Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45830
   


Автор вопроса: Аліна из города: Ужгород :: Вопрос: 34602  
Аліна спрашивает:
Здрастуйте, шановні бібліографи! Допоможіть, будь-ласка, знайти визначення терміна "колоніальний роман" (бажано не в електронному вигляді). Дуже дякую.
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
Про Колониальные романы. – Режим доступу:
http://www.lovehate.ru/opinions/111880
Антиколоніальний роман як піджанр
Частіше тут фігурує терміносполука “колоніальна література”, якою окреслюють твори англомовних письменників про колонізовані країни. У таких творах здебільшого художньо досліджуються опозиції: Захід – Схід; світло – темрява; раціональне – ірраціональне; культура – природа. Перша складова цих опозицій уособлює колонізаторів, друга – колонізованих. – Режим доступу:
http://nauch.com.ua/kultura/1295/index.html
Британский постколониальный роман последней трети XX века в контексте литературы Великобритании // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. – Режим доступу:
http://www.dissercat.com/content/britanskii-postkolonialnyi-roman-poslednei-treti-xx-veka-v-kontekste-literatury-velikobritan
Приключенческий роман. – Режим доступу:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Приключенческая_литература
РОМАН. – Режим доступу:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/1725/РОМАН
Роман. – Режим доступу:
http://znaimo.com.ua/Роман
Колониальный дискурс в романах Ч. Диккенса 1840-х годов тема диссертации и автореферата по ВАК 10.01.03, кандидат филологических наук Мешкова, Татьяна Николаевна
Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. – Режим доступу:
http://www.dissercat.com/content/kolonialnyi-diskurs-v-romanakh-ch-dikkensa-1840-kh-godov#ixzz33ShcjR14
Колониальный : значение слова. – Режим доступу:
http://tolkslovar.ru/k6598.html
***
На жаль, в переглянутих довідкових виданнях визначення терміну не знайдено, але, воно може бути в наступних документах:
Ватченко, С.А. У истоков английского антиколониалистского романа : ( Творч. поиски Афры Бен в роман. прозе). - К.:Наук. думка, 1984. - 285 с.
Ємчук Т. Б. Типологія художнього осмислення тоталітаризму в антиколоніальній прозі другої половини XX століття (романи Р.Іваничука та Г.Гріна) : автореф. дис... канд. філол. наук / Т. Б. Ємчук; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т., 2007. - 20 c. - укp. Досліджено художню трансформацію суті тоталітаризму в антиколоніальній прозі другої половини XX ст., зокрема, у романах українського письменника Р.Іваничука та англійського - Г.Гріна. Систематизовано домінантні літературознавчі концепції розкриття змісту творчості Р.Іваничука та Г.Гріна українськими і англійськими дослідниками. З'ясовано умови та специфіку формування світоглядів цих прозаїків та виявлено джерела художньої опозиції до тоталітаризму. Виявлено деконструкцію його колоніальної моделі, приділено увагу типологічній відповідності та відмінності у художньому трактуванні окремих морально-етичних концептів. На базі методології постколоніальних студій проаналізовано жанрово-стильову специфіку антиколоніальних романів Г.Гріна та Р.Іваничука.
Пащенко, В.І. Проти колоніалізму і війни. (Антіколоніальний роман сучасної Франції). - К.:Вид-во Київського ун-ту, 1969. - 190 с.
Поліщук, Ярослав. Україна як чинник колоніальної стратегії тексту: роман Михайла Булгакова «Біла гвардія». // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. — Рівне, 2007. — Вип. 16. — С. 4-36 Бп14995-16 .
Черненко, Г. Гендерна інверсія в сучасному українському постколоніальному романі // СЛОВО І ЧАС . - 2008 . - № 12. - С.75-80.

.: Раздел: Литература :: 1.06.2014 15.46.55 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
   

Generated in 0.145448 seconds