Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 32186  
Оля запитує:
Доброго дня! Прошу Вас допомогти знайти вихідні дані (тема, рік захисту) авторефератів (яких конктетно дисертацій зазначатиму в дужках поряд з прізвищем дослідника) таких українських літературознавців: 1. Штонь Григорій Максимович - кандидатської дисерт. 2. Зборовська Ніла Вікторівна - кандидатської дисерт. 3. Наєнко Михайло Кузьмович - кандидатської дисерт. 4. Гримич Галина - докторської дисерт. 5. Мороз Лариса Захарівна - кандидатської дисерт. Дякую заздалегідь!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Зборовська, Ніла Вікторівна. Психоісторія новітньої української літератури: проблеми психосемантики і психопоетики [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 ; 10.01.06 / Зборовська Ніла Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2007. - 40 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07znvppp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Зборовська, Ніла Вікторівна. Психоісторія новітньої української літератури: проблеми психосемантики і психопоетики [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01; 10.01.06 / Зборовська Ніла Вікторівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2007. - 473 арк.
Мороз, Лариса Захарівна. Драматургія Володимира Винниченка: ідейно- мистецьке експериментаторство на тлі "нової драми" кінця ХІХ- початку ХХ століть [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мороз Лариса Захарівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1997. - 30 с.
Мороз, Лариса Захарівна. Драматургія Володимира Винниченка: ідейно- мистецьке експериментаторство на тлі "нової драми" кінця ХІХ- початку ХХ століть [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мороз Лариса Захарівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1997. - 294 л.
Штонь Г.М. Духовний простір української ліро-епічної прози : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філол. наук 10.01.01. / Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1998. — 32 с.
Штонь Г.М. Духовний простір української ліро- епічної прози [Текст] : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Штонь Григорій Максимович ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К., 1998. - 351 л.
Наєнко Михайло Кузьмович: кандидатська дисертація на тему "Проблеми розвитку української радянської новелістики в період становлення літератури соціалістичного реалізму (двадцяті роки)" (1977) та докторська дисертація на тему «Лірико-романтична стильова течія в українській радянській прозі» (1989).
Гримич Галина Михайлівна [Текст] : біобібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; [уклад. : Н. М. Сидоренко, І. М. Забіяка] ; за ред. : В. В. Різун. - К. : Ін-т журналістики, 2008. - 23 с. - (Біобібліографія Інституту журналістики ; вип. 1) (можливо, в посібнику є назва докторської дисерт.)

.: Розділ: Література :: 29.09.2013 09.13.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.249255 seconds