Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Моніка із міста: Вроцлав (Польща) :: Запитання: 31556  
Моніка запитує:
добрий день! я студентка першого курсу української філологі в універсітеті у Вроцлаві. підкажіть мені, будь ласка знайти: у яких книжках напісано про творчості Ольги Кобилянської , особливо по мотиву надлюдини в романі "Земля". Наперед дуже дякую за допомогу !
Наша відповідь:
Доброго дня, Моніко!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато, подаємо лише деякі з них:
Ахатова І. Дискурс ірраціоналізму в повісті Ольги Кобилянської «Земля» // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2006. — Вип.11, ч.2: Лінгвістика і літературознавство. — С.160–165.
Вознюк, Володимир Аксентійович. Ольга Кобилянська і згуртування українців / Володимир Вознюк. — Львів: Каменяр, 2011. — 29, [1] с. — (Серія «Акценти»).
Вознюк, Володимир Оксентійович. Буковинські адреси Ольги Кобилянської : біогр.-краєзнав. моногр. / Володимир Вознюк. — Чернівці: Книги-XXI, 2006. — 275 с.
Гоч С. Біблійний концепт символу землі в однойменних романах Ольги Кобилянської та Еміля Золя // Науковий вісник. — Чернівці, 2007. — Вип.321–322: Слов’янська філологія. — С.466–471.
Гоч С. В. Однойменні романи "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя: поетика, типологія: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / С. В. Гоч ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11GSVZPT.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Дергаль Л. Я. У тенетах землі: драматизм соціальних і моральних конфліктів у однойменних повістях «Земля» Ольги Кобилянської та Еліна Пеліна // Філологічні студії. — Мелітополь, 2010. — Вип.1. — С.93–103.
Дмитренко Н. В. Музика й живопис у творчості О. Кобилянської та Я. Івашкевича: синкретизм художньої образності: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Н. В. Дмитренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10DNVSHO.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Дроботун О.М. Колористика української прози доби модернізму (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Винниченка): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.М. Дроботун ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2010. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10domkkv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Жижченко, Лариса. Жанрова своєрідність повісті Ольги Кобилянської «Земля» // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. — Донецьк, 2007. — Т.17: Літературознавство. — С. 42–48.
Жижченко Л. Б. «Земля» О. Кобилянської: генологічна характеристика // Вісник. — Чернігів, 2010. — Вип. 75: Сер.: Філософські науки. Другі Кулішеві читання з філософії етнокультури. — С.164–165.
Каменська І.В. Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами "Ніоба", "Valse melancolique", "Некультурна", "Земля", "Через кладку"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.В. Каменська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03kivzck.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Кирилюк С.Д. Трансформація мотивів та образів світової літератури у творчості Ольги Кобилянської: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.Д. Кирилюк ; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 1999. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99ksdtok.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Матусяк Л.І. Твори Ольги Кобилянської з життя української інтелігенції. Пошуки морального ідеалу: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.І. Матусяк ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00mlipmi.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мацяк О.М. Синтез мистецтв у прозі Ольги Кобилянської: проблема самототожності письменниці: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.М. Мацяк ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06mompsp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мельничук Я.Б. Ольга Кобилянська в останній період творчості (від 1914 р.): ідейно- художня еволюція: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Я.Б. Мельничук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02mybihe.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Павлишин, Марко. Ольга Кобилянська перед «Землею»: питання ідентичності // На пошану пам’яті Віктора Китастого. — К., 2004. — С.95–114.
Палінська О.М. Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / О.М. Палінська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04pomiok.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Починюк Л. І. «Земля у нас — тяжке діло: кров’ю пахне» (Повість О. Кобилянської «Земля») // Наукові праці. — Кам’янець-Подільський, 2002. — Вип.6. — С.57–61.
Руснак, Наталія. Лексика портретного опису в повісті О. Кобилянської «Земля» // Науковий вісник. — Чернівці, 2011. — Вип. 547–548: Слов’янська філологія. — С.253–258.
Семчук, Дарія Богданівна. Вивчення творчості Ольги Кобилянської у школі / Дарія Семчук. — Т.: Мандрівець, 2008. — 165 с.: іл., табл. — (Вивчення творчості).
Томусяк, Людмила. Детермінанти з часовим значенням як засоби вираження категорії темпоральності в художньому тексті (на матеріалі повісті О. Кобилянської «Земля») // Науковий вісник. — Чернівці, 2008. — Вип. 428–429: Слов’янська філологія. — С.225–229.
Додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання-23662, 23080, 20331.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України (Київ). – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Література :: 2.05.2013 02.14.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.432912 seconds