Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45789
   


Автор запитання: Тамара із міста: Львів :: Запитання: 34634  
Тамара запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріал за темою:"Прийоми аналізу індивідуального стилю письменника у художньому творі"(бажано не в електронному вигляді). Дякую.
Наша відповідь:
Тамаро, добрий день! Сподіваємося, що підібрані джерела вам допоможуть:

Бойко Н. Художньо-стильові домінанти в малій прозі Олександра Кониського / Н.Бойко // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2013. - № 10. - С. 53-56

Галич О., Назарець В., Васильев Є. Теорія літератури: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти / За наук. ред. Олександра Галича. — К.: Либідь, 2001. — 488 с.

Григорьев В.П. Грамматика идиостиля: В.Хлебников. – Отв. ред. А.Д.Григорьева. – М.: Наука, 1983. – 225с.

Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе. – Львів: Кальварія, 2006. – 320с.

Ельсберг Я. Индивидуальные стили и вопросы их историко-теоретического изучения. Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Стиль. Произведение. Литературное развитие. – М.:Наука, 1965. – С.34-59.

Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури: навч. посіб. – К.: ВЦ Академія, 2010. – 256с.

... І вічна таїна слова: Аналіз великого епічного твору: Посібник для вчителя / В. П. Марко, Г. Д. Клочек, В. Є. Панченко та ін.; Відп. ред. В. П. Марко. — К.: Радшк., 1990.— 205 с.

Кейс В. Дещо про короткі хвости та про інші кавалки : новелі Юрія Тарнавського в екзистенціяльнім контексті [особливості художнього стилю письменника Юрія Тарнавського] / В. Кейс // Кур`єр Кривбасу. - 2009. - № 232-233. - С. 300-317.

Кодак М.П. Поетика як система : літ-крит. Нарис. – 2-е вид., доповнене. – Луцьк : ПВД ?Твердиня, 2010. – 176с.

Козак С. "Стиль письменника-це щоденна каторжна праця" [Текст] / С. Козак // Як вони пишуть / С. Козак. - К., 2013. - С. 55-61

Костенко Н. Про риму і строфіку Шевченка : [особливості рими та строфіки Тараса Шевченка у процесі еволюції його індивідуального стилю] / Н. Костенко // Слово і час. - 2011. - № 1. - С. 23-41.

Кримський С.Б. Стиль та метод творчого мислення. Під сигнатурою Софії. – К.: ВД ?Києво-Могилянська академія, 2008. – 367с.

Кугай, Л. І. Особливості стилю в повісті Ернеста Хемінгуея "Старий і море": урок-діалог з використанням сучасних інформаційних технологій : 11 клас / Л. І. Кугай // Зарубіжна література в школах України. - 2010. - № 2. - С. 43-46.

Кухар-Онишко О.С. Індивідуальний стиль письменника: генезис, структура, типологія. – К.: Вища школа, 1985. – 175с.

Лихачев Д.С. Развитие русской литературы Х-ХІІ веков: эпохи и стили. – Л.: Наука, - 1973. – 254 с.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром‘яка, Ю.І.Коваліва, В.І.Теремка. – К.: ВЦ Академія, 2006. – 752с.

Наукові основи методики літератури / За ред. Н. Й. Волощиної — К.: Ленвіт, 2002. — 344 с.

Новиченко Л. Вчора. Сьогодні. Завтра // Проблеми. Жанри. Майстерність. – К.: Рад. письменник, 1976. – Вип. 1. – С. 10-36.

.Павличко Д.В. Наш співавтор – час. Літературознавство. Критика : у 2 т. – К.: Вид-во Соломії Павличко ?Основи 2007. Т.1.: Українська література . – 566с.

Погоржельская В. О стиле Гоголя, который не только впечатляет, но и приближает нас к "некой тайне", с которой начинается великая русская литература / Виктория Погоржельская // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2009. - № 3. - С. 6-7.
Привалова С. Вивчення індивідуального і мовного стилю письменника / С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2008. - № 3. - С. 38-40. -
Рудницька Л. Методика вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури в педагогічному коледжі : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. В. Рудницька ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2006. - 269 с.

Рудницька Л. Методика вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури в педагогічному коледжі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. В. Рудницька ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 20 с.

Сидоров Е. Время, писатель, стиль (о прозе и криттке нашех дней).– М.:Сов. писатель, 1983.– 319 с.

Скупейко Л. Індивідуальний стиль письменника в інтерпретації І.Франка (історико-типологічний аспект) [Текст] / Л. І. Скупейко // Скупейко Л. І. . Постаті і тексти (з історії української літератури) : [збірник статей] / Л. І. Скупейко ; [відп. ред. Г. М. Сивокінь]. - Київ : Фенікс, 2007. - С. 24-57 .

Соколов А.Н. Теория стиля. – М.: Искусство, – 1968. – 223с.

Ставицька Л. О. Про характер взаємодії категорії індивідуально-поетичного стилю і літературної мови // Мовознавство. — 1986. — № 4. — С.61—64.

Ткаченко А.О. Індивідуальний стиль: Феноменологія-типологія; динаміка-статика (На матеріалі творчості українських поетів 60-90-х років ХХ ст.). Автореферат дис. на здобуття вч. ст. доктора філол. наук. – Київ, 1998. –36с.

Ференц Н. Основи літературознавства : підручник / Н.С. Ференц. — К. : Знання, 2011. — 431 с.¬ — (Вища освіта ХХІ століття).

Хализев В.Е. Теория литературы : учеб. : 2-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 398 с.
Харчук Р. Метафора Шевченка : [мова і стиль письменника ] / Р. Харчук // Слово і час. - 2006. - № 3. - С. 21-37.

Хроменко І. Стилістичний аналіз художнього твору : заняття № 7 / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 11. - С. 5-11. - Бібліогр. в кінці ст.

Шляхова Н.М. Еволюція форм художнього узагальнення : навчальний посібник. – Вид.друге, доп. – Одеса : Астропринт, 2011. – 152 с.

.: Розділ: Література :: 10.06.2014 15.37.17 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.236194 seconds