Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 32297  
Юлія запитує:
Доброго дня!! допоможіть, будь ласка, занйти літературу до дипломної на тему "Тематично-стильові особливості прози Оксани Забужко". Вельми вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже частково відповідали на схоже запитання, спробуйте переглянути відповіді №№ 4905, 6292, 32146. Пропонуємо також наступні джерела:
Віжічаніна Л. М. Художнє осягнення історії і сучасності: огляд української прози останніх років. Ч. 2. – Режим доступу: http://biblio.lib.kherson.ua/hudozhne-osyagnennya-i.htm
Гундорова Т. Проявлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Л. : Літопис, 1997. – 299 с.
Зборовська Н. Код української літератури / Н. Зборовська. – К. : Смолоскип, 2010. – 570 с.
Ісаєнко К. П. Стилистічні особливості прози О. Забужко та М. Матіос (спроба порівняльного аналізу). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzfn/2012_1/lit/lit2.pdf
Історія, що стає літературою у стилі Оксани Забужко. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2010/02/09/083513.html
Качак Т. Б. Художні особливості жіночої прози 80–90-х років ХХ ст : дис. : 10.01.06 / Т. Б. Качак. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/337360.html
Клепуц Л. Особливості емансипаційної функції ненормативної лексики у творчості Оксани Забужко і Анжели Картер // Літературознавчі обрії: праці молодих учених. Вип. 16 / наук. ред. М. М. Сулима ; Ін-т л-ри ім. Шевченка НАН України. – К., 2010. – С. 247–252. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/30988/51-Kleputs.pdf?sequence=1
Кононенко Є. Жіночі голоси у вітчизняній літературі (Про сучасних українських письменниць) / Є. Кононенко // Укр. культура. – 2003. – № 3/4. – С. 11.
Масенко Л. З позиції сповідування. Ключові мотиви «Польових досліджень з українського сексу» Оксани Забужко / Л. Масенко // Кур’єр Кривбасу. – 1996. – № 61 – С. 64.
Оксана Забужко. Польовi дослiдження з українського сексу. – Режим доступу: http://lib.misto.kiev.ua/SU/UKRAINA/ZABUZHKO/ukr_sex_ukr.txt
Оксана Забужко «Сестро, сестро» – художньо-стильові особливості твору. – Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=454440
Сірук В. Г. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності :
робоча навч. програма курсу / В. Г. Сірук. – Луцьк, 2013. – 51 с. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/746/1/siruk such.pdf
Славінська І. Оксана Забужко: Проза потребує громадянського суспільства. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2010/05/21/49007/
Стешин І. О. Художнє втілення феміністичної ідеї в найновішій британській і українській прозі (А. Картер, О. Забужко) : автореф. дис.. : 10.01.05 / І. О. Стешин ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Т., 2002. – 18 с. – Режим доступу: http://www.disser.com.ua/contents/6768.html
Сучасна українська література. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Сучасна_українська_література
Таран Л. «Коли б я володіла мистецтвом життя.....» (Оксана Забужко. Інопланетянка: Неофантастична повість / Л. Таран // Сучасність. – 1992. – № 8 ; 1994. – № 7/8.
Українська мала проза ХХ століття: Антологія. – Режим доступу: http://lib.rus.ec/b/421233/read
Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук. – К., 2011. – 248 с. – Режим доступу: http://academia-pc.com.ua/product/142
Хижняк К. В. Мотиви зради та жертовності у тоталітарній моделі світу в прозі О. Забужко / К. В. Хижняк // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. –2011. – Вип. 61. – № 936. – С. 157–160. – Режим доступу: http://www.media-education.org/assets/files/pdf/hizhnyak-16.pdf
Художнє втілення феміністичної ідеї в найновішій британській і українській прозі (А. Картер, О. Забужко). – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4461
Художні особливості жіночої прози 80–90-х років XX століття. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4468
Яремчук І. Одкровення Єви: кілька слів про сучасну жіночу беллетристику : літ.–крит. нарис / І. Яремчук // Літ. Україна. – 2003. – 8 трав. (№ 18).

.: Розділ: Література :: 9.10.2013 20.16.42 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
   

Generated in 0.239083 seconds