Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Ганна із міста: Острог :: Запитання: 31107  
Ганна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію для написання реферату з літературної антропології на тему : "Роздуми про людину в сучасній літературі (оцінки, дискусія, критика)".Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступними документами:
Стефанія Андрусів. Антропологія літератури – літературна антропологія – літературознавча антропологія (до семантики терміна). – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog/2010_11/R1/Andrusiv.pdf
ОЛЕГ БОДНАР ДЕФОРМАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖОРДЖА ОРУЕЛЛА “1984”) ; ВАЛЕРІЙ БОРЕНКО АНТРОПОЛОГІЧНІ РЕМАРКИ РОЖЕ МАРТЕН ДЮ ГАРА: АСПЕКТ МОДИФІКАЦІЇ ОБРАЗУ ЛІТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ ; ОЛЬГА ВОЗНЮК СТЕРЕОТИП ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВІЗІЇ ІНШОГО ; НАДІЯ ГАВРИЛЮК. ХУДОЖНЄ ВИРАЖЕННЯ САМОТНОСТІ В ПОЕЗІЇ К. ХХ – П. ХХІ СТ. ; ЮЛІЯ ЗАПОРОЖЧЕНКО ГРАНИЧНЕ МИСЛЕННЯ СУЧАСНОГО ГЕРОЯ (ЗА ТВОРАМИ Д.ГОЙОВІ, .АНДРУХОВИЧА, А.СТАСЮКА) ; ОЛЕНА КОНОПЛІЦЬКА АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ГЕРОЯ У ТВОРЧОСТІ БОГДАНА ЛЕПКОГО ; НАТАЛЯ МЕЛЬНИК РОЗДУМИ ПРО СЕНС ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ В НОВЕЛІ К.МОСКАЛЬЦЯ «СПОГЛЯДАННЯ ЧЕРЕШНІ» // Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність / укладач Папуша І.В. // Studia methodologica. – Випуск 25. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2008. – 326 с). – Режим доступу:
http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?...
Літературна антропологія Тараса Федюка). – Режим доступу:
http://maysterni.com/publication.php?id=22953
ВІТУШИНСЬКА Алла. ГЕНДЕРНІ ВИМІРИ ЛІТЕРАТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ). – Режим доступу:
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2360/1/vituchunska.pdf

ГАЛКІНА Яна. ТІЛЕСНІСТЬ В «НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ »
(«ВІДЧУТНІСТЬ» ХУДОЖНІХ СВІТІВ І.КОТЛЯРЕВСЬКОГО ТА Г.КВІТКИ-ОСНОВ'ЯНЕНКА) ). – Режим доступу:
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2360/1/vituchunska.pdf
Іван Малкович. «З янголом на плечі». Глибокі роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина). – Режим доступу:
http://notatka.at.ua/publ/konspekti_urokiv_ukrajinskoji_literaturi_8_klas/urok_39_ivan_malkovich_z_jangolom_na_plechi_gliboki_rozdumi_suchasnogo_poeta_pro_te_jakoju_povinna_buti_ljudina/40-1-0-1914


Кісь О. Бунтівна наука. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології / Кісь О. // Сучасність. ? 2008. ? No 10. ? С. 43–51.
Когут О. Архетипні сюжети й образи в сучасній українській драматургії (1997 - 2007 рр.): монографія / О. Когут ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2010. — 440 с. — Бібліогр.: 392 назв. — укp.
Розглянуто твори новітньої української драматургії як цілісну художню систему кодів архетипних сюжетів і образів у стильових моделях бароко, романтизму та моделювального реалізму. Особливу увагу приділено проблемі фрагментарності досліджень новітньої національної драматургії як маловивченого явища української літератури. Висвітлено сучасні тенденції в літературознавстві, проведено комплексний аналіз архетипу в художньому тексті з застосуванням методологічних засад психоаналізу, семіотики, герменевтики, філософської та соціальної антропології.
Лук'яненко О.І. Людина, що читає: антропологія Володимира Набокова: Автореф. дис... канд. філос. наук / О.І. Лук'яненко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 20 с. — укp.
Проаналізовано феномен читання у світогляді В.В.Набокова, виявлено сутнісні характеристики, які дозволяють говорити про його безсумнівну значущість для сучасного філософського дискурсу. Обгрунтовано, що у розумінні письменника ставлення до світу літератури ілюструє якість життя людини. Призмою антропологічного аналізу для нього є феномен читання, який розуміється як модус людського буття, що забезпечує людині істинність існування. Доведено, що особливість творчості письменника, яка визначається критиками як "авторський соліпсизм", фактично забезпечує його творам художню полісемію та багатовимірність. З'ясовано, що читання, яке у розумінні В.В.Набокова є творчістю, передбачає метафізичний зв'язок, який поєднує "уважних читачів" і відокремлює їх таким чином від світу удаваностей та симулякрів. Установлено, що категорії "творчість", "пам'ять", "потойбічність", "випадковість" і "пошлість" "прочитуються" письменником у тісному зв'язку з процесом читання. Обгрунтовано, що для В.В.Набокова читання є не стільки засобом підвищення освіченості або розвитку інтелекту, скільки способом самореалізації людини. Проаналізовано художні, та есеїстичні твори В.В.Набокова з точки зору даної проблеми. Визначено напрямок трансформації розуміння даного феномену в сучасну епоху панування аудіо, відео та мас-медіа.
Тарнашинська Л. Літературознавча антропологія : новий методологічний проект у дзеркалі філософських аналогій / Л. Тарнашинська // Слово і Час. ? 2009. ? No 5. ? С. 48–61.

.: Розділ: Література :: 26.03.2013 16.21.01 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
   

Generated in 0.219144 seconds