Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Галина із міста: Турійськ :: Запитання: 32821  
Галина запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати художні твори, критичну літературу та електронні джерела для написання науково-дослідницької роботи на тему "Метаморфози як шлях філософського осмислення життя"(на прикладі творів сучасної світової літератури). Щиро дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баняс Н. Метаморфози міфологічного мотиву "Погляд Медузи" Сільві Жермен // Всесвіт. - 2004. - № 5-6. - С.170-172.
Брюгген В. Логіка метаморфоз: Про досвід одного маловідомого автора, тай не тільки про це // Березіль. - 2005. - № 6. - С.156-164.
Даниліна, Олена Володимирівна. Мовна особистість у контексті сучасної літератури [Текст] : монографія / Олена Даниліна, Світлана Єрмоленко. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2013. - 210 с.
Іщенко Є. О. Метаморфози свідомості в поезії Василя Стуса // Вісник. — К., 2004. — Вип. 6. — C.171–182.
Кеба А. В. Метаморфоза в художественной структуре романа XX века // Наукові праці. — Кам’янець-Подільський, 2007. — Вип.14, т.1. — С.103–110.
Кияшко С. В. Мотив метаморфозы в романе Дж. Евгенидиса (Jeffrey Eugenides) «Средний пол» («Middlesex») // Від бароко до постмодернізму. — Д., 2005. — Вип.8. — С.228–232.
Крохмальний, Роман. Метаморфозаі і текст : Семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни худож. образу. / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2005. — 420 с.
Метаморфози сучасної строфи : «Поет пише про те, про що звичайна людина воліє мовчати, і навіть про те, про що він сам, поет, воліє мовчати, але не може, бо поет — це, як не крути, шалений», — констатує Віктор Неборак у післямові до антології «Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років» / підготував Костянтин Ніколаєв // Народна армія. — 2013. — 21 берез. (№ 53) - С. 6.
Незнайома : Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. ХХ – поч. XXI ст. / [Упоряд., вступ. сл., бібліогр. відомості та прим. В.Ґабора] — Львів: Літ. агенція «Піраміда», 2005. — 597 с.: портр. — (Приватна колекція. Видавничий проект сучасної літератури).
Прошин, Денис Владимирович. Социокультурная метаморфоза «Ночного» и «Дневного дозоров» // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. — Х., 2008. — С.475–480.
Сучасний літературний процес: імена та тенденції. : аналіт.-інформ. вид. / Упр. культури і туризму Сум. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка; [уклад.: С. В. Сагайдак, Г. П. Кашуба; ред. О. Б. Абакарова] — Суми: Обл. наук. б-ка, 2008. — 31 с.
Сучасний літературний процес: співіснування і взаємодія різних стилів, напрямків, течій. : [творчість письменників зарубіж. л-ри XX-XXI сторіччя] / [Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гурець М.П. та ін.; за ред. Давиденко Г.Й.]; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т, Каф. зарубіж. л-ри. — Глухів: РВВ ГДПУ, 2007. — 90 с.: портр. — (Серія «Постмодернізм: художня вигадка і буденна реальність»; Вип. 4).
Тарнашинська Л. Мнемонічне коло у структурі художньої свідомості: метаморфози пам’яті: літературознавчо-філософський зріз поетики Ліни Костенко /Людмила Тарнашинська. // Слово і час. - 2010. - № 3. - С.51-67. - (Дати).
Тарнашинська, Людмила. Презумпція доцільності : абрис сучасної літературознав. концептології. / Людмила Тарнашинська; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — К.: Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2008. — 533 с.
Харчук, Роксана Борисівна. Сучасна українська проза : постмодерний період: навч. посіб. / Р.Б.Харчук. — К.: Академія, 2008. — 247 с.: табл. — (ам • Альма-матер).
Сучасна світова література-http://libra.in.ua/category/2/1/153
Сучасна українська книгосафера-http://www.avtura.com.ua/
Книги Видавничого проекту сучасної літератури «Приватна колекція»: Серія «Українська модерна проза», Серія «Українська модерна проза»…
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tidf/2009_6/pdf/SmirnovaN.pdf
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Література :: 20.11.2013 00.44.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.704047 seconds