Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 31762  
Ірина запитує:
Добрий день! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу(період з 1997р.-по сьогодняшній день) про письменника,публіциста Костя Буревія.Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Ви можете скористатися наступними джерелами:
Біографії українських письменників: Буревій Кость. – Режим доступу: http://shkolyaram.narod.ru/bur.html
Буревій Кость. – Режим доступу: http://1576.ua/people/3805
Буревій Кость. Біографія. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=39
Давидова-Біла Г. Міф про Едварда Стріху в тексті авангарду / Г. Давидова-Біла // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 2002. – Вип.7. – С. 131–142.
Іванова О. В. Образ Павла Полуботка в історії та одноіменній трагедії Костя Буревія / О. В. Іванова // Літературознавчі студії. – К., 2011. – Вип. 31. – С. 150–157. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/lits/2011_31/150_157.pdf
Кисіль В. В. Автоекзекуція як літературний жанр / В. В. Кисіль / Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна.– 2002. – № 557. – С. 321–326.
Кисіль В. В. Євангеліє від Едварда Стріхи: трансформація біблійних сюжетів у пародіях Костя Буревія // Вісн. Харк. нац. ун-та. – Х., 2000. – Сер. «Філологія». – С. 338–342.
Кисіль В. В. На перехресті часу: до питання про взаємодію Костя Буревія та Валеріяна Поліщука / В. В. Кисіль // Український засів. – 1998. – № 4/6. – С. 54–61.
Кисіль В. В. Пародії Едварда Стріхи – дискурс українського авангарду / В. В. Кисіль // Вісн. Харків. нац. ун-ту. – 2001. – № 520. – С. 422–426.
Кисіль В. В. Пародійна творчість К. С. Буревія: еволюція образу автора в пародіях Едварда Стріхи, політичний та естетичний дискурс, поетика комічного : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 [Електронний ресурс] / В. В. Кисіль ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2003. – 16 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03kvvdpk.zip
Кисіль В. В. Стаття К. Буревія «Ваші пальці…»: від «літературних кентаврів» до «готтентотської моралі» / В. В. Кисіль. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2012_989/content/kysil.pdf
Кость Буревiй (1888–1934). – Режим доступу: http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BIOGRAPHY/bureviy.txt
Кость Буревій (1888–1934) // Біографії, життєписи, творчість. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/biografii/part2/031.htm
Кость Буревій (1888–1934) // Історія української літератури XX століття. Кн. 1 / за ред. В. Г. Дончика. – К., 1998. – С. 724–727. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=2321
Лавріненко Ю. Кость Буревій (Едрард Стріха) / Ю. Лавріненко // Розстріляне відродження/ Ю. Лавріненко. – К., 2004. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/87/37/
Нове про письменника Костя Буревія. – Режим доступу: http://otherreferats.allbest.ru/literature/00074653_0.html
Оліфіренко В. Нове про письменника Костя Буревія / В. Оліфіренко С. Оліфіренко // Далекосхідна хвиля. – 2011. – № 18. – Режим доступу: http://hvila.lozikov.ru/arhiv-nomerov-11-20/no-18/vadim-olifirenko-svitlana-olifirenko
Просалова В. Кость Буревій – містифікатор / В. Просалова // Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи. – Донецьк, 2007. – Вип.4. – С. 98–103.
Ромащенко Л. Драма «Павло Полуботок» К. Буревія в контексті історичних та художніх творів про українського гетьмана / Л. Ромащенко // Південний архів. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 83–88.
Ромащенко Л. Павло Полуботок як історична особа та художній образ (за драмою К. Буревія «Павло Полуботок») / Л. Ромащенко // Українське літературно-мистецьке Відродження 20-х років XX століття: питання стилю, проблематики, поетики, мови. – Черкаси, 2005. – С. 231–237.
Стусенко О. Як Буревій зніс стовпа українського футуризму. – Режим доступу: http://litakcent.com/2007/12/19/oleksandr-stusenko-jak-burevij-znis-stovpa-ukrajinskoho-futuryzmu/
Роздобудько І. Трагічний герой Східної Слобожанщини Кость Буревій. – Режим доступу:
http://openkharkiv.com/index.php/blogs/entry/trahichnyi-heroi-skhidnoi-slobozhanshchyny-kost-burevii
Школа В. М. Агіографічність драми К. Буревія «Павло Полуботок» / В. М. Школа // Вісник. – Запоріжжя, 2010. – № 2. – С. 362–366. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vznu/fil/2010_2/362-366.pdf

.: Розділ: Література :: 3.06.2013 15.13.37 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
   

Generated in 0.237206 seconds