Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45530
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 47245  
Лариса запитує:
Добрий ранок! Мені потрібна література за темою :Кіномистецтво України на сучасному етапі. Дякую
Наша відповідь:
Добрий ранок! Перегляньте наступні джерела:
Алфьорова З. І. Історія кінематографа і телебачення : навч. посіб. Ч. 1 / З. І. Алфьорова ; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2007. - 87 c.
Брюховецька Л. І. Кіно часів своєї юності : зб. ст. / Л. І. Брюховецька. - Київ : Задруга, 2008. - 176 c. - (Б-ка журн. "Кіно-Театр").
Десятник Г. О. Визначальні етапи історії кіномистецтва і телебачення : навч. посіб. / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. - Київ : КиМУ, 2012. - 292 c.
Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях : кінодовід. / Н. Капельгородська [та ін.] ; Держ. ком. телебачення і радіомовлення України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Музей-майстерня та Благод. меморіал. фонд Івана Кавалерідзе. - Київ : АВДІ, 2004. - 712 с.
Ямборко О. «Бандерівське смузі», або Кіно як зброя [Електронний ресурс] : актуально / О. Ямборко // Кіно-Театр. - 2022. - № 6. - С. 3-5.
Балабан О. Недоліки в процесі професійного виховання акторів та режисерів в системі української фахової театральної та кіно освіти [Електронний ресурс] / О. Балабан // Вісник Харків. держ. академії дизайну і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 1. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2012_1_32.pdf.
Гижиця А. Українське кіномистецтво крізь роки: історії минулого й майбутнього [Електронний ресурс] / А. Гижиця // Факультет журналістики реклами та журналістики : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://fj.onu.edu.ua/ukrainske-kinomystetstvo-kriz-roky-istorii-mynuloho-j-majbutnoho/. - Назва з екрана.
Колос Д. Генерація молодих українських режисерів ХХІ століття : формування авторської манери кінописьма [Електронний ресурс] / Д. Колос // Наук. записки Нац. ун-ту "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2014. - Вип. 15 (2). - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoakl_2014_15(2)__16.pdf.
Колос Д. Генерація молодих українських режисерів ХХІ століття: формування авторської манери кінописьма [Електронний ресурс] / Д. Колос // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2014. - Вип. 15(2). - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoakl_2014_15(2)__16.pdf.
Розвиток українського кіно [Електронний ресурс] / підгот. Ю. Богорадова, І. Любшин // Укрінформ : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2080510-rozvitok-ukrainskogo-kino-infografika.html. - Назва з екрана.
Сучасне українське кіно: від становлення до міжнародного визнання [Електронний ресурс] // Прямий канал : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://prm.ua/suchasne-ukrainske-kino-vid-stanovlennia-do-mizhnarodnoho-vyznannia/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 17.05.2023 08.52.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Хмельницький :: Запитання: 47062  
Валерія запитує:
Добрий день. Потрібні джерела для наукової роботи на тему: розвиток документального кіно України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Скористайтесь такою літературою:
Волошенюк О. В. Становлення хронікально-документального кінематографу України: 1930-ті роки [Електронний ресурс] / О. В. Волошенюк // Мистецтвознавчі записки. — 2015. — Вип. 27. — С. 322-329. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2015_27_38.
Гавран І. Документальне кіно в сучасному екранному дискурсі [Електронний ресурс] / І. Гавран, М. Ботвин // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2020. — Т. 3, № 1. — С. 11-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2020_3_1_3.
Гончарук С. Постановча реальність документального кіно: прояви та смисли [Електронний ресурс] / С. Гончарук, О. Проволовський // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2020. — Т. 3, № 1. — С. 83-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2020_3_1_11.
Ємельянова Т. О. Українське документальне кіно другої половини 1960-х – середини 1980-х років (архівознавчо-джерелознавчий аспект) [Електронний ресурс] / Т. О. Ємельянова // Архіви України. — 2015. — № 1. — С. 192-201. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2015_1_15.
Касян Л. Г. Дискурс шістдесятництва в українському документальному кіно (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) [Електронний ресурс] / Л. Г. Касян // Архіви України. — 2013. — № 6. — С. 142-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_6_14.
Міщенко М. М. Документальний кінематограф України: між історичною реконструкцією та філософським осмисленням [Електронний ресурс] / М. М. Міщенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2014. — № 1116, Вип. 50. — С. 47-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2014_1116_50_9.
Туркаві М. Документальне кіно: історія питання [Електронний ресурс] / М. Туркаві // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2014. — № 8. — С. 97-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2014_8_19.
Хмельницька Л. В. Становлення та розвиток хронікально-документального та наукового кіно в Україні у 20-х роках ХХ століття [Електронний ресурс] / Л. В. Хмельницька // Наукові записки з української історії. — 2018. — Вип. 43. — С. 118-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2018_43_19.
Чайка Ю. Документальне кіно доби «Відлиги»: кількісний та якісний показник [Електронний ресурс] / Ю. Чайка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 2(3). — С. 127-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2017_2(3)__24.
Шершньова К. С. Особливості розвитку документального кіно України у контексті жанрової специфіки мистецтва [Електронний ресурс] / К. С. Шершньова // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. — 2014. — Вип. 15. — С. 112-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2014_15_17.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 14.03.2023 14.06.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Київ :: Запитання: 46722  
Костя запитує:
Особливості створення образу у документальному кіно
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! Перегляньте наступні джерела:
Брюховецька Л. Приховані фільми: українське кіно 1990-х / Л. Брюховецька. - Київ : АртЕк, 2003. - 388 с.
Гаврилюк П. І. Особливості монтажу в документальному кіно та телебаченні / П. І. Гаврилюк // Культура України. - 2009. - № 9. - С. 113-119.
Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму : режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : в 5 т. - Т. 1: Довиразне зображення / В. Г. Горпенко ; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. - Київ : ДІТМ, 2000. - 242 c.
Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму : режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : в 5 т. - Т. 3, ч. 2: Монтажна архітектоніка фільму. Сюжетотворення / В. Г. Горпенко ; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. - Київ : ДІТМ, 2000. - 146 c.
Десятник Г. О. Науково-популярне кіно та пізнавальне телебачення : [навч. посіб.] / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. - Київ : Вид-во КиМУ, 2016. - 152 c.
Десятник Г. О. Основи екранної документалістики / Г. О. Десятник. - Київ: Вид-во Київ. нац.о ун-ту, 2016. - 287 с.
Кондратьєва М. Цифрові технології в документальному кіно. Екранна освіта в Україні: сучасний стан, проблеми розвитку / М. Кондратьєва. - Київ: Музична Україна, 2004. - С. 48-52.
Бабенко В. Фігуральна мова аудіовізуального контенту [Електронний ресурс] / В. Бабенко // Теле- та радіожурналістика. - 2014. - Вип. 13. - С. 140-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2014_13_22.
Брюховецька Л. Приховані фільми: українське кіно 1990-х [Електронний ресурс] / Л. Брюховецька. - Київ : АртЕк, 2003. - 388 с. - Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=2777.
Гончарук С. Постановча реальність документального кіно: прояви та смисли [Електронний ресурс] / С. Гончарук, О. Проволовський // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. - Т. 3, № 1. - С. 83–91.
Кадум Л. Особливості режисури екстремального документального фільму [Електронний ресурс] / Л. Кадум // Наук. вісник Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - 2014. - Вип. 15. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2014_15_13.
Пантикіна Н. І. Трансформація додавання при аудіовізуальному перекладі художніх фільмів[Електронний ресурс] / Н. І. Пантикіна, А. Є. Деарт // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2014. - № 3. - С. 31-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2014_3_7.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 28.09.2022 08.26.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 46718  
Катя запитує:
Доброго вечора! Мені необхідна література про життя Г Юри. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41219. Перегляньте також наступні джерела:
Бобошко Ю. М. Гнат Юра / Ю. М. Бобошко ; худож. П. Х. Андрощук. - Київ : Мистецтво, 1980. - 187 с. : 12 окр. арк. фотоіл. - (Майстри сцени та екрана).
Гук О. Культура України в 1917-1921 рр. : матер. теми : історія України : академіч. рівень : 10-й кл. : історія культури України в особах (1917-1921 рр.) / О. Гук // Історія України (Шк. світ). — 2014. — № 4. — С. 20-29.
Попельницька О. Сто великих діячів культури України / О. Попельницька, М. Оксенич. — Київ: Арій, 2010. — 463 с. : фотоіл., портр. — (100 великих).
Преварська М. Видатні українці : культура. Мистецтво. Освіта : довідник / М. Преварська. — Київ : Велес, 2016. — 364 c. : портр. — (Гордість і слава України).
Танюк Л. Слово, театр, життя : Вибране в 3 т. Т. 2 : Театр / Л. Танюк ; мал. худож. В. Черноморченко. — Київ : Альтерпрес, 2003. — 820 с. : іл.
Усмішки в антракті : Театр. бувальщини / упоряд. І. Артемчук; худож. В. Кудін. — Київ : Мистецтво, 1991. — 223 с. : іл.
Харківська Н. Готуємось до ЗНО-2012 : персоналії : [спецвипуск] / Н. Харківська, О. Івакін // Історія та правознавство. — 2012. — № 7. — С. 3-39.
Чечель Н. Українське театральне відродження : західна класика на українській сцені 1920-1930-х р.: проблеми трагедійної вистави / Н. Чечель. — Київ : Наук. думка, 1993. — 143 с. : фотоіл.
Юра Г. Моє життя : спогади, статті / Ю. Гнат ; упоряд., авт. вступ. ст. та прим. І. Волошин. — Київ : Мистецтво, 1987. — 182 с. : фотоіл.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 26.09.2022 22.45.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Львів :: Запитання: 46509  
Юля запитує:
Добрий день. Кіносвіт Юрія Іллєнка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Безручко О. «Роз’яничарення» Ю. Г. Іллєнка у творчості та кінопедагогіці [Електронний ресурс] / О. Безручко // Українознавчий альманах. — 2011. — Вип. 5. — С. 147-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2011_5_50.
Брюховецька Л. Кіносвіт Юрія Іллєнка / Л. Брюховецька. — Київ : Задруга, 2006. — 288 c. — (Б-ка журн. «Кіно – Театр»).
Брюховецька Л. Коли минуле стає зримим. Українська історія у творчості Юрія Іллєнка [Електронний ресурс] / Л. Брюховецька // Рідний край. — 2010. — № 2. — С. 186-197. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2010_2_39.
Брюховецька Л. Юрій Іллєнко як теоретик кіно: узагальнення, парадокси й передбачення / Л. Брюховецька // Науковий світ. — 2010. — № 10. — С. 11-15.
Бублейник Л. В. Поетика мовчання: текстові структури роману Ю. Іллєнка «Юрко Іллєнко — Апостолові Петру» [Електронний ресурс] / Л. В. Бублейник // Мова. — 2012. — № 18. — С. 194-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mova_2012_18_50.
Вовкун В. В. Теоретичні засади режисури (на прикладі Л. Курбаса, Ю. Іллєнка та В. Кісіна) [Електронний ресурс] / В. В. Вовкун // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2020. — № 3. — С. 260-265. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2020_3_42.
Золоєва Д. Мотиви абсурду в стрічках Юрія Іллєнка [Електронний ресурс] / Д. Золоєва // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2012. — Вип. 8. — С. 47-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2012_8_8.
Іллєнко М. Г. Кіно : Шпори для абітурієнта. — Вінниця : Нова книга, 2006. — 277 с. : іл., табл.
Костюк Х. Містичні мотиви у творчості Юрія Іллєнка [Електронний ресурс] / Х. Костюк // Українознавчий альманах. — 2013. — Вип. 11. — С. 202-204. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_11_61.
Наймасовіше з мистецтв : 9 вересня — День українського кіно// Шкільна бібліотека. — 2017. — № 8. — С. 25-29.
Погребняк Г. П. Художнє осмислення дійсності у творчості Юрія Іллєнка : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Г. П. Погребняк ; Київський держ. ін-т театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. — Київ, 1996. — 158 с.
Чміль Г. Формування творчої особистості Юрія Іллєнка [Електронний ресурс] / Г. Чміль, А. Дудченко // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2019. — Т. 2, № 1. — С. 77-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2019_2_1_11.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 15.06.2022 15.43.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.511237 seconds