Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Кіра із міста: Луцьк :: Запитання: 31052  
Кіра запитує:
Добрий вечір, допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи на тему "Часопростір "Одіссеї" Гомера" Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кіро! Радимо Вам використати наступну літературу:
- Гомер Гомерова "Одіссея" / Гомер; Переказ. К.Гловацької; Передм. А.Білецького; Худож. Р.Масаутов. - К.: Веселка, 1980. - 166 с.: іл.
– Зарубежная литература в школе : Пособие для учителя / Худож. Л.П.Фишер. - М. : Просвещение, 1976. - 287 с. : іл.
– Зарубежная литература для школьников : Энцикл. Т. 1 / Подгот. текста, сост. Н.Л.Вадченко. - Донецк : Сталкер, 1996. - 511 с. - (Для школьников).
– Підлісна Г. Н. Про красу та античну літературу. - К. : Техніка, 1997. - 191 с. : іл.
– Античная литература / Под ред. А.А.Тахо-Годи; Худож. А.Т.Яковлев. - 4-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 1986. - 464 с. : іл.
– Тронский И. М. История античной литературы : Учеб. для студентов ун-тов. - М. : Высшая школа, 1983. - 464 с.
– Радциг С. И. История древнегреческой литературы. - 5-е изд. - М. : Высшая школа, 1982. - 487 с.
– Міляновська Н. Р. Від античності до Просвітництва : Портр. та біогр. письм.: [Посіб.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 1998. - 48 с.
– Бацалев В. В. Загадки древних времен. - М. : Вече, 2000. - 383 с. : іл. - (Тайны древних цивилизаций).
– Левицкая Л. П. Зарубежная литература. - Донецк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. - 95 с.
– Пащенко, В.І. Антична література. Греція : Посіб. для вчителів зарубіж. л-ри і студ. гуманіт. ф-тів. Ч. 1 : Міфотворчість. Гомер. Гесіод / Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів. - К. : Навчальні посібники, 1997. - 84 с.
– Золотухин А. И. Гомер : Имманент. биография: Тезисы / Николаевский областной краеведческий музей. - Николаев : Атолл, 2001. - 86 с. : іл.
– Пащенко В. І. Антична література : Підруч. для студентів вищ. навч. закл. - К. : Либідь, 2001. - 718 с. : ілюстр.
– Султанов Ю. І. У світі античної літератури : Давньогрец. л-ра. Л-ра Стародав. Риму: Посіб. для вчителя. - Х. : Ранок: Веста, 2002. - 111 с. : іл. - (Скарбниця словесника).
– Радциг С. И. История древнегреческой литературы. - М. : Лист Нью, 2004. - 537 с. - (Классика).
– Підлісна Г. Н. Світ античної літератури / Відп. ред. В.І.Пащенко. - К. : Наукова думка, 1981. - 199 с. : ілюстр. - (Научно-популярная литература).
– Мегела І. Історія давньогрецької літератури : Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Видавець Вадим Карпенко, 2007. - 339 с.
– Флоренсов Н. А. Троянская война и поэмы Гомера / Н. А. Флоренсов ; [Послесл. Н. А. Логачева]. - М. : Наука, 1991. - 143,[2] с


– Тахо-Годи, А.А. Гомер и его поэмы // Гомер. Илиада; Одиссея. - М., 1987. - С.5-20.
– Маркиш, С. Путь к Гомеру // Гомер. Илиада; Одиссея. - М., 1967. - С.5-20.
– Тахо-Годи А. "Одиссея" Гомера и ее художественный смысл // Гомер. Одиссея. - М., 1987. - С.5-20.
– "Одіссея": зміст і загальна характеристика // Тема. - 2001.- 4. - С.33-44.
– Забарило, К.С. Гомерова "Одіссея" та її місце в світовій літературі // Гомер. Одіссея. - Х., 2002. - С.3-30.
– Тереховська О. В. Філософсько-естетичні уроки Гомера: ще раз перечитуючи "Одіссею" / О.В. Тереховська // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - № 5. - С. 6-8.
– Гузь, О. О. Особливості художнього світу в поемі Гомера "Одіссея" : фрагмент системи уроків / О.О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 11. - С. 9-15.
– Дурицька І.В. Через з"ясування засобів художньої виразності до осягнення змісту твору : вивчення поеми Гомера "Одіссея" / І.В. Дурицька // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004. - № 9. - С. 41-42.
– Рогозинський В. Хто ж ти, Одіссею? : еволюція поглядів на античного героя / В. Рогозинський // Зарубіжна література в школах України. - 2006. - № 1. - С. 11-13.
– Гузь О.О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одіссея" / О.О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 9, № 10.
– Гузь О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одісея" / О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 9. - С. 23-40.

.: Розділ: Література :: 22.03.2013 00.19.12 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.275936 seconds