Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45243
   


Автор вопроса: Анастасія из города: Дніпропетровськ :: Вопрос: 31140  
Анастасія спрашивает:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію з питання "Новаторство В. Винниченка - драматурга". Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Анастасіє!
Зверніться до наступних джерел:
1. Гуменюк В.І. Драматургія Володимира Винниченка. Проблеми поетики: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / В.І. Гуменюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 36 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02gvivpp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
2. Щур Н. О. Драматургія В. Винниченка в рецепції Я. Мамонтова // http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2012_32/297_302.pdf
3. Прокопець Т.М. Проблема щастя в драмі Володимира Винниченка "Брехня" // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/filos/2011_95/prokop.pdf
4. Векуа О.В. Гуманістична основа художнього та етичного ідеалу Володимира Винниченка (на матеріалі драматичних творів): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Векуа ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1998. — 14 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1998/98vovivv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
5. Хороб С.І. Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ століття в системі модерністського художнього мислення: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / С.І. Хороб ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 45 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02hsimhm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
6. Синявська Л.І. Художньо-естетична концепція активної особистості в українській літературі кінця XIX - початку XX століття (на матеріалі драматургії Лесі Українки та В.Винниченка): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.І. Синявська ; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 17 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00sliluv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
7. Летнянчин, П.П. Концепція особистості у драмах Б.Шоу, І.Франка, В.Винниченка: компаративний дискурс : автореф. дис. .... канд. філол. наук: 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Петро Петрович Летнянчин ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с. // http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1441
8. Гуменюк В. І. Літературознавчі й театральні інтерпретації п’єси Володимира Винниченка "Брехня" // http://science.crimea.edu/zapiski/2011/filologiya/t24_12.pdf#page=209
9. Гуменюк В. Сила краси. Проблеми поетики драматургії Володимира Винниченка : монографія / В. І. Гуменюк. – Сімферополь : Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2001. – 340 с.
10. Мороз, Лариса Захарівна. Драматургія Володимира Винниченка: ідейно- мистецьке експериментаторство на тлі "нової драми" кінця ХІХ- початку ХХ століть [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мороз Лариса Захарівна ; НАН України, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. - К., 1997. - 30 с.

.: Раздел: Литература :: 28.03.2013 21.02.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.251181 seconds