Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 31212  
Інна запитує:
Традиція психологізму в українськії драматургії кінця ХІХ - початку ХХ ст. в системі модерністського художнього мислення
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Винниченкознавчі зошити: Зб. наук. ст. Вип. 2 / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя / Ред.: В.П. Хархун. — Ніжин, 2005. — 165 с. (Проаналізовано проблему жанрового поліфонізму в драматургії В.Винниченка в контексті тенденцій психологізації драматургії кінця ХІХ - початку ХХ ст.)
Гуменюк В.І. Драматургія Володимира Винниченка. Проблеми поетики: Автореф. дис... д-ра філол. наук / В.І. Гуменюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 36 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02gvivpp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Заєць С. Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / С. Л. Заєць ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 16 с.
Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця ХІХ - початку ХХ ст. (за творами Л.Яновської, І.Тогобочного): Автореф. дис... канд. філол. наук / К.В. Жукова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 17 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07jkvtyt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Казанова О.В. Новелістика В. Стефаника і родо-жанрові особливості української малої прози кінця XIX - початку XX століття: автореф. дис... канд. філол. наук / О.В. Казанова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2008. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08kovkps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Ковалець Л. Драматизм соціальних і морально-психологічних конфліктів оповідання Леся Мартовича "Мужицька смерть" // Слово і час. - 2005. - № 7. - С.45-47.
Малютіна, Наталія Павлівна. Українська драматургія кінця XIX – початку XX ст. : навч. посіб. / Н. П. Малютіна. — К.: Академвидав, 2010. — 253 с. — (Альма-матер: ам).
Малютіна Н.П. Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ століття: аспекти родо-жанрової динаміки: Моногр. / Н.П. Малютіна. — О.: Астропринт, 2006. — 351 с.
Мамай Н.М. Концепція особистості в драматургії Л.Андреєва: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Н.М. Мамай ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2005. — 18 с.
Приймак І.В. Творчість Любові Яновської в літературному процесі кінця XIX - початку ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук / І.В. Приймак ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07pivpkp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Семак О.І. Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: система конфліктів і характерів: автореф. дис... канд. філол. наук / О.І. Семак ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09soiskh.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Хороб С.І. Українська драматургія кінця XIX – початку XX століття в системі модерністського художнього мислення : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філол. наук. 10.01.01. / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2002. — 45 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02hsimhm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Швець В.С. Історична драматургія Людмили Старицької-Черняхівської (проблематика і поетика): автореф. дис... канд. філол. наук / В.С. Швець ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2008. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08svscpp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Тема: Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття-http://bibliofond.ru/view.aspx?id=452810

.: Розділ: Література :: 3.04.2013 14.59.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.385029 seconds