Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45830
   


Автор вопроса: Маргарита из города: Тернопіль :: Вопрос: 33330  
Маргарита спрашивает:
Поможіть, будь ласка, з науковою літературою на тему "Віртуальна реальність у художній літературі".
Наш ответ:
Добрий день, Маргарито! Пропонуємо наступні матеріали з вашої теми:

1. Анненкова Е. И., Игнатьев М. Б. Виртуальные миры Н. В. Гоголя // Виртуальные реальности. Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 4.- М., 1998.- С. 140-141.
2. Бабенко B.C. Размышления о виртуальной реальности // Технологии виртуальной реальности. Состояние и тенденции развития. -М., 1996.-С. 107-116.
3. Бабенко B.C. Художественная культура и виртуальная реальность / B.C. Бабенко, С.Н. Иконникова, С.Т. Махлина // Виртуальные реальности: C6.ct.-M., 1998.-С. 147-149.
4. Барбукова І. С. Онлайновий щоденник як феномен віртуальної літератури: жанрова природа, поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Барбукова Ірина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 20 с.
5. Барбукова І. С. Онлайновий щоденник як феномен віртуальної літератури: жанрова природа, поетика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Барбукова Ірина Сергіївна ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ, 2012. - 231 арк.
6. Біляєва, О. В. Віртуальна реальність в літературі: проблеми типології. // Збірник наукових праць молодих вчених. — Кам’янець-Подільський, 2010. — Вип. 2. — С. 62-63 Бп17098-2 . 553221
7. Журба М. А. Віртуальна реальність: передумови антропологічного повороту // Гілея: науковий вісник . - 2013. - № 72. - С. 306-311.
8. Завадський Ю. Р. Віртуальна література. Нарис типології та поетики : [монографія]. - Т. : Підручники і посібники, 2009. - 130 с. - (Бібліотека наукового альманаху "Studia methodologica")
9. Лаврик, Д. С. Віртуальна реальність у дитячій літературі. // Концепт реальності у філософії, літературі й науці. — Суми, 2011. — С. 104-105 А704327 . 546845
10. Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність? : матеріали Всеукр. наук. конф., 5-6 квіт. 2013 р., [м. Київ] / [за заг. ред. О. Є. Бондаревої] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 275 с.
11. Носов Н. А. Виртуальная реальность // Вопросы философии.- 1999.- №10.-С. 152-164.
12. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве : сб. ст. / ред. коллегия: Б. Ф. Егоров (отв. ред.) и др. - Л. : Наука, Ленингр. отделение, 1974.- 299 с.
13. Хейлз К. Н. Як ми стали постлюдством: Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці / К. Н. Хейлз ; пер. з англ. Є. Т. Марічева ; наук. ред. С. Ю. Шліпченко. - К. : Ніка-Центр, 2002. - 430 с. - (Серія "Зміна парадигми" ; вип. 3)
14. Шадських Ю. Еволюція смислового значення поняття "віртуальна реальність" / Ю. Шадських // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" . Філософ. науки. - 2012. - № 723. - С. 73-78. - Бібліогр.: 16 назв.

***
1. Вахненко, Е. Е. Концепция времени и пространства в автобиографической прозе А.М. Ремизова 1920-1950-х гг. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/kontseptsiya-vremeni-i-prostranstva-v-avtobiograficheskoi-proze-am-remizova-1920-1950-kh-gg
2. Давыдова О.В. Художественное время как средство создания виртуальной реальности в литературном дискурсе (на материале немецкого языка): Автореф. дис. .канд. филол. наук. М., 2003. -21с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/khudozhestvennoe-vremya-kak-sredstvo-sozdaniya-virtualnoi-realnosti-v-literaturnom-diskurse-
3. Помпеев, А. Ю. Особенности письменной культуры в виртуальной среде. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/osobennosti-pismennoi-kultury-v-virtualnoi-srede
4. Социальный смысл виртуальной реальности. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/sotsialnyi-smysl-virtualnoi-realnosti
5. Цветков, Е. В. Научная фантастика как способ конструирования социальной реальности. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/nauchnaya-fantastika-kak-sposob-konstruirovaniya-sotsialnoi-realnosti
6. Шульга К. В. Поэтико-философские аспекты виртуальной реальности в романе "Generation 'П'" Виктора Пелевина. Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Елец. гос. ун-т им. И.А. Бунина- 2005. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/poetiko-filosofskie-aspekty-voploshcheniya-virtualnoi-realnosti-v-romane-generation-p-viktor

.: Раздел: Литература :: 17.01.2014 23.21.54 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
   

Generated in 0.148577 seconds