Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45065
   


Автор запитання: Катерина із міста: Кіровоград :: Запитання: 31643  
Катерина запитує:
Курсова " Тема історичного минулого у творах Нейуя-Левицького "запорожці", Оксани Сенатович "Малий Віз", Антіна Лотоцького "Михайло_семиліток""!!!!!!!! ДОПОМОЖІТЬ!!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
На жаль, у доступних нам джерелах інформації небагато (тільки твори або розробки уроків). Пропонуємо попрацювати із наступними матеріалами:
Вертій, Олексій. Літературна казка і фольклор в 70-90 рр. 19 ст. / Вертій Олексій // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2004.- №43. - С.13-15.
Власенко, Василій Онуфрійович. Художня майстерність І.С.Нечуя-Левицького — К.: Радян. шк., 1969. — 182, [2] с.
Габдрахманова Л. В. Історична проза І. Нечуя-Левицького: жанрово-стильові особливості // Вісник. — Запоріжжя, 2010. — N 2. — С. 41–44.
Головецька, Н. Два уроки з вивчення твору А.Лотоцького "Михайло-семиліток" : 5 клас / Н. Головецька // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005.- №6. - С.30-33.
Гуцало, Євген. Ми йдемо до свободи / Гуцало, Євген // Нечуй-Левицький І. Запорожці. - К., 1994. - С.5-8.
Добра фея дитячої літератури : до 70-річчя від дня народж. О. П. Сенатович : біобібліогр. довідка / Тернопільська обласна бібліотека для дітей, відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи ; підгот. М. Д. Колопенюк. - Тернопіль : [б. в.], 2011. - 16 с. : портр., ілюстр. - (Наші славетні земляки. Вип. 12).
Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : зб. пр. Всеукр. наук. конф., 25-27 верес. 2008 р. : до 170-річчя з дня народж. І. С. Нечуя-Левицького / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [редкол.: Н. І. Бернадська та ін.]. - Черкаси : [Б. в.], 2008. - 549 с.
Комар, Наталя. Історичні оповідання Антіна Лотоцького / Комар, Наталя // Лотоцький, Антін Львович. Михайло-семиліток. - К. , 2007. - С. 3-8.
Література. Діти. Час, 1985 : зб. літ.-критич. ст. про дит. л-ру. Вип. 10 / редкол. В. Г. Дончик [та ін.] ; упоряд. В. Я. Неділька. - К. : Веселка, 1985. - 176 с.
Лебедівна, Лариса. Релігійно-містичні мотиви прози Антона Лотоцького та Катрі Гриневичевої / Лебедівна Лариса // Дивослово. - 2005.- №9. - С.62-65. - Бібліогр.: с. 65.
Левицький-Нечуй, Іван. Запорожці : з передм. та поясн. / Іван Левицький-Нечуй. — Львів: Спілкове вид. у Львові; Жовква: з Друк. ОО. Василіян, [1872?] — 40 с. — (Бібліотека літературних перлин; ч. 1).
Мовчан, Р. Розмовляючи з п`ятикласником про літературу та життя [Текст] : як працювати із новеведеними до програми творами (на прикладі розгляду оповідання Оксани Сенатович "Малий віз") / Р. Мовчан // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 3. - С. 56-59.
Пашковська Г. В. Нормотворення української мови: роль І. С. Нечуя-Левицького. / Г. В. Пашковська; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених. — К.; Умань: Жовтий, 2011. — 394 с.: табл. — (Енциклопедія сучасних міждисциплінарних досліджень; т. 5).
Подуфалий В. Антін Лотоцький: Життєвий і творчий шлях //Лотоцький А. Княжа слава. - Львів, 1991. - С. 5 - 16.
Побірченко, Наталія. Проблеми виховання підростаючого покоління в педагогічній спадщині Івана Нечуя-Левицького : монографія / Наталія Побірченко. - Умань : [РВЦ "Софія"], 2008. - 183 с.
Походзіло, Микола Ульянович. Іван Нечуй-Левицький — [2-е вид., перероб. і допов.] — К.: Дніпро, 1966. — 126, [2] с. — (Літературний портрет).
Приходько, Інна. Тема України і національної зради у творчості І.Нечуя-Левицького / Приходько Інна // Дивослово. - 2001.- 3. - С.48-54.
Ситченко, А. Борці за долю України : вивчення казки І. Нечуя-Левицького "Запорожці" : 5 клас / А. Ситченко, Н. Огренич // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 7. - С. 30-33. - Бібліогр.: с. 33.
Ситченко, А. Л. Вивчення казки І. Нечуя-Левицького "Запорожці" / А. Л. Ситченко, Н. Огренич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2008. - № 1. - С. 16-18.
Усі письменники і народна творчість [Текст] : Довідник. - К. : Мастер-Клас, 2007-2008. - 864 с.
Чепіль, Марія Миронівна. Антін Лотоцький - педагог, громадський діяч (1881-1949) : монографія / Марія Чепіль, Надія Дудник ; [за ред. М. М. Чепіль]. - Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2008. - 263 с.
Додатково пропонуємо звернутися до електронних каталогів:
-Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ-http://www.nbuv.gov.ua/
-Національної Парламентської бібліотеки України - http://www.nplu.org/.

.: Розділ: Література :: 16.05.2013 11.50.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.21317 seconds