Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Оля із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 31492  
Оля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал про "малу" прозу Любові Яновської (усі можливі праці). Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Зверніться до наступних публікацій:
1. Нестелєєв М. А. Меланхолія як суїцидогенний фактор у творчості Любові Яновської // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2011_8/16.htm
2. Приймак І. В. Творчість Любові Яновської в літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apftp/pryjmak.pdf
3. Приймак І. Любов Яновська у дзеркалі доби кінця ХІХ – початку ХХ ст.: відома і невідома / І. Приймак. – Дрогобич : Відродження, 2011. – 208 с.
4. Біляцька В.П., Тішкіна О.М. Михайло Драй-Хмара про чинники прози Л. Яновської // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npkpnu_fil/2009_19/5_01_Biljatska_Tishkina.pdf
5. Приймак І.В. Образи дітей у белетристиці Любові Яновської // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apftp/2009_4/170-172.pdf
6. Тішкіна О.М. Світоглядна парадигма героїв прози Любові Яновської: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О.М. Тішкіна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2010. — 19 с. // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10tomply.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
7. Оляндер Л. Внутрішній світ людини в творчості Любові Яновської (на матеріалі нарисів та оповідань письменниці) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. — Львів, 1999. — Ч.1. — С.472–475.
8. Приймак І. В. Риси психологізму в малій прозі Л. Яновської // Наукові праці. — Кам’янець-Подільський, 2004. — Вип.3, т.2. — С.66–68.
9. Приймак І. В. Дитячі оповідання Любові Яновської: рух поетики та проблематики // Наук. пр. — Кам’янець-Подільський, 2005. — Вип.11, т.2. — С.143–148.
10. Тішкіна О. М. Чинник темпоральності в текстовій парадигмі оповідань Л. Яновської // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — Д., 2009. — Вип. 9. — С. 153–160.
11. Приймак І. В. Еволюція проблематики і поетики у прозі Л. Яновської (на матеріалі неопублікованих творів) // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. — Хмельницький, 2009. — Вип. 5. — С.160–162.
12. Біляцька, Валентина. Загальнолюдські трагедії душі у творах В. Стефаника та Л. Яновської // Вісник. — Івано-Франківськ, 2012. — Вип. 34–35. — С.252–256.
13. Тішкіна О. М. Часопросторові координати як сфера реалізації героїв Л.Яновської // http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/316/1/Visnuk_LNU_2012_3_1.pdf#page=125
14. Крупка М. Жіноча проза доби модерну: концепція нового героя // http://www.anthropos.net.ua/jspui/bitstream/123456789/164/1/Krupka.pdf

.: Розділ: Література :: 24.04.2013 11.42.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.268036 seconds