Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Анна із міста: Глухів :: Запитання: 32299  
Анна запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти матеріал до курсової з української літератури : Лексико-семантичний аналіз назв хижих тварин в українській мові. (курсова по словниках) . Чи існує якийсь спеціальний словник взагалі ?
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо наступну інформацію:
Бачкур Р.О. Структура словотвірних парадигм українських назв тварин та рослин: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Р.О. Бачкур ; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04brontr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Білоусенко П. І. Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси) / П. І. Білоусенко, І. О. Іншакова, К. А. Качайло, О. В. Меркулова, Л. М. Стовбур. – Запоріжжя – Кривий Ріг : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 480 с.
Богуцька М. Ф. Склад і структура термінологічної лексики української мови / М. Ф. Богуцька, А. В. Крижанівська, В. С. Марченко, Т. І. Панько, Л. О. Симоненко. – К. : Наукова думка, 1984. – 195 с.
Карабута О. П. Лексико-семантична і словотвірна структура зоологічних назв сучасної української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / О. П. Карабута. – Дніпропетровськ. – 1997. – 24 с.
Кривенко Г.Л. Зоосемізми в англійській та українській мовах: семантико-когнітивний і функціонально-прагматичний аспекти: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Г.Л. Кривенко ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06kglfpa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Куйбіда В.В. Популяції тварин і біоценози у народній термінології/В. В. Куйбіда, В. В. Лопатинська, Л. В. Шаповал // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 20, Біологія. -К., 2011. - Вип. 3. - С.181-185.
Куйбіда В.В. Народно-науковий етап становлення природознавства/В. В. Куйбіда // Історична пам'ять. - Полтава, 2011. - № 26. -С.38-46. - http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ip/2011_2/Kuibida.pdf (Зверніть увагу на список літератури).
Прутка Н. В. Загальна назва диких тварин ЗВЕРЬ у російській мові донаціонального періоду (в зіставленні з українською) // Наука і сучасність. — К., 2004. — Т.46. — С.240–248.
Редьква М.І. Семантико-функціональна система особових найменувань в українських народних чарівних казках (у записах XIX ст.): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.І. Редьква ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08rminck.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Ястремська, Тетяна. Системна організація лексико-семантичної групи назв тварин (на матеріалі гуцульських говірок) // Українська історична та діалектна лексика. — Львів, 2007. — Вип. 5. — С. 518–533.
Шеремета Н. П. Тематична група тваринницької лексики у південно-волинських говірках // Велика Волинь: Минуле і сучасне. — Хмельницький; Ізяслав; Шепетівка, 1994. — С.480–482.
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzzui/2011_27/267_272.pdf

.: Розділ: Література :: 9.10.2013 21.02.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.238133 seconds