Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45632
   


Автор вопроса: Костя из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 33840  
Костя спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти джерела на тему "Психологічне підгрунтя експресіонізму". Спасибі!
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Еволюція художньої проекції дійсності у творчості Миколи Хвильового. – Режим доступу: http://ukraine-diplom.com/lit/16060-evolyuciya-xudozhnoyi-proekciyi-dijsnosti-u-tvorchosti-mikoli-xvilovogo.html
Експресіонізм. – Режими доступу: http://b-ko.com/book_369_glava_68_§3._експресіоніз?.html
http://ua-znatok.com/literatura/249/index.html?page=17
Експресіонізм в контексті західноєвропейської культури ХХ століття. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philosophy_psychology&id=205&start=2
Експресіонізм – імпресіонізм: стильова опозиція чи дифузія? – Режим доступу: http://www.slovoichas.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=280&Itemid=34&limit=1&limitstart=3
Експресіонізм: основний творчий принцип експресіонізму. – Режим доступу: http://vkjournal.ru/doc/186173
Колінько О. Розвиток модерністських тенденцій та становлення жанру новели в українській та російській малій прозі кінця XIX – початку XX століття. – Режим доступу:
https://www.google.com/url?q=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fils_2010_13_20.pdf&sa=U&ei=9ZQVU67hGqbK4ATqhoDYAg&ved=0CAgQFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEpfMFTUCtosazySOut8AObPmVOvw
Кохан Т. Г. Експресіонізм в контексті видової специфіки мистецтва 2002 года : автореф. дис. : 17.00.01 / Т. Г. Кохан ; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. – К., 2002. – 19 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/7219.html
Левчук Л. Т. Експресіонізм. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/1460/76/1/1/
Ленська С. Літературний процес кінця XIX– початку XX століття. – Режим доступу: http://vkjournal.ru/doc/1203363
Модернізм. – Режим доступу: http://gendocs.ru/v28797/лекція_-_модернізм?page=2
Поетика експресіонізму в українській літературі 20–40-х років ХХ століття. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=2604&start=8
Преображенська Т. В. Поетика експресіонізму в драматургії В. Винниченка (на матеріалі п’єси “Брехня”). – Режим доступу: http://repository.crimea.edu/jspui/bitstream/123456789/2486/1/048Preobrazhenskajа.pdf
Символ у новелі Василя Стефаника "Камінний хрест". – Режим доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-172994.html
Фрісбі Д. Руйнування міста: соціальна теорія, мегаполіс і експресіонізм. – Режим доступу:
http://www.ji.lviv.ua/n29texts/frisby.htm
Художній i гуманiстичний iдеал Винниченка-драматурга в контекстi української та європейської драматургiчних традицiй. – Режими доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-210773.html
http://www.ronl.ru/referaty/literatura-zarubezhnaya/129457/
Яструбецька Г. Експресіоністичний вимір роману «Листя землі» В. Дрозда. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3121/3/7243.pdf
Яструбецька Г. Елементи експресіоністичної поетики в художньому просторі О. Кобилянської (на матеріалі новели «Битва»). – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3401/3/7241.pdf
Яструбецька Г. І. Український літературний експресіонізм кінця ХІХ – початку ХХ ст.: проза А. Тесленка / Г. І. Яструбецька // Філологічні науки. Літературознавство. – 2012. –№ 13. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3126/3/Yastrub.pdf

.: Раздел: Литература :: 4.03.2014 09.42.32 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
   

Generated in 0.282046 seconds