Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Ганна із міста: Київ :: Запитання: 34941  
Ганна запитує:
Добрий день, допоможіть мені, будь ласка, з пошуком матеріалів для наукової роботи (українські/польські/російські/англійські переклади, а також німецькі оригінали) з німецької рецептивної естетики, мене особливо цікавить категорія "читач" у теорії цієї школи. Але й загалом потрібні праці В. Ізера та інших представників школи. Дякую завчасно!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно!
За "Правилами" довідки тематичний пошук здійснються лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами.
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. [Текст] : научное издание / Під ред. М. Зубрицької. - 2-е вид., доп. - Львів : Літопис, 2002. - 832 с. - (Слово. Знак. Дискурс).
Архипова, Людмила. Апологія мудрості літератури [Текст] / Людмила Архипова // Філософська думка. - 2011. - № 1. - С. 37-48.
Вступ до літературознавства : навч.-метод. посіб. / уклад.: О. О. Юрчук; Київ. нац. лінгв. ун-т, каф. теорії та історії світ. л-ри. - Луцьк : Твердиня, 2009. - 127 c. (…розкрито основні положення рецептивної естетики В. Ізера…)
Лановик З. Б. Новітня літературознавча термінологія в герменевтичній концепції Вольфганга Ізера [Електронний ресурс] / З. Б. Лановик // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2006. - № 26. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&Image_file_name=/articles/2006//06lzbkvi.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Гнатюк, Михайло. Франкова теорія рецепції художнього твору і деякі проблеми рецептивної естетики / М. Гнатюк // Слово і час : Науково-теоретичний журнал. - 2013. - № 7. - С. 37-45.
Ізер, Вольфганг. Процес читання: феноменологічне наближення. // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. — Львів, 1996. — С. 263-276.
Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення / В. Ізер // Антологія світової літературно-критичної думки 20 ст. / за ред. М.Зубрицької. - Львів, 1996. - С. 261-276. – Режим доступу: http://papusha.at.ua/Iser_fenomen.rtf.
Изер, Вольфганг. К антропологии художественной литературы [Текст] / Вольфганг Изер ; пер. с англ. И. Пешкова // Новое литературное обозрение. - 2008. - N 6. - С. 7-21.
Изер, Вольфганг Изер (профессор). [Интервью] [Текст] / В. Изер // Вопросы философии. - 2001. - N 11. - С. 92-97.
Изер Вольфганг. Проблема переводимости: герменевтика и современное гуманитарное знание. I. Рецептивная теория - http://papusha.at.ua/iser_perevod.rtf
Інформаційно-бібліотечне обслуговування юнацтва та молоді як фактор формування загальнолюдських цінностей: матеріали наук.-практ. конф., 15-16 травня 2013 р. м. Кіровоград / [уклад. О. Кісельова, В. Зеленіна]; Кіровоград. обл. б-ка для юнацтва ім. О. М. Бойченка. – Кіровоград, 2013. – 117 с. – Режим доступу: http://lib.kr.ua/index.php?menuid=126.
Мащенко О. А. Концепція та образ читача в творчості Дж.Барта та Д.Бартелма останньої чверті ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.04 / О. А. Мащенко; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2005. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05moaocs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1. (…вивчення теоретичних дискусій (творчої спадщини Р.Барта, В.Ізера…)
Сінченко О.Д. Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на матеріалі української літератури 20-30-х років ХХ ст.): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / О.Д. Сінченко ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06sodulr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Соловій Г.Р. Читач в українському літературно-критичному дискурсі першої половини ХХ століття: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.06 / Г.Р. Соловій ; НАН України. Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03sgrpps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Фізер, І. Школа рецептивної естетики. // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. — Львів, 1996. — С. 261-262. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10CHLUED.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Чабак Л. А. Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 / Л. А. Чабак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 16 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10CHLUED.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Шестопалова Т. П. Антропологічна парадигма літературної критики в есеїстико-епістолярній спадщині Юрія Лавріненка / Т. П. Шестопалова // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Філол. науки. - 2009. - Т. 98. - С. 53-58. (Спираючись на погляди В. Ізера…)
Шляхова Н. Український контекст рецептивної естетики (автор і читач у теорії словесної творчості О. Потебні та І. Франка) [Електронний ресурс] / Н. Шляхова // Філологічні семінари . - 2013. - Вип. 16. - С. 19-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fils_2013_16_4.pdf.
Шумська О. М. Парадигми рецептивної критики (з досвіду Констанцької школи та школи "Критики читацької реакції") : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О. М. Шумська; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2006. - 20 c.
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Література :: 24.09.2014 15.27.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.242885 seconds