Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Аліна із міста: місто Запоріжжя :: Запитання: 34065  
Аліна запитує:
Шановні співробітники сайту, прошу вас допомогти підібрати літературу до курсової роботи з теми: "Оніричний дискурс прози Юрія Іздрика на прикладі прозового твору "Воццек". Щиро дякую за вашу допомогу=)
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бетко, І. На шляхах духовної інтеграції : глибиннопсихологічні, релігійно-філософські та ритуально-міфологічні мотиви в українській постмодерній прозі / Ірина Бетко. - Olsztynie : Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, [2010]. - 264 с.
Білозуб А. І. Інтертекстуальність у художньому постмодерному дискурсі / А. І. Білозуб // Лінгв. студії. - 2011. - Вип. 23. - С. 120-124.
Бондар-Терещенко І. Правила поведінки уві сні [Текст] : про один "роман для літературних гурманів" (Іздрик "Воццек") / І. Бондар-Терещенко // Кур'єр Кривбасу. - 1998.-N10. - С.162-165.
Гребенюк Т. В. Специфіка події в абсурдистському наративі сучасної української прози / Т. В. Гребенюк // Держава та регіони. Сер. Гуманіт. науки. - 2012. - Вип. 2. - С. 4-10.
Констанкевич, Ірина Мирославівна. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Волинський національний університет імені Лесі Українки. - Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. - 327 с. - (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки).
Матвієнко, Ганна Ігорівна. Романна творчість Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, Т. Прохаська в онтологічному аспекті [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Матвієнко Ганна Ігорівна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2011. - 20 с.
Матвієнко Г. І. Нівеляція культу смерті у постмодерністському тексті (на прикладі романів Ю. Іздрика та І. Прохаська) / Г. І. Матвієнко // Гуманіт. науки. - 2012. - № 1. - С. 134-139.
Мариніч, Н. В. Різома як нелінійна модель у художньому світі сучасних письменників (Юрій Іздрик та Іен Мак’юен). // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2006. — Лінгвістика і літературознавство. — С. 434-441
Михед, О. "Таке" Іздрика як "Все" Пєлєвіна / Олександр Михед // ЛітАкцент : альманах : сучасна література в колі твого читання ; вип. 2 (4). - К.: Темпора, 2010. - С. 5-604.
Павлишин М. «Воццек» Іздрика // Сучасність. – 1998.– № 9. – С. 101–113.
Поліщук О.Б. Художній діалог автора і персонажа в новітній українській прозі (90-ті роки XX ст.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.Б. Поліщук ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04pobprs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Поліщук О. Б. Автор і персонаж в українській новітній прозі : монографія / О. Б. Поліщук; ред.: Р. В. Мовчан; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К. : Фоліант, 2008. - 176 c.
Харчук, Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період : навчальний посібник для ВНЗ / Р.Б. Харчук. - Київ : Академія, 2011. - 248 с.
Харчук, Р. Стильові особливості прози "станіславського феномену": Ю.Андруховича, Ю.Іздрика, Т.Прохаська / Роксана Харчук // Бібліотечка "Дивослова". - 2007. - № 7. - С. 2-31.
Харчук Р. Юрій Іздрик – писання як «акт психотерапії» // Харчук Р. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К.: Вид центр «Академія». – С. 154–168.
Хопта, Світлана. Рефлективні діалоги адитивної особистості в дискурсі Юрія Іздрика : (на матеріалі романів "Воццек" та "Подвійний Леон") / С. Хопта // Слово і час. -2009. - N 11. - С.38-45.
Шевченко, Анна. Вивчаємо роман Ю. Іздрика „Воццек” [Текст] : 11 кл. / А. Шевченко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 10. - С. 23-27.
http://vk.com/doc69463997_158090681?hash=fdcdf910029501821a&dl=28aabb49a7217e1962

.: Розділ: Література :: 27.03.2014 19.08.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.291065 seconds