Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45081
   


Автор запитання: Інна із міста: Житомир :: Запитання: 34114  
Інна запитує:
Потрібна інформація на курсову роботу з теми - Український епістолярій: питання літератури і мистецтва у листах Михайла Коцюбинського. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Булега, Н. В. Особливості дієслівного слововживання в епістолярних текстах кінця XIX- початку XX ст. (за листами М.Коцюбинського). // Наука і сучасність. — К. : Логос, 1999. — Вип. 2, ч. 3. — С. 144-151.
Вєтрова, Е. «Серденько моє єдине, дівчинко моя маленька, Вірунечко кохана!» (Етикетні формули звертання у листах М.Коцюбинського до дружини). // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2002. — Вип. 9. — С. 108-113.
Жук, Н. Й. Михайло Коцюбинський про роль мистецтва і літератури в житті народу [Текст] : до 100-річчя з дня народження письменника / Н. Й. Жук. - Киiв : Видавництво Київського університету, 1964. - 52 с. - (Київський Державний університет ім.Т.Г. Шевченко).
Журавльова, Н. «…Дуже буду радий вашим листам» (про деякі мовні засоби вираження епістолярної ввічливості у листуванні В.Винниченка з М.Коцюбинським). // Вісник. — Запоріжжя, 2004. — Вип. 2. — С. 156-163.
Калениченко, Н. Л. Михайло Коцюбинський : нарис життя і творчості / Н. Л. Калениченко. - К. : Дніпро, 1984. - 190 с.
Новикова, Ю. М. Емоційно-експресивні формули ввічливості у листах М.Коцюбинського. // Українознавство – наука самопізнання українського народу. — К., 2001. — С. 127-129.
Найрулін А. О. Епістолярій Михайла Коцюбинського в історії української літературної мови (особливості конотації епістолярію письменника) : Автореф. дис... канд. філол. наук / А. О. Найрулін; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. - Луганськ, 2006. - 19 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05naokep.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Найрулін, А. О. Конотативні особливості листування М. Коцюбинського з О. Аплаксіною. // Лінгвістика. — Луганськ, 2008. — N3 (15). — С. 138-144.
Найрулін, А. О. Конотативні особливості онімів та онімізованих апелятивів в епістолярію Михайла Коцюбинського. // Регіональна ономастика. — Луганськ, 2004. — [Ч. 1]. — С. 77-79.
Найрулін А. О. Культурно-історичний і прагмалінгвальний компоненти в письменницькому епістолярію початку XX століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / А. О. Найрулін ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2011. — 21 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11NAOPEP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Найрулін, Анатолій. Лексичні новотвори в епістолярії Михайла Коцюбинського. // Наукові записки. — Вінниця, 2012. — Вип. 16. — С. 146-151.
Найрулін, А. О. Маловідомі сторінки епістолярію М.Коцюбинського (конотативні особливості). // Лінгвістика. — Луганськ, 2006. — N4 (10). — С. 232-238.
Найрулін, А. О. Мовознавчий аспект листування М.М.Коцюбинського з Б.Д.Грінченком та М.Ф.Чернявським (особливості конотації). // Слобожанська беседа. — Луганськ, 2007. — [Вип. 1]. — С. 118-120.
Найрулін, Анатолій. Структурні елементи в епістолярію М.Коцюбинського як засіб виявлення конотативного компонента. // Семантика мови і тексту. — Івано-Франківськ, 2003. — С. 348-352.
Найрулін А. О. Тропеїчні лінгвокультуреми як засіб увиразнення естетичних і культурних пріоритетів у письменницькому епістолярію М. Коцюбинського та Лесі Українки / А. О. Найрулін // Лінгвістика. - 2012. - № 2. - С. 218-224. -
Новикова, Ю. Формули прощання в епістолярії Лесі Українки і Михайла Коцюбинського. // Вісник. — Черкаси, 2002. — Сер. — С. 106-11.
Новикова, Ю. Етикетне вираження вибачення і подяки в епістолярії Лесі Українки і М.Коцюбинського. // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2003. — Вип. 11, ч. 2. — С. 619-624.
Поліщук, Я. І ката, і героя він любив... : Михайло Коцюбинський : літературний портрет / Я. Поліщук. - К. : Академія, 2010. - 302 с.
Рамазанова, Е. Засоби вираження прохання в епістолярії М.Коцюбинського. // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 1999. — Вип. 5. — С. 294-296.
Сослюк, О. П. Вибачення як національно-специфічна група мовного етикету (на матеріалі епістолярію М.Коцюбинського). // Учен. зап. — Симферополь, 2005. — Сер. — С. 170-173.
Ханас, У. Проблема самотності в епістолярній спадщині М.Коцюбинського. // Наукові записки. — Т., 2007. — Вип. 15. — С. 24-29.
Шепетюк, І. Б. Мовні одиниці розмовного стилю української мови в історичному та сучасному аспектах (за листуванням М.Коцюбинського). // Наука і сучасність. — К. : Логос, 1999. — Вип. 2, ч. 3. — С. 239-247.

.: Розділ: Література :: 1.04.2014 14.32.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.213612 seconds