Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 43930
   


Автор запитання: Ганна із міста: Луганськ :: Запитання: 31190  
Ганна запитує:
Доброго дня! Допоможіть з підбіркою літератури на тему "Міський простір у прозі Віктора Домонтовича", а також літературу про поняття "простір" і творчість самого Домонтовича. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агеєва, Віра. Апологія модерну: обрис ХХ віку : ст. та есе / Агеєва, Віра. - К. : Грані - Т, 2011. - 405 с. - (De Profundis).
Біловицька, Н. ”Доктор Парадокс” одружився з коханою через 35 років після знайомства : побачила світ книжка про родовід українського літератора, археолога, філософа і розвідника Віктора Петрова (Домонтовича) / Н. Біловицька // Уряд. кур’єр. — 2013. — 20 берез. (№ 52) - С. 42.-http://ukurier.gov.ua/uk/articles/doktor-paradoks-odruzhivsya-z-kohanoyu-cherez-35-r/
Білокінь С. О. Часопросторова специфіка інтелектуального роману (на матеріалі українських творів 20-х років XX століття): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / С. О. Білокінь ; МОНМС України. — Донецьк, 2012. — 16 с.
Боярчук О. «Неокласична» проза Віктора Домонтовича як різновид модернізму // Актуальні проблеми сучасної філології. Сер. Літературознавство. — Рівне, 2001. — Вип.10, спец. Український модернізм зі столітньої відстані. — С.205–214.
Василишин І. Віртуальний світ українського екзистенціалізму // Слово і час. - 2003. - №6. - С.70-75.
Ганошенко Ю.А. Міф, архетип, традиційний образ в інтелектуальному романі 20-30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ю.А. Ганошенко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06gyairs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гірняк М.О. Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В.Домонтовича: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / М.О. Гірняк ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2006. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06gmoipd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гірняк М. Існування на межі, або екзистенціалістські умонастрої у прозі В.Петрова-Домонтовича / М. Гірняк // Слово і час . — 2007. — N 8. — С. 29-40.
Гірняк М. Слово і мовчання: самоусвідомлення через іншого в (інтелектуальній прозі В. Домонтовича) // Слово і час. - 2004. - № 11. - С.28-36.
Гірняк М. Сон як модель ІР-реального та ІР-раціонального існування (на матеріалі інтелектуальної прози В. Домонтовича) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. — К., 2006. — Вип.13. — С.18–29.
Гірняк, Мар'яна. Таємниця роздвоєного обличчя. Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича [Текст] : [монографія] / М. Гірняк. - Л. : Літопис, 2008. - 286 с.
Гусейнова, Олена. "Семіотика простору" в теоретичних та художніх текстах Віктора Петрова-Домонтовича // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Випуск 44. — Частина 2. — Львів, 2008. — С. 180-88.-http://www.anthropos.net.ua/jspui/handle/123456789/2458
Корнієнко К. Особлива людина // Слово і час. - 2002. - № 10. - С.76 - 78.
Кравченко Н. Збагнення // Слово і час. - 2002. - № 10. - С.81 - 88.
Мазуренко І. «Метаморфози» Віктора Петрова (В. Домонтовича): Фрагменти життя та творчості за документами доби // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. — Д., 2004. — Вип.1. — С.76–85.
Мариненко Н.В. Інтелектуальна проза В.Петрова: жанрово-стильові особливості: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.В. Мариненко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05mnvjso.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мариненко Н. В. Елементи символічного дискурсу в прозі В. Домонтовича // Вісник. — Х., 2003. — N595: Сер. Філологія, вип.38: Сучасні аспекти дослідження літератури XX століття. — С.44–47.
Мариненко Ю. Проза В. Домонтовича: до проблеми національної ідентичності // Наукові записки. — Кіровоград, 2004. — Вип.56: Сер.: Філологічні науки (літературознавство). — С.258–279.
Мариненко Ю. Топос ностальгії В. Домонтовича: повість "Без грунту" /Ю. Мариненко. // Дивослово. - 2009. - № 5. - С.47-51.
Матасова Ю.Р. Архетип у романістиці Ф.С.Фіцджеральда та В.Домонтовича: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Ю.Р. Матасова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05myrrfd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мариненко Ю.В. Місія: проблеми національної ідентичності в укр. прозі 40 - 50-х рр. XX ст. / Ю.В. Мариненко ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2004. — 328 с.
Нестерова, Анна. Віктор Петров-Домонтович - доктор Парадокс / Нестерова, Анна // Друг читача. - 2009. - № 16. - С. 5.
Петрик, Алла. Екзистенційний світ у романах Віктора Домонтовича // Наукові записки. — Тернопіль, 2008. — Вип. 2 (24). — С. 111–121.
Слово і час. - 2002. - № 10.
Ушневич-Штанько С. Засади інтелектуалізму в структурі художнього мислення В. Домонтовича // Вісник. — Івано-Франківськ, 2007. — Вип.13–14. — С.245–250.
Ушневич-Штанько С. Романи Віктора Домонтовича в контексті української інтелектуально- психологічної прози: особливості художнього мислення: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Соломія Едуардівна Ушневич-Штанько ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 18 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09useohm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Філатова, О. С. Київський "міський текст" 20-х років ХX століття: "Анатомія", "Фізіологія", "Психологія". Вип. 23, ч. 4./ О. С. Філатова // Актуальні проблеми слов'янської філології [Текст] : міжвуз. зб. наук. ст. /[редкол. : В. А. Зарва (відп. ред.) та ін.]. - Бердянськ, 2010. - С .153-162(Лінгвістика і літературознавство).-http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/38401/19-Filatova.pdf?sequence=1

.: Розділ: Література :: 2.04.2013 12.43.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.255408 seconds