в романі В. Земляка «Лебедина зграя» // Національний ун-т «Києво-Могилянська академія». Наукові записки. — К., 1999. — Т.17: Філософія. — С.68–73.
3. Колодій О. Притчевість дилогії Василя Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені млини» // Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Наукові записки. Сер. Літературознавство. — Тернопіль, 1998. — Вип.2. — С.107–118.
4. Боярська Л. В. Фольклорно-міфологічний аспект образу Фабіяна у дилогії Василя Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені млини» // Вісник. — К., 2000. — Вип.8. — С.75–78.
5. Ковальова Г. М. Дуалістичність мовних партій автора та персонажів при творенні мовної картини світу (на матеріалі роману-дилогії В. Земляка «Лебедина зграя», «Зелені млини») // Східнослов’янська філологія. — Горлівка, 2008. — Вип. 14: Мовознавство. — С. 133–139.
6. Семків Р. Елементи постмодерної поетики в романі В.Земляка "Лебедина Зграя" // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Fil/1999_17/14_semkiv_r.pdf
7. Калачик І. Специфіка антропонімів як вияв авторської точки зору в художніх текстах Василя Земляка // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzvdpu_filol/2009_11/zbirnuk 11 2009/specufika antroponimiv.pdf
8. Калачик І. Етнолінгвістична карттина світу в дилогії Василя Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені млини» // http://kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2008_vipusk_75_chastyna_4_zamovlennya_5080_4.pdf#page=192
9. Ващенко Ю. А. Міфопоетичні та карнавальні чинники як підгрунтя типологічних сходжень у творах Г. Шевальє і В. Земляка // http://alma-mater.lnpu.edu.ua/magazines/visnyk/2012/Visnuk_fil_2012_3_2.pdf#page=134
10. Ткаченко О. "Вавилонські каїни" Василя Земляка як реалізація інтерпретаційної моделі "розбрату за землю" // http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/lit_23_2012.pdf
11. Горнятко-Шумилович А. Фольклорна образність "химерної" прози : Типологічні подібності "Лебединої зграї" В.Земляка, "Ирію" В.Дрозда і "Дому на горі" В.Шевчука / А. Горнятко-Шумилович // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2004.- 15. - С.11-14.
12. Лабінський, М. Химерна проза Василя Земляка / М. Лабінський // Пам'ять століть. - 2008. - № 3. - С. 102-103.
13. Слобошпицький, Михайло Федотович. Василь Земляк [Текст] : нарис життя і творчості / М. Ф. Слобошпицький. - К. : Дніпро, 1994. - 149 с.

.: Розділ: Література :: 20.03.2013 16.09.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.300832 seconds