Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: анастасия із міста: херсон :: Запитання: 33326  
анастасия запитує:
Стилі спілкування працівників сфери обслуговування
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:

Александрова С.А. Професійно-комунікативна компетентність. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/9887/1/Опорний_конспект_лекцій_ОК!!!.doc

Оксамитна В. Г. Методична розробка уроку з української мови «РМ. Комунікація в професійній сфері. Особистість і комунікативна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/metodichna-rozrobka-uroku-z-ukrayinskoyi-movi-rm-k.html

Організація готельного господарства та туристичної діяльності. – Режим доступу: http://works.doklad.ru/view/Ye0BxPAgm3I/12.html

Основні стилі спілкування. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-8440.html

Помаранська Н.Є. Основи професійної етики та культура спілкуапння. – Режим доступу: http://rpl.ucoz.com/Navchannay/PerucarEtika.pdf

Рябова Ю. М. ВПЛИВ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ НА РОЗВИТОК
ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ . – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2012/188-176-18.pdf
http://psychlib.com.ua/taktiki-spilkuvannya-stili-spilkuvannya-zasobi-spilkuvannya.htm

Способи ділового спілкування. – Режим доступу:

http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/33.htm

Тактики спілкування, Стилі спілкування, Засоби спілкування. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1791021139120/psihologiya/taktiki_spilkuvannya

* * *

Васьківська, Світлана Василівна. Соціально-психологічний супровід клієнтів : (Технологія ведення консультат. діалогу) : [Посібник]. — К. : Главник, 2006. — 127 с.

Водоп'янова Н.Є. Синдром психічного вигоряння в комунікативних професіях / М.Є. Водоп'янова / / Психологія здоров'я. / Под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: Видавництво Спб ГУ, 2000. - С. 443-463.

Дегтярьова, Галина Семенівна. Теоретичні та методичні основи розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування : навч.-метод. посіб. / Г. С. Дегтярьова, Л. А. Руденко. — К. : Пед. думка, 2010. — 188, [1] с.

Дзяна, Оксана Сергіївна. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійній підготовці [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дзяна Оксана Сергіївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2012. - 20 с

Мазаракі, А. А. Підготовка фахівців в галузі знань «Сфера обслуговування»: теорія і практика. // Міжнародна науково-практична конференція «Готельно-ресторанний, туристичний та виставковий бізнес: інноваційні напрями розвитку». — К., 2011. — С. 26-27 А713194 .

Психологія професійної діяльності і спілкування / [Орбан Л.Е., Гриджук Д.М., Терещук В.М. та ін.]; За ред. Л.Е.Орбан, Д.М.Гриджука. — К. : [Преса України], 1997. — 189, [2] с.

Руденко Л. Професійне спілкування в контексті якісної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування /Л. Руденко. // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2008. - № 4. - С.36-44. - (Дидактика, методика і технології навчання).

Рущак, Олена Деонисівна. Психологічні особливості дотримання норм професійної етики в діяльності перукаря : метод. рек. / О. Д. Рущак. — Кам’янець-Поділ. : Буйницький, 2010. — 52 с.

Трофімук, Катерина. Рівень сформованості культури професійного спілкування у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи / Катерина Трофімук // Наука та наукознавство. — 2012. — № 2. - С. 111-114.

Хмурова В.В. Культура обслуговування сервісного підприємства /В.В. Хмурова. // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. - 2011. - Т. 3, № 2. - С.72-75. - (Економіка і управління підприємствами, галузями).

.: Розділ: Етика. Естетика :: 17.01.2014 17.48.49 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.209245 seconds