Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43931
   


Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 34741  
Ольга запитує:
Підкажіть будь ласка літературу за темою "Вплив процесу американізації на сучасний український кінематограф".
Наша відповідь:
Пропонуємо інформацію:

Культура України ХХ – початку ХХІ століття..- Режим доступу:
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/u_nurse/lectures_stud/медсестри-бакалаври/1 рік навчання/історія української культури (іі семестр)/12. культура україни хх – початку ххі століття.htm
Процес американізації на сучасний український кінематограф.- Режим доступу:
http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-7.php


***
Гриценко О.М. Мас-медіа у відкритому інформаційному суспільстві й гуманістичні цінності: Монографія. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2002. - С. 23.
Джинчарадзе Н.Г. Основи філософії культури. - К.: Знання України, 2004. - С. 97.
Дж. Лалл. Мас-медіа, комунікація, культура. Глобальний підхід. - К.:К.І.С., 2002. - С. 17-19.
Дмитренко М.К. Українська фольклористика: акценти сьогодення / М.К. Дмитренко. - К.: Видавництво “Сталь”, 2008. - 236 с.
Дрожжина С.В. Культурна політика сучасної полікультурної України: соціально-філософський та правовий аспекти / Світлана Володимирівна Дрожжина. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 198 с.
Закович M.M. Культурологія: українська та зарубіжна культура: [навч. посіб.] / - К.: Знання, 2007. - 567с.
Зернецька В. Глобальний розвиток системи масової комунікації і міжнародних відносин. - К.: Освіта, 1999. - С. 46-47.
Коновець О.Ф. Український ідеал. - К.: ВЦ "Просвіта", 2003. - С. 151.
Крип'якевич І. Історія української культури. - К., 1999.
Нікітін В., Кузьменко М., Кузьменко О. Культурна політика в Україні: гуманіт. безпека, мова, освіта / В. Нікітін, М. Кузьменко, О. Кузьменко; Міжнародний центр перспективних досліджень. - К.: Оптима, 2007. - 88 с.
Остапенко Е. Культура періоду реформування.--К., 1997.
Попович М.В. Нарис історії культури України. -- К., 1998. -- С. 536--715.
Шейко В.М., Богуцький Ю.П. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.): [монографія] / - К.: Ґенеза, 2005. - 592 с.
Культура чи імітація культури?: Матеріали парламент. слухань на тему: “Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації” у Верховній Раді України, 20 квітня 2005 року / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парламентське вид-во, 2005. - 160 с.
Культурна політика: методологічні, правові, економічні проблеми: [зб. наук. праць] / Ред. О.А. Гриценко; Український центр культурних досліджень; Інститут культурної політики. - К., 1995. - 64 с.
Культурологія: українська та зарубіжна культура: [навч. посіб.] / M.M. Закович. - К.: Знання, 2007. - 567 c.
Основні напрями розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян України // Орієнтир: Додаток до газети "Урядовий кур'єр". -- 1999. -- 6 травня.
Українська та зарубіжна культура: [навч. посіб.] / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін. - К.: Знання, КОО, 2000. - 611 с.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 22.07.2014 23.16.56 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.591357 seconds