Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45806
   


Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 34738  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал на тему:Образ Греції та міфологічні алюзії у романі «Волхв» Дж.Фаулза
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Борисенко, Е. С. Черты поэтики романа Джона Фаулза «Волхв». // Від бароко до постмодернізму. — Д., 2006. — Вип. 10. — С. 97-103.
Ісаєнко С. В. Естетично-філософський контекст конфлікту влади і особистості в романі Дж. Фаулза "Волхв" / С. В. Ісаєнко // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2004. - № 16. - С. 57-60.
Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. - К. : Академія, 2010. - 494 с. : портр. - (Альма-матер).
Крючкова, О. Р. Фантастичне як вмотивування в творчості Фаулза (античні алюзії в романі «Волхв»). // Збірник наукових праць молодих вчених. — Кам’янець-Подільський, 2010. — Вип. 2. — С. 70-71.
Література Англії : 20 ст. / За ред. К.О.Шахової. - К. : Либідь, 1993. - 400 с.
Литература Англии. ХХ век / К. А. Шахова [и др.] ; под ред. К. А. Шаховой. - К. : Вища школа, 1987. - 399 с.
Ліхоманова Н.О. Постмодерністська рецепція міфу (на матеріалі європейського романного досвіду XX ст.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Н.О. Ліхоманова ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01lnoprm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Лихоманова Н. О. Диалог и постмодернистский роман (“Волхв”Дж.Фаулза) / Н. О. Лихоманова // Наследие М.М.Бахтина и проблемы диалогического мышления в современной культуре: Тезисы международной конференции 28 - 30 ноября 1996 года. - Донецк: Донецкий госуниверситет, 1996. - С. 126 - 128.
Овчаренко, Наталія. Новий світовий міф та його вплив на художню свідомість митця : ма матеріалі романів Т.Фіндлі "Пілігрім" та Дж. Фаулза "Волхв" / Н. Овчаренко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2008. - № 7-8. - С. 114-117.
Павличко, Соломія Дмитрівна. Зарубіжна література : дослідж. та крит. ст. / С. Д. Павличко ; передм. Д.Наливайка. - К. : Основи, 2001. - 559 с.
Питання літературознавства : Наук. зб. Вип. 72 / ред.: О. В. Червінська; . - Чернівці : Рута, 2006. - 311 с.
Современная английская повесть : пер. с англ. / [сост. и предисл. В. Скороденко]. - Москва : Радуга, 1984. - 608 с.

.: Розділ: Література :: 19.07.2014 13.27.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.233055 seconds