Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45079
   


Автор запитання: Злата із міста: м. Кіровоград :: Запитання: 34145  
Злата запитує:
Добрий вечір! знайдіть, будь ласка, перелік літератури до курсової на тему: "Мариністичні пейзажі у творчості Коцюбинського" Мені потрібен лише перелік літератури! Велике Вам спасибі!!!!))))
Наша відповідь:
Доброго дня, Злато!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
Борщевський, Василь Митрофанович. Вивчення творчості Михайла Коцюбинського в школі : посіб. для вчителів / В. М. Борщевський. - 2-е вид., перероб. і допов. - К. : Радянська школа, 1975. - 198 с.
Грицюта, Микола. Зачарований красою / М. Грицюта // Коцюбинський М. Подарунок на іменини. - К., 1990. - С.320-334.
Дем'яненко, Людмила. Імпресіонізм у музиці і літературі (Михайло Коцюбинський і Клод Дебюссі) / Людмила Дем'яненко // Слово і час : Науково-теоретичний журнал. - 2011. - № 1. - С. 78-84.
Дубина, Наталія. На камені надій : Урок позакласного читання за новелою Михайла Коцюбинського "На камені" / Н. Дубина // Дивослово. - 2005.- №6. - С.20-23.
Калениченко, Ніна Луківна. Михайло Коцюбинський : нарис життя і творчості / Н. Л. Калениченко. - К. : Дніпро, 1984. - 189 с. : портр. - (Літературні портрети).
Коляда, Ігор Анатолійович. Михайло Коцюбинський / І. А. Коляда, О. Ю. Кирієнко ; худож.-оформ. Є. В. Вдовиченко. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 120 с.
Кузнецов, Ю. Психологізм української прози початку ХХ ст. / Ю. Кузнецов // Українська мова і література в школі. - 1991.- 2. - С.30-35.
Кузнецов, Юрій. Художня деталь у творах М.М.Коцюбинського : На прикладі новели "На камені" / Ю. Кузнецов // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002.- 2. - С.58-62.
Мовчан, Раїса. Стильова палітра української прози першої половини XX століття / Р. Мовчан // Бібліотечка "Дивослова". - 2009. - № 2. - С. 1-64.
Мурейко А. Етнічна екзотика як засіб естетичного ефекту в новелах Проспера Меріме та Михайла Коцюбинського / А. Мурейко // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Сер. Філологія. - 2005. - Вип. 9-10. - С. 317-325.
Панченко, Володимир. "Під сонцем Криму, під сліпучим оком..." : Крим і українська культура / В. Панченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2001.- 6. - С.21-28.
Печенюк, Є. О. Зображення моря в новелі М. Коцюбинського «На камені». // Актуальні проблеми слов’янської філології. — Бердянськ, 2011. — Серія. — С. 25-32.
Поліщук, Ярослав. І ката, і героя він любив... Михайло Коцюбинський : літ. портр. / Я. Поліщук. - К. : Академія, 2010. - 302 с. - (Життя і слово).
Рисак О.О. Колористичні та музичні імпресії у творчості Михайла Коцюбинського / О. О. Рисак // Найперше музика у Слові. – Луцьк, 1999. – С. 239–264.
Сохань Г. С. Особливості асоціативно-образного мислення М. Коцюбинського-прозаїка : Автореф. дис... канд. філол. наук / Г. С. Сохань; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2006. - 19 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06sgsmkp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Сохань Г. Принципи творення пейзажів у творчості Михайла Коцюбинського// Українознавчі студії. – Вип. 4-5. – Івано-Франківськ: Ін-т українознавства при Прикарпатському ун-ті ім. В. Стефаника, 2002 – 2003. – С. 279-285.

Соя, Борис. Вивчення творчості Михайла Коцюбинського в школі : посіб. для вчителя / Б. Соя. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. - 80 с.
Спогади про Михайла Коцюбинського / упоряд., післямова та прим. М. М. Потупейка. - 2-е вид., доп. - К. : Дніпро, 1989. - 278 с.
Тимченко Ю. О. Мовні засоби вираження імпресіонізму в художньому тексті (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського італійського циклу) [Електронний ресурс] / Ю. О. Тимченко // Лінгвістичні дослідження . - 2013. - Вип. 35. - С. 186-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_lingv_2013_35_33.pdf
Тимченко Ю. О. Вербалізація простору в новелах М. Коцюбинського (у контексті українського мовно-літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ю. О. Тимченко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2010. - 19 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10TYOKPS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Додатково див. електронні каталоги бібліотек:
Національна бібліотека ім..В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Література :: 3.04.2014 21.32.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.214539 seconds