Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45086
   


Автор запитання: Тетяна із міста: місто Суми :: Запитання: 34850  
Тетяна запитує:
Доброго здоров`ячка! Допоможіть знайти літературу на тему: "Художня практика творення героя у прозі Тані Малярчук". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Блик, Тетяна. Спадкове прокляття говорити / Т. Блик // Літературна Україна. - 2008. - 7 серп. - С. 5. - Рец. на кн.: Малярчук, Т. Говорити. - Х. : Фоліо, 2007.
Випасняк Г. О. Агіографічні мотиви в сучасній українській прозі : монографія / Г. О. Випасняк; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2012. - 251 c.
Гребенюк, Т. Проза Т.Малярчук у контексті постмодерного дискурсу сучасної української літератури. // Сучасний погляд на літературу. — К., 2006. — Вип. 10. — С. 81-89.
Герасименко, Ніна. Дивакувате диво Тані Малярчук / Н. Герасименко // Українська літературна газета. - 2013. - 19 квіт. - С. 16.
Голобородько, Ярослав. Таня Малярчук - місіонерка візій / Я. Голобородько // Слово і час. - 2010. - № 2. - С. 83-89.
Гребенюк Т. В. Специфіка події в абсурдистському наративі сучасної української прози / Т. В. Гребенюк // Держава та регіони. Сер. Гуманіт. науки. - 2012. - Вип. 2. - С. 4-10.
Малярчук, Таня. Таня Малярчук: "Громадянське суспільство починається з дрібного конструктиву" / Т. Малярчук ; розмову вів О. Коца рев // День. - 2012. - 9-10 листоп. - С. 21.
Мельник, Н. Г. Деструктивна роль надмірного втручання суспільства в особисте життя людини (Т. Малярчук «Ми. Колективний архетип»). //Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. — Кривий Ріг, 2013. — Вип. 1. — С. 133-139.
Нікітіна Н. П. Діалогічність художньої реальності в малій жіночій прозі кінця ХХ - початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Н. П. Нікітіна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2013. - 20 c.
Підопригора, С. В. Фольклорна стихія в художньому світі повісті «Згори вниз» Тані Малярчук. // Науковий вісник. — Миколаїв, 2010. — Філологічні науки. — С. 75-79.
Поліщук О. Б. Автор і персонаж в українській новітній прозі : монографія / О. Б. Поліщук ; ред.: Р. В. Мовчан ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К. : Фоліант, 2008. - 176 c.
Поліщук, Лариса. Як стати святим (святою) : практичні поради у вигляді художнього тексту / Л. Поліщук // Україна. - 2007. - № 10. - С. 79-80.
Рябченко М. М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / М. М. Рябченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11RMMSMS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Сливинський, Остап. Фауна мілководдя : ("Звірослов" Т. Малярчук: соціологія крізь скло) / О. Сливинський // ЛітАкцент. - К. : Темпора, 2010. - Вип. 2 (4). - С. 125-128.
Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. Вип. 10 / ред.: В. Ф. Погребенник; Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова. - К., 2006. - 348 с.
Терен, Тетяна. Говорити - з, для, про / Т. Терен // Україна молода. - 2007. - 30 жовт. - С. 13.
Феномен жіночої прози в сучасній вітчизняній літературі : бібліогр. покажч. / ред.: Ю. Р. Кушнерюк ; уклад.: М. Маслова, Ю. Щеглова ; пер.: Ю. Р Кушнерюк ; Запоріз. обл. універс. наук. б-ка ім. О.М. Горького Запоріз. облради. - Запоріжжя : Тандем, 2011. - 129 c.
Харчук, Роксана Борисівна. Найновіша підлітково-дитяча літературна альтернатива: С. Жадан, Л. Дереш, С. Поваляєва, І. Карпа, Т. Малярчук / Р. Б. Харчук // Бібліотечка "Дивослова". - 2007. - № 7. - С. 50-64.
Чирка, Тетяна. Іронія чуда : новий роман Тані Малярчук: соціальна нерівність і рівність авторського письма / Тетяна Чирка // День. — 2012. — 7-8 верес. (№ 159-160) - С. 23. - Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/ironiya-chuda.
Додатково див.: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання - 34134.

.: Розділ: Література :: 11.09.2014 22.33.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.215847 seconds