Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44915
   


Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 34695  
Ірина запитує:
Підберіть, будь ласка, літературу за темою: "Інноваційні технології управління педагогічним та адміністративним персоналом навчального закладу". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Шановна Ірино! Ознайомтеся з наданою інформацією:
Адміністрування школи .-Режим доступу:
http://154school.kiev.ua/eori/administration-school/
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. - Режим доступу:
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний прогрес та ефективність виробництва/2010/62/1_23.pdf
Базові орієнтири управління щодо впровадження інновацій. - Режим доступу:
http://smila-school5.edukit.ck.ua/innovacijna_diyaljnistj/innovacijna_diyaljnistj_v_nashij_shkoli/
ГОЛОВНІ ВАЖЕЛІ В УП­РАВ­ЛІННІ ЯКІСТЮ ОСВІТИ.-Режим доступу:
http://personal.in.ua/article.php?ida=636
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПЕРЕНОСУ В ІННОВАЦІЙНОМУ УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ. - Режим доступу:
http://intkonf.org/kandpednauk-sas-nm-zastosuvannya-metodu-perenosu-v-innovatsiynomu-upravlinni-navchalnimi-zakladami/
інноваційна діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. - Режим доступу:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0CCsQFjACOAo&url=http://www.teacherjournal.com.ua/attachments/4355_%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc&ei=6BexU7XyOo330gXa1YCQAg&usg=AFQjCNHBfIbF_33ruksaXH33XH8ieN8veg&bvm=bv.69837884,d.bGQ
Інноваційне управління навчальним закладом. - Режим доступу:
http://personal.in.ua/article.php?ida=397
Інноваційні підходи до управління навчальними закладами. - Режим доступу:
http://www.virtual.ks.ua/students/6432-innovative-approaches-to-the-management-of-schools.html
інноваційні аспекти управління персоналом. - Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/6_PNI_2011/Economics/5_80001.doc.htm
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ У СИСТЕМІ ДСНС УКРАЇНИ. - Режим доступу:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CEoQFjAGOAo&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/drdu_2013_3_7.pdf&ei=tDCxU_PZEM-S0QWavoHYBg&usg=AFQjCNHm8ZLrdYYxqyO_Nyae2BC-QpKe8g
Інноваційний продукт. - Режим доступу:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGYQFjAI&url=http://kneu.edu.ua/userfiles/inst_soc_labor_rel/innov%20prod/rozrobka_modeli.doc&ei=MC6xU5e9MuST0QXY9YHQAg&usg=AFQjCNGcowOwICS9J-0RHdYj5DYspVGrOA
Менеджмент в освіті (реферативний огляд видань за період 2001 – 2012 рр.) . - Режим доступу:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CF8QFjAI&url=http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/184780992.doc?PHPSESSID=0f8c4c2f41f2eb040cc320aa4cb381de&ei=RfiwU-jMNc-M0wWuvIGIDw&usg=AFQjCNGYHCgZckDW6v2s3VO9pBmVEEjDEA&bvm=bv.69837884,d.bGQ
МЕНЕДЖМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ : СТРУКТУРА , ФУНКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ.-Режим доступу:
http://tme.umo.edu.ua/docs/3/10bodsft.pdf
Необхідність впровадження інноваційних технологій в управлінський процесс. - Режим доступу:
http://www.scritub.com/limba/ucraineana/52184.php
Оновлення системи управління персоналом НВК „Святошинська гімназія”
на засадах сучасного менеджменту. - Режим доступу:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CG4QFjAJ&url=http://www.ippo.org.ua/files/%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90_%D0%86%D0%9F%D0%9F%D0%9E/%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/5.ppt&ei=MC6xU5e9MuST0QXY9YHQAg&usg=AFQjCNF4Jmq9eTuW2id3LcDAvIeidjVtxA
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. - Режим доступу:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UypUB7Hdw2cJ:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04svovnz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 &cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=u
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО –ТЕХНІЧНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. - Режим доступу:
http://tme.umo.edu.ua/docs/4/10rozcip.pdf
Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою. - Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/10981205/pedagogika/pedagogichniy_menedzhment_suchasna_teoriya_upravlinnya_osvitoyu
Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів. - Режим доступу:
http://osvita.ua/legislation/other/37302/
РОЛЬ ВНУТРІШКІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСАХ. - Режим доступу:
http://www.adm.dp.ua/obladm/obldp.nsf/archive/627B32211E5E9F98C225798C006C5409?opendocument
Сучасні технології управління в закладах освіти (для магістрів) . - Режим доступу:
http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/pdf/2660_Sych_tehn_ypr_z_osv.pdf
Управління персоналом у навчальному закладі. - Режим доступу:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/administration/37028/
УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ . - Режим доступу:
http://studentam.net.ua/content/view/2281/97/
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ : Навчальний посібник.-Одеса ОНЕУ 2013
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/489/1/Никифоренко В.Г. Управління персоналом навчально-методичний посібник.pdf

Функції і технології управління педагогічним персоналом навчального закладу. - Режим доступу:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEkQFjAF&url=http://www.osvitaua.com/attach/789/SHj10101s.pdf&ei=MC6xU5e9MuST0QXY9YHQAg&usg=AFQjCNEEUYO9vfOwhhvYrkne4i6HVgi7rQ
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ”. - Режим доступу:
http://esteticamente.ru/portal/Soc_Gum/Pippo/2011_5/Moskal.htm
Є.М. ХриковУПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМЗАКЛАДОМ Навчальний посібник .- Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CHYQFjAJ&url=http://www.drohobych.net/ddpu/fmm/doc/Dekan_osvit_menegment_book/Hrukov/Hrukov_Upravlinnja_navch_zakladom.doc&ei=ejuxU_WrKMa10wXP2ICoBQ&usg=AFQjCNHknkdknraZYxapN68TjYH9fuYpcw
ШКОЛА КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ЯК МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. - Режим доступу:
http://mp2.umo.edu.ua/wp-content/uploads/2012/04/Ткачук.pdf
. Аузіна М.О., Возна А.М. Інноваційні процеси в освіті: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. –Л.: ЛБІ НБУ, 2003. –103с.
Боднар, О. Функції і технології управління педагогічним персоналом навчального закладу // ШКОЛА . - 2010 . - № 10. - С.27-29.
Васильєв, А. Побудова інноваційної системи управління університетом: інтегрована інформаційна система // ВИЩА ШКОЛА . - 2011 . - № 1. - С.40-45.
Гамаюнов , В.Г. Інноваційний менеджмент у державному управлінні освітою // Управління інноваційними проектами та об'єктами інтелектуальної власності . - 2009. - С.31-37.
Гончаренко С.У., Олійник П.М.//Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч.посіб./ –К: "Вища школа", 2003.-321с.
Гриценко, В.П. Інноваційні підходи до управління навчальними закладами // ФІНАНСИ УКРАЇНИ . - 2005 . - № 4. - С.85-89.
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. –К.: Академвидав, 2004. –352с.
Довгань, Л.Є. Інноваційні підходи до генерування новітніх знань [персоналу] та управління ними // ПРОБЛЕМИ НАУКИ . - 2005 . - № 7. - С.47-51.
Зубко, А.М. Інноваційна діяльність у системі навчання, виховання й управління // СВІТ ВИХОВАННЯ . - 2010 . - № 5. - С.5.
Зязюн. І.А Сучасні технології професійної підготовки особистості в умовах неперервної освіти // Персонал. –2000. –No 5 (59). –Прилож. No 10 (15). –11с
Кашкарьов Г. Використання інноваційних технологій як шлях підвищення ефективності підготовки магістрів до управління навчальним закладом // РІДНА ШКОЛА . - 2006 . - № 6. - С.33-35.
Ковальчук, О.С. Інноваційні аспекти управління в навчальних закладах // Донецький національний технічний університет Наукові праці . - Вип. 5(155). Ч. 2 . - 2009. - С. 167-174.
Лозова В.І., Г.В. Троценко Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. –Х.: «ОВС». –2002. –398с.6.
Мороз О.Г. Управління підготовкою вчителя як проблема педагогічної освіти//Психолого-педагогічні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. –Вінниця, 2002. 357 с.
Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. –К.: А.С.К., 2000. –368с.
Онаць, О.М. Самореалізація інноваційного управлінського потенціалу керівника ЗНЗ // ШЛЯХ ОСВІТИ . - 2012 . - № 3. - С.24-29
Освітній округ як інноваційна модель управління: експеримент триває. - Донецьк : Витоки, 2012. - 95 с.
Пєхота О.М. «Освітні технології». -К.: Знання, 2001. -244с.
Підласний І.Педагогічні інновації / І. Підласний, А. Підласний // Рідна школа. –2001. –No12. –18с
Погрібна Н. Функції інноваційної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу // РІДНА ШКОЛА . - 2006 . - № 10. - С.54-56.
Сас , Н. М. Когнітивна складова інноваційного управління навчальним закладом // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. - Спецвип. 10. - С. 231-241
Смолінська, О. Інноваційне управління у вищій педагогічній освіті з урахуванням співвідношення категорій організаційної культури та гендеру // ОСВІТА ТА УПРАВЛІННЯ . - 2012 . - № 1. - С.33-41
Тарнавська, Н. Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг // УКРАЇНА: АСПЕКТИ ПРАЦІ . - 2010 . - № 7. - С.36-43
Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. –К.: Вид. центр ?Академія?, 2001. –515с

.: Розділ: Література :: 29.06.2014 17.08.27 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.223929 seconds