Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Анна із міста: Суми :: Запитання: 34281  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу з професійної етики " Риторика бібілотекаря"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алтухова, Г. А. Профессиональная этика библиотекаря [Текст] : Учебное пособие / Алтухова Г.А. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во МГУКИ; ИПО "Профиздат", 2002. - 104 с. - (Современная библиотека : вып. 3)
Бєліна Л. Основні фактори впливу на створення професійного іміджу бібліотекаря відділу обслуговування / Л. Бєліна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2003. - Вип. 11. - С. 45-51.
Бібліотекар XXI століття: нові стандарти професії : матеріали Міжнар. наук.-практ. вірт. конф. : лют.-черв. 2008 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад. Алла Людвігівна Шалиганова]. — Х. : Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, 2009. — 60 с.
Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін : Розроблено робочою групою "Спільний професійний портрет" Федерал. об-ння нім. бібліотеч. союзів / ред.: Уте Краус-Ляйхерт. - К. : Юніверс, 2002. - 54 c. - (Портрет професії 2000).
Ванеев, А. Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности [Текст] : Учеб. пособие / Ванеев А.Н. - М. : ИПО "Профиздат", 2002. - 144 с. - (Современная библиотека : вып. 10).
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» : (Станом на 20 лип. 2000 р.) / Верхов. Рада України. — К. : Парлам. вид-во, 2000. — 23, [1] с. — (Закони України) .
Конюкова І. Елементи риторики в педагогічній майстерності сучасного бібліотекаря / І. Конюкова // Вісн. Кн. палати. - К., 2001. - № 3. - С. 8-9.
Конюкова І.Я. Розвиток бібліотечної професії в Україні: сучасні концепції та напрями: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / І.Я. Конюкова ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2002. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02kiyskn.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Новальська, Т. В. Психолого-педагогічні основи спілкування бібліотекаря з читачами. // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє. — К., 1997. — С. 97-102.
Пашкова, Валентина Степанівна. Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника [Текст] : посіб. для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації / В. С. Пашкова, О. М. Пашков ; Укр. бібл. асоц., Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. - К. : Самміт-Книга, 2012. - 67 с.
Професійна компетентність бібліотекаря - запорука ефективного функціонування бібліотеки : (метод. поради) / Упр. культури і туризму Черкас. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка; [підгот.: Л. С. Шумко]. — Черкаси : [б. в.], 2009. — 15 с.
Савіна З. І. Сучасний бібліотекар: соціально-психологічний портрет (з досвіду дослідження) / З. І. Савіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2002. - Вип. 9. - С. 561-566.
Література-http://diplomukr.com.ua/upload/19712.doc

.: Розділ: Етика. Естетика :: 15.04.2014 18.26.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.217643 seconds