Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45374
   


Автор запитання: Таня із міста: М. Суми :: Запитання: 34932  
Таня запитує:
Доброго вечора! Допоможіть знайти літературу на теке запитання " Сюрреалізм, Абсурдизм, Авангардизм в українській літературі поч. ХХ століття". Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами:
– Біла А. Український літературний авангард : пошуки, стильові напрямки / Анна Біла. - К. : Смолоскип, 2006. - 463,[1] с. : портр.
– Токмань Г. Цей багатобарвний мистецький світ : [Стаття друга] / Г.Токмань // Дивослово. - 2001. - № 6. - С.41-45.
– Світло українського бароко / Підбір та упоряд. іл., комент. до них Ю.Іванченка; Відп. за вип. Н.Прибєга. - К. : Мистецтво, 1994. - 287 с. : іл.
– Авангардні тенденції в українській поезії 20-х років ХХ століття : українська література, 11 клас // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 1. - С. 54-63.
– Багрій-Миськів М. Сюрреалістичні елементи в сюжетно-композиційній структурі творів Ігоря Костецького / М. Багрій-Миськів // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. : наук.-метод. журн. - 2012. - № 1. - С. 35-38.
– Галич О.А. Теорія літератури : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв. - 3-тє вид., стер. - Київ : Либідь, 2006. - 486, [1] с.
– Мовчан Р.В. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер'єрі : [монографія] / Раїса Мовчан ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Київ : Стилос, 2008. - 541 с.

http://www.ukrlit.vn.ua/info/criticism/surrealism.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/31678.html
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=60459
http://library.khai.edu/doc/lit_ukr_vidrodzh.doc
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08rvvfmr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://bo0k.net/?p=achapter&bid=20640&chapter=1
http://www.studynotes.com.ua/2013/02/ponyattya-pro-modernizm-avangardizm-neoklasicizm-postmodernizm-ta-funkcionuvannya-cix-techij-v-ukraїnskij-literaturi-xx-st-chast-1/
http://www.testsoch.net/literaturnij-avangard-pershix-desyatilit-xx-stolittya/
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=46511&pg=1
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/Visnyk/Filos_visnyk_15/22_15.pdf
http://bokov.net.ua/index.php?pages=1&act=10&id=30916
http://revolution.allbest.ru/literature/00309422_0.html
http://zubrila.com/урок-№-4-тема-літературний-авангард-м-с/

.: Розділ: Література :: 22.09.2014 19.39.33 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.234849 seconds