Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Анна із міста: Полтава :: Запитання: 33843  
Анна запитує:
Допоможіть знайти інформацію: соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу. Дякую)))
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
Линдюк А. О. Соціально-психологічні особливості діяльності менеджерів сільськогосподарських підприємств / А. О. Линдюк, Я. С. Янишин // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 110-114. - Бібліогр. в прим.
Анотація: На основі проведеного соціологічного дослідження проаналізовано соціально-психологічні особливості діяльності керівників сільськогосподарських підприємств Львівської області, а також визначено основні чинникі, які негативно вплинули на їхні професійні характеристики.
Курячая, Елена Благородные постуки: Неформальное изучение мнения коллег помогает выявить достоинства и недостатки подчиненных. Важно не переступить черту, за которой стоит обычное доносительство / Елена Курячая // Бизнес. - 2012. - № 21 (21 мая). - С. 55-57
Курячая, Елена Добра желатели: Как можно тренировать доброжелательность обслуживающего персонала / Елена Курячая // Бизнес. - 2011. - 10 октября. - С. 41-43
Амосов О.Ю. Соціальна складова оцінки ефективності менеджменту персоналу / О. Ю. Амосов // Демографія та соціальна економіка. - 2013. - № 1. - С. 78-88 : граф. - Бібліогр.: 10 назв.
Курячая, Елена Раз, два, жители: Украинцы не верят, что работа в команде с человеком-раздражителем повышает их собственную эффективность / Елена Курячая // Бизнес. - 2013. - № 18-19 (13 мая). - С. 38-40
Моя обидель: Юнона Ильина, директор центра инновационного менеджмента "Почерк" - о том, как управлять своими обидами и обидчиками // Бизнес. - 2011. - 19 декабря. - С. 43-45
Швець І. Компетентність управлінського персоналу : формування, розвиток та ефективність використання / І. Швець, С. Позднякова // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 1. - С. 31-36. - Бібліогр. в примітках
Анотація: Запропоновано науково-методичні рекомендації щодо формування вимог до професійно-кваліфікованого рівня управлінського персоналу на підставі компетентнісного підходу. Розроблено систему компетентності працівника управлінської посади, сформульовано пропозиції щодо оцінки та подальшого розвитку компетенцій управлінського персоналу, а також запропоновано науково-методичний підхід до визначення ефективності використання компетенції конкретного працівника.
Сперанский В.И. Концепция управления человеческими ресурсами - современный подход к управлению персоналом / В. И. Сперанский // Социально-гуманитарные знания. - 2012. - № 5. - С. 193-206. - Библиогр. в подстроч. прим.
Курячая, Елена Нетто золото: Отечественные топ-менеджеры не верят в "золотые парашюты". И правильно делают / Елена Курячая // Бизнес. - 2010. - 9 августа. - С. 46-48
Балабанова, Людмила Веніамінівна Стратегічне управління персоналом підприємства : навчальний посібник / Людмила Балабанова, Олена Стельмашенко ; ДНУ, Школа маркетингового менеджменту. - К. : Знання, 2011. - 236 с. : табл., іл.
Виноградський, Микола Данилович Управління персоналом : навчальний посібник для студентів вузів / Микола Виноградський, Алла Виноградська, Олена Шканова. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 500,[1] с.
Рульєв, Віталій Андрійович Управління персоналом : навчальний посібник / Віталій Рульєв, Світлана Гуткевич, Тетяна Мостенська. - К. : Кондор, 2012. - 309 с.
Шморгун, Леонід Григорович Менеджмент організацій : навчальний посібник / Леонід Шморгун. - К. : Знання, 2010. - 452 с. : табл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття")
Психология менеджмента / П. К. Власов [и др.] ; ред. Г. С. Никифоров. - 3-е изд. - Харьков : Гуманитарный центр, 2007. - 510 с. : табл.
Волобуєв, Михайло Іванович Управління персоналом : опорний конспект лекцій / Михайло Волобуєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф. менеджменту. - К. : [б. в.], 2012. - 93,[1] с. : табл., схеми, іл.
Фарсон, Ричард Менеджмент абсурда. Парадоксы лидерства / Ричард Фарсон ; пер. с англ. А. Левитский. - К. : София, 2001. - 239 с.
Балабанова, Людмила Веніамінівна Управління персоналом : підручник / Людмила Балабанова, Олена Сардак ; М-во освіти і науки України, ДНУ, Школа маркетингового менеджменту. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 467 с. : табл.
http://lubbook.net/book_327_glava_24_Rozdіl_4._Soсіalno-psikholo.html
http://prezi.com/mxe8lrsag_p3/presentation/
http://osvita.ua/vnz/reports/management/13958/
http://bookb.net/book_menedzhment-personalu_615_page_54/
http://ua.convdocs.org/docs/index-227453.html?page=4
http://studentam.kiev.ua/content/view/737/98/
http://poglyad.com/students/item-15383
http://ubooks.com.ua/books/000253/inx2.php
http://zavantag.com/docs/7/index-1966117.html?page=4
http://bukvar.su/menedzhment/115023-Psihologicheskie-aspekty-upravleniya-personalom.html
http://www.ex.ua/17692499
http://otherreferats.allbest.ru/management/00111709_0.html
http://ua.textreferat.com/referat-17174-1.html

.: Розділ: Література :: 4.03.2014 17.18.33 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.245314 seconds