Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45080
   


Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 34025  
Юлія запитує:
Доброго дня! Куртуазна лірика: її походження, становлення. Жанрологія. Основні представники. Канон та індивідуальне в куртуазній ліриці. Образ Прекрасної Дами. Нова етика кохання. Становлення лицарського роману. Основні цикли. Особливості поетики. «Роман про Трістана та Ізольду» як зразок лицарського роману (специфіка героя, композиція, система образів, хронотоп, архетипність конфлікту та його психоаналітичне тлумачення). Зв’язок роману з кельтськими джерелами. Основні версії роману німецькою та французькою мовами. Роланд – Трістан: від епічного героя до героя лицарського роману.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Брайант, Артур. Эпоха рыцарства в истории Англии / [Гл. ред. В.В.Чубарь]; [Пер с англ. Т.В.Ковалёвой, М.Г.Муравьёвой]. — СПб. : Евразия, 2001. — 576 с. : ил. — (Clio magna)
Гордон, М. Культура Західної Європи в Середні віки : Всесвітня історія / М. Гордон // Історія України (Шкільний світ). - 2006.- №19. - С.17-23.
Давиденко, Галина Йосипівна. Історія західноєвропейської літератури раннього і зрілого Середньовіччя : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. — Суми : Унів. кн., 2006. — 260 с.
Денисюк І. Релікти лицарсько-дружинної та билинної поезії (знахідки у фольклорі волинсько-поліського ареалу) / І. Денисюк // Слово і час. - 2003. - № 1. - С. 22-28.
Загальна характеристика "Роману про Трістана та Ізольду" // Тема. - 2000.- 3. - С.43-53.
Загальна характеристика середньовічної європейської лірики // Тема. - 2000.- 3. - С.53-57.
История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения : Учеб. для вузов / Под ред. Л.М.Брагиной. - М. : Высшая школа, 1999. - 479 с.
Кузьмичов С. В. Лицарські романи Цзінь Юна та китайські традиційні бойові мистецтва / С. В. Кузьмичов // Магістеріум. - 2007. - Вип. 29. - С. 40-42.
Латенко, Лейла. Середньовічна європейська лірика. Куртуазна література : Урок у 8 кл. / Латенко Лейла // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 1998.- 46(110), груд. - С.7-8.
Література західноєвропейського середньовіччя : Навч. посіб. / ред.: Н. О. Висоцька; Київ. нац. лінгв. ун-т. - 2-е вид. - Вінниця : Нова Кн., 2005. - 449 с.
Левченко О. В. Класика та модернізм 1930 - 1940-х рр. як інтертекст романістики А. Мердок : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / О. В. Левченко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. - Д., 2010. - 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10lovirm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Лицарський роман як жанр середньовічної літератури // Тема. - 2000.- 3. - С.38-43.
Малов, Владимир. Какие книги читал Дон Кихот? : что такое "рыцарский роман" / Малов, Владимир // А почему?. - 2012. - № 3. - С. 20-22.
Мельников, Александр. Творчество провансальских трубадуров : жанрово-тематическое и стилевое богатство, идейно-художественные особенности / Мельников, Александр // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2012. - № 7-8. - С. 6-9.
Матюшина, И. Г. Поэтика рыцарской саги / [Рос. гос. гуманитар. ун-т; Ин-т высш. гуманитар. исслед.]. — М., 2002. — 294, [] 1 с.- http://norse.ulver.com/articles/matyushina/evolution.html
Мінаєва, О. О. Чисте світло лицарства : інтегрований урок світової літератури та англійської мови (компаративний аналіз творів В. Скотта "Айвенго" та М. В. Гоголя "Тарас Бульба") : [конспект уроку] / О. О. Мінаєва, Ю. О. Паляничка // Зарубіжна література в школах України. - 2013. - № 10. - С. 48-51.
Михайлов, А.Д. Средневековый роман и повесть / А. Д. Михайлов // Средневековый роман и повесть. - М., 1974. - С.5-28.
Олефіренко, Наталія. Художні напрями та стилі. Романський і готичний стилі : урок у 9 класі / Олефіренко, Наталія // Шкільний світ. - 2012. - № 20. - Образотворче мистецтво. - 2012. - № 5. - С. 13-16.
Рубанова, Галина Леонтіївна. Історія світової літератури : Західноєвроп. Середньовіччя (III-XIV ст.) — Львів : Паіс, 2004. — 143 с.
Снєгірьова, В. В. Королева середньовічної літератури : вивчення лірики трубадурів у 8 класі / В. В. Снєгірьова // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 12. - С. 16-17.
Терехова, Любов. Прекрасна Дама в дзеркалі сумному : феномен куртуазної лірики у культурі Середньовіччя / Терехова, Любов // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2009. - № 45. - С. 9-11.
Шалагінов, Б.Б. Література середніх віків у Західній Європі / Б. Б. Шалагінов // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2003.- 5. - С.47-53.
Шейко В. М. Історія художньої культури: Середньовіччя. Відродження : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. мистецтв і культури / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2001. - 190 с.
Шкаруба, Леонид. Этюды о "Дон Кихоте" / Шкаруба, Леонид // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 1. - С. 17-22.
http://lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/visnyk/Visnyk20/Visnyk20_1/articles/3Bandrovska.pdf
http://uastudent.com/tematuka-poetuka-janru-kyrtyaznoi-i-provansalskoi-liruku/
http://mobile.pidruchniki.ws/16280414/kulturologiya/kultura_mizhosobistisnih_stosunkiv_epohu_serednovichchya
http://lib.misto.kiev.ua/UKR/LEXIKON/licarska_kurtuazna_lirika.txt
http://oipopp.ed-sp.net/dcr/1433/1433_1.ppt
http://svit-lit.blogspot.com/2013/10/blog-post.html
http://bukvar.su/zarubezhnaja-literatura/145007-Kurtuaznaya-literatura-XI-XIII-vv.html
http://www.imli.ru/nauka/ds/002_209_01/Долгорукова_Автореферат.pdf
http://www.igh.ru/upload/information_system_8/4/0/4/item_404/Крылова_автореферат.pdf
http://pstgu.ru/download/1385714716.8rets.pdf

.: Розділ: Література :: 24.03.2014 21.58.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.236035 seconds