Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Оля із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 31206  
Оля запитує:
Добридень! Допоможіть, будь ласка, знайти наступну інформацію: поняття "конфлікт" в сучасній літературознавчій науці (хто досліджував, яке трактування вкладав і т.ін.). Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Ознайомтеся із наступними публікаціями:
1. Удалов В.Л. Конфліктність як терміноструктура і терміносистема // http://eprints.zu.edu.ua/1959/1/05uvlktt.pdf
2. Вірченко Т. І. Характер і конфлікт у п’єсі І. Білоуса „Марія – княгиня Рівненська (Несвицька)” // http://alma-mater.lnpu.edu.ua/magazines/visnyk/2010/20_2010_p3_fil.pdf#page=142
3. Хороб С. Теоретичні концепції драми Михайла Роздольського // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Fil/2008_17_18/01_Khorob.pdf
4. Вірченко Т. І. Стильові типології художніх конфліктів української драматургії 1990 – 2010 років // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vmdu/2012_6/index.files/Virch.pdf
5. Євтушенко Н.І. Еволюція конфліктів української і російської драматургії першої половини ХІХ ст. // http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/1159.pdf
6. Вірченко Т. І. Типологія художніх конфліктів за естетичним наповненням в українській драматургії 1990 – 2010 років: теоретичний та історичний виміри // http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/331/1/Visnuk_2012 _12.pdf#page=14
7. Бровко О. О. Художня конфліктологія: між текстом і театром // http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/331/1/Visnuk_2012 _12.pdf#page=189
8. Вірченко Т. І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990–2010-х років: дискурс, еволюція, типологія : монографія / Тетяна Ігорівна
Вірченко ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка». – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 336 с. // http://archive.nbuv.gov.ua/books/2012/12vtihk.pdf
9. Мавлиева А.М. К вопросу о трактовке понятий «конфликт» и «коллизия» в современном литературоведении // http://elibrary.ru/item.asp?id=16546071
10. Нагапетова А. Г. Природа конфликта в отечественном литературоведении // http://www.alu.itech.ru/ont/ont/2007-5.pdf#page=93
11. Семенов А. Н. К проблеме конфликта художественного текста // http://www.ugrasu.ru/uploads/files/101-106 (1).pdf
12. Вірченко Т. І. Міський топос як передумова художнього конфлікту / Т.І. Вірченко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2010. — Вип. XXIII, ч. 3. — С. 202-207. — Бібліогр.: 18 назв. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38329
13. Нагапетова А. Г. К вопросу о теории художественного конфликта // http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-teorii-hudozhestvennogo-konflikta
14. Вербицкая Г.Я. К проблеме изучения субстанционального конфликта // http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/64-68_Вербицкая.pdf

.: Розділ: Література :: 3.04.2013 10.23.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.20685 seconds