Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45822
   


Автор вопроса: Оля из города: Дніпропетровськ :: Вопрос: 31751  
Оля спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти теоретичний матеріал на тему: семантика кольору (хто досліджував, що вже зроблено в науці) в літературі (монографії, книги, збірники праць, дисертації...), філософії і т.ін. Мене цікавить будь яка інформація! Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Олю!
Пропонуємо наступні публікації:
1. Семашко Т.Ф. Особливості семантики та функціонування слів-колоративів в українській фразеології: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.Ф. Семашко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 19 с. // http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/501
2. Воробьева И.Н. Семантика устойчивых сочетаний с колоронимом white / белый в современном английском языке // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Rgf/2011_954/11vinsay.pdf
3. Лагода О.М. Колір в дизайні одягу: аспекти вивчення та особливості сприйняття // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhDADM/2007-5/07lonpou.pdf
4. Лук’янець Г.Г. Функції атрибутивного прикметника при зміні семантики кольору // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mikks/2011_37/025_029.pdf
5. Курченко Л.М. Семантика кольору в німецькій та українській мовних картинах світу // http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2010_29/34_40.pdf
6. Шегеда О.П. Символіка кольору у творчості Лесі Українки // http://eprints.zu.edu.ua/778/1/01shoplu.pdf
7. Безотосна Ю.В. Комунікаційні особливості сприйняття кольору аудиторією журнальних видань // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2012_4/files/SC412_35.pdf
8. Вовнянко Т.А. Суб'єктивна семантика колористичної стратегії в образотворчій діяльності: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Т.А. Вовнянко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — О., 2003. — 20 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03vtasod.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
9. Супрун Л.О. Семантика і прагматика назв кольорів в українському романному тексті середини - другої половини ХХ ст. (на матеріалі творів О. Гончара, П. Загребельного, М. Стельмаха): автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л.О. Супрун ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2009. — 16 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09slogzs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
10. Шеховцова, Елена Анатольевна. Формирование символической семантики цветообозначений: культурологический аспект [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Шеховцова Елена Анатольевна ; Донецкий национальный ун-т. - Донецк, 2003. - 212 л. - Библиогр.: л. 183-209.
11. Шуришина, Татьяна Ивановна.
Лингвостилистическая интерпретация художественного текста в аспекте взаимосвязи семантики цвета и ритмомелодики [Текст] : учеб. пособие / Т. И. Шуришина ; Черновицкий гос. ун-т им. Юрия Федьковича. - Черновцы : Рута, 2000. - 64 с.
12. Герасименко, Ирина Анатольевна. Семантика русских цветообозначений [Текст] : монография / И. А. Герасименко ; Горлов. гос. пед. ин-т иностр. яз. - Горловка : [Вид-во ГДПІІМ], 2010. - 439 с. - Бібліогр.: с. 408-437. - 300 экз.
13. Шеховцова, Олена Анатоліївна. Формування символічної семантики кольоропозначень: культурологічний аспект [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Шеховцова Олена Анатоліївна ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2003. - 18 с.
14. Дробаха Л. Зіставний аналіз семантики колористичних прикметників української, російської, німецької, англійської та французької мов // http://kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2008_vipusk_75_chastyna_4_zamovlennya_5080_4.pdf#page=63
15. Миронова Л. Н. Семантика цвета в эволюции психики человека //Проблема цвета в психологии/Под ред. А.А. Митькина. М., – 1993. – С. 172-188.
16. Кудрина А.В., Мещеряков Б.Г. Семантика цвета в разных культурах // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». – 2011. – № 1. // http://www.psyanima.ru/journal/2011/1/2011n1a1/2011n1a1.pdf

.: Раздел: Литература :: 31.05.2013 09.47.24 :.
.: :.
   

Generated in 0.148973 seconds