Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Ужгород :: Запитання: 34092  
Тетяна запитує:
Добрий день! Дорога довідко, я пишу дипломну роботу по творчості Лесі Українки. Якщо можеш підскажи , де можна знайти відповідь на таке : "Цикл "Кримські спогади" як приклад мариністичної поезії ДЯкую
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вишняк, Михайло. Кримський поетичний «текст» Лесі Українки: крізь призму жанру. // Неоромантичні обрії творчих пошуків Лесі Українки. — Сімф., 2008. — С. 24-41.
Вишняк М. Я. ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА КРИМСЬКОЇЛІРИКИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ // Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 24 (63). №1 Ч.2. – 2011. - С. 178 –190.- http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2011/uch_24_12fn/028.pdf
Гуменюк В. Шлях до "Одержимої". Творче становлення Лесі Українки - драматурга / В. Гуменюк. - Сімф. : Таврія, 2002. - 231 c.
Дзюба, Іван. У світі думки Лесі Українки / Дзюба, Іван ; Волинський державний університет. - Луцьк : Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського державного університету, 2006. - 40 с.
Жанрово-стильові аспекти творчості Лесі Українки [Текст] : зб. наук. пр. / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [наук. ред. В. І. Гуменюк]. - Сімф. : Світ, 2010. - 159 с.
Кармазіна, Марія Степанівна. Леся Українка / Кармазіна, Марія Степанівна. - К. : Альтернативи, 2003. - 415 с. : фотогр. - (Особистість і доба).
Костенко, Анатоль. Леся Українка / Костенко, Анатолій Ілліч ; Упоряд. В.П.Сичевський. - К. : А.С.К., 2006. - 511 : 16 окр. арк. фотогр. - (Життя видатних людей).
Кочерга, Світлана. Іфігенія в Тавріді: Сторінки кримського літопису Лесі Українки [Текст] / С. Кочерга. - Сімферополь : Кримське навч.- педагог. держ. вид-во, 1998. - 112 с.
Кочерга, Світлана Олексіївна. Інтелектуальна парадигма культурософії Лесі Українки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кочерга, Світлана Олексіївна ; Волинський національний університет. - Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету, 2010. - 174 с. : портр. - (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки).
Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 5 / Волинський національний університет ; упоряд. Н. Г. Сташенко. - Луцьк : Волинський національний університет, 2009. - 618 с.
Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 4, кн. 1 / ред.: М. Жулинський; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки, НДІ Л.Українки, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - Луцьк : Вежа, 2007. - 556 c.
Міщенко, Леоніл Іванович. Леся Українка : Посіб. для вчителів / Міщенко, Леоніл Іванович. - К. : Радянська школа, 1986. - 303 с.
Мороз, Мирослав Олександрович. Літопис життя та творчості Лесі Українки / Мороз, Мирослав Олександрович. - К. : Наукова думка, 1992. - 631 с.
Огнєва, Олена Дмитрівна. Східні стежини Лесі Українки : (ст. та матеріали) / Огнєва, Олена Дмитрівна ; Інститут сходознавства, Волинський краєзнавчий музей. - Луцьк : Волинська книга, 2007. - 234 с.
Панасенко, Тетяна Михайлівна. Леся Українка / Т. Панасенко. — Х. : Фоліо, 2013. — 122, [1] с. — (Програма ”Українська книга”).
Присяжнюк О. Кримська поезія Лесі Українки / О. Присяжнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2011. - Вип. 198. - С. 51-55.
Присяжнюк О. Ліричний цикл "Хвиля" Лесі Українки: естетика слова в гуманістично-соціальній проблематиці / О. Присяжнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2010. - Вип. 178. - С. 46-51.
Присяжнюк О. Художньо-філософські особливості поезії Лесі Українки / О. Присяжнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2011. - Вип. 208. - С. 60-63.
Степанишин, Борис Ількович. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі : Метод. трилогія: Метод. посіб. для вчителів / Степанишин, Борис Ількович. - К. : Проза, 1999. - 383 с.
Якубський, Борис Васильович. Творчий шлях Лесі Українки. Біографічні матеріали : зб. ст. / Якубський, Борис Васильович ; Волинський національний університет ім. Л. Українки ; Науково-дослідний інститут Лесі Українки ; упоряд. та комент. А. В. Радько ; вступ. сл. Л. І. Скупейко. - Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. - 471 с.
Якубчак Н. В. Кримські перегуки: подорожні цикли Лесі Українки й Адама Міцкевича / Н. В. Якубчак // Магістеріум. - 2007. - Вип. 29. - С. 97-100.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17761/01-Vyshniak.pdf?sequence=1
http://cidct.info/uk/studii/4/9.html
http://eprints.zu.edu.ua/7188/1/Галина Левченко ПОЕТИКА ВОДЯНОЇ СТИХІЇ У ЛІРИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ_ ПСИХО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ.pdf

.: Розділ: Література :: 30.03.2014 18.23.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.247804 seconds