Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Катерина із міста: Горлівка :: Запитання: 34002  
Катерина запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для курсової роботи на тему: "Порівняльний аналіз засобів вираження категорії оцінки в мовленні чоловіків та жінок у п’єсі Бернарда Шоу «Пігмаліон»".
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики : зб. наук. пр. Вип. 3 / ред.: Т. В. Луньова; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. - Полтава, 2009. - 70 с.
Васильєв Є.М. "Усе-таки Галатеї не зовсім подобається Пігмаліон" : Матеріали до вивчення комедії Бернарда Шоу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2004.- 1. - С.7-13.
Волосюк О. М. Феміністична завантаженість поетикальних засобів вираження метаморфози головної героїні у п’єсі Бернарда Шоу "Пігмаліон" [Електронний ресурс] / О. М. Волосюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна . - 2009. - Вип. 11. - С. 595-600. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2009_11_103.pdf
Гасюк Р. М. Лінгвокультурологічні особливості перекладу п’єси Б. Шоу "Пігмаліон" [Електронний ресурс] / Р. М. Гасюк // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство . - 2010. - Вип. 1.2. - С. 96-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2010_1.2_13.pdf
Градовський А.В. Лігвістичний експеримент очима полковника Пікерінга : Комедія Б.Шоу "Пігмаліон". 10 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2001.- 1. - С.18-20.
Драматургія кінця XIX - XX ст. (Г. Ібсен, Б. Шоу, Б. Брехт) : матеріали до вивч. / уклад.: Кеба О.В. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. - 220 с. - (Зарубіжна література в школі).
Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. - К. : Академія, 2010. - 494 с. : портр. - (Альма-матер).
Летнянчин П. П. Концепція особистості у драмах Б. Шоу, І. Франка, В. Винниченка: компаративний дискурс : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / П. П. Летнянчин; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т., 2009. - 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09lppvkd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Летнянчин П. Особистість у драмах Бернарда Шоу, Івана Франка, Володимира Винниченка. Монографія / Петро Летнянчин. - Дрогобич: Сурма Святослав, 2007. - 192 с.
Ніколенко О.М. У світі парадоксів Бернарда Шоу, або "Леді з пучкою моркви" : До вивчення п'єси анлійського драматурга "Пігмаліон". 11 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998.- 10. - С.8-13.
Пирсон, Хескет. Бернард Шоу. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 544 с. - (След в истории).
Пирсон, Хескет. Бернард Шоу / Пер. с англ. В.Харитонова, М.Марецкой; Послесл. Д.Шестакова. - М. : Искусство, 1972. - 450 с. - (Жизнь в искусстве).
Пулина, Г. А. Шоу "must go on!" [Текст] : к изучению пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион". 10 класс / Г.А. Пулина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2006. - № 7-8. - С. 21-25.
Прохоренко, Н. А. Вивчення п’єси Б. Шоу ”Пігмаліон” / Н. А. Прохоренко // Зарубіж. л-ра в школі. — 2012. — № 19. - С. 20-27.
Текст. Система. Поетика жанру : навч. посіб. / ред.: Г. Ф. Семенюк, М. І. Зимомря, М. П. Ткачук; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2011. - 443 с. - (Ун-т. б-ка).
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/341/7.pdf
http://ufck.univer.cherkassy.ua/attachments/article/63/253.pdf
http://odes-transl.com/index.php?page=pavlov---shaw
http://www.ae-lib.org.ua/texts/kovbasenko__shaw__ua.htm
http://referatus.com.ua/download/116/58662/tvorchist-bshou-v-gendernomu-prochitanni-referat.doc

.: Розділ: Література :: 22.03.2014 15.02.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.235322 seconds