Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44535
   


Автор запитання: Катя із міста: Рівне :: Запитання: 31808  
Катя запитує:
"Пані Боварі і Нора Хельмер: порівняльний аспект." Щось є по цій теми ?
Наша відповідь:
Дюброго дня, Катю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Белоусов Р. Дельфина Деламар и Эмма Бовари // Лит. учеба. - 1981. - № 6. - С.225-229.
Грушевський, Михайло Сергійович. Твори : у 50 т. Т. 11 : Серія "Літературно-критичні та художні твори : Літературно-критичні праці" (1883-1931), "По світу" / Грушевський, Михайло Сергійович ; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; гол. ред. : П. Сохань (гол. ред.) [та ін.] ; упоряд. Г. Бурлака ; авт. передм. М. Жулинський, Г. Бурлака ; авт. комент. Г. Бурлака ; пер. висловів М. Трофимук. - Львів : Світ, 2008. - 750 с.
Давиденко, Галина Йосипівна. Історія зарубіжної літератури ХIX-початку XХ століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Давиденко, Галина Йосипівна, Чайка, Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Глухівський державний педагогічний університет. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 399 с.
Драматургія кінця ХIX-XX ст. ( Г. Ібсен, Б. Шоу, Б. Брехт ) : матеріали до вивч. / упоряд. Кеба О. В., Шулик П. Л., Голубішко І. Ю. - Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2006. - 219 с. - (Зарубіжна література в школі).
Зарубіжна драма другої половини 19 - початку 20 сторіччя : Посіб. для 10 кл. / Уклад. і авт. вступ. ст. К.О.Шахова. - К. : Навчальна книга, 2003. - 319 с.
Ібсен Генрік. Драматичні твори : Посіб. для 10 кл.: Біографія письменника. Стислий переказ і аналіз творів. Аналіз творч. методу / Авт.-уклад. А.І.Шухова. - Х. : Ранок: Веста, 2002. - 55 с. : портр. - (Літературна крамниця).
Лысак, Л. Ф. "Вопрос, а не ответ - мое призвание" : урок-исследование интеллектуального начала в пьесе Г.Ибсена "Кукольный дом" / Л. Ф. Лысак // Русская словесность в школах Украины. - 2008. - № 2. - С. 39-42.
Люнде, Стейн Эрик. Биография Хенрика Ибсена. Все-иль ничего [Текст] / С. Э. Люнде ; пер. Л. Ф. Попова. - Симф. : Таврия, 2006. - 160 с.
Набоков, Владимир Владимирович. Лекции по зарубежной литературе. Остен, Диккенс, Флобер, Джойс, Кафка, Пруст, Стивенсон [Текст] / В. В. Набоков ; пер. И. М. Бернштейн [и др.] ; ред. пер. ХаВ. А. Харитонов. - М. : Независимая газета, 1998. - 510 с. - (Литературоведение).
Наливайко, Дмитро Сергійович. Великий майстер художньої прози : літ. портрет Г. Флобера. / Дмитро Наливайко. — 2-ге вид. — К.: Веселка, 2007. — 20, [1] с. — (Урок літератури).
Наливайко, Д. Роман, що започаткував новітню прозу / Д. Наливайко // Флобер Г. Пані Боварі; Проста душа. - Х., 2002. - С.3-18.
Ніколаєнко, О.М. Гюстав Флобер / О. М. Ніколаєнко // Тема. - 2005.- №3-4. - С.9-37.
Пронкевич, Олександр Вікторович. Зарубіжна література 19 століття : Піруч. для 10 кл. / Пронкевич, Олександр Вікторович. - 4-е вид., переробл. і допов. - К. : Зодіак-ЕКО, 2004. - 527 с.
Рябчий І. С. Образ Шарля Боварі в романі Г. Флобера «Пані Боварі» // Від бароко до постмодернізму. — Дніпропетровськ, 2002. — Вип.5. — С.117–120.
Саррот Н. Флобер - наш предшественник // Вопросы литературы. - 1997. - № 3. - С.225-243.
Сартр, Жан-Поль. Идиот в семье. Гюстав Флобер от 1821 до 1857 / Рус. пер. Плеханов Е. — Спб.: Алетейя, 1998. — 646, [1] с.
Хейберг, Ханс. Генрик Ибсен / Хейберг, Ханс ; Пер. с норв. В.Якуба; Послесл. В.Адмони. - М. : Искусство, 1975. - 278 с. : портр. - (Жизнь в искусстве).
Шахова, Кіра. Генрік Ібсен / Шахова, Кіра // Зарубіжна драма другої половини 19 ст. початку 20 сторіччя. - К., 2003. - С.5-14.
Шиндлєр, М.Л. Її називали "жахливою матір'ю" : Урок за драмою Г.Ібсена "Ляльковий дім" / М. Л. Шиндлєр // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005.- №5. - С.18-19.
Якимович, Т. Гюстав Флобер / Т. Якимович // Флобер Г. Твори в двох томах. - К., 1987.- Т. 1. - С.5-20.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України (Київ). – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Література :: 13.06.2013 20.13.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.354347 seconds