Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45097
   


Автор запитання: оксана із міста: луцьк :: Запитання: 35054  
оксана запитує:
допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Жанр сімейно-психологічної повісті і роману у реалістичній літературі 19 ст"
Наша відповідь:
1. http://chernobay.ucoz.com/publ/ukrajinska_literatura/literaturni_ponjattja/roman/7-1-0-6

2. http://www.ebk.net.ua/Book/cultural_science/zakovich_kulturologiya/part3/327.htm

3. http://www.ukrlit.vn.ua/info/history_xix/29.html

4. http://school.xvatit.com/index.php?title=Літературний_процес_70-90-х_років_ХІХ_ст.

5.
http://www.acup.poltava.ua/attachments/035_програма з світової літератури на базі 11 класу.doc

6. http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=uk&q=cache:jebQUK90J6gJ:http://www.acup.poltava.ua/attachments/035_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%96%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83.doc+Жанр сімейно-психологічної повісті і роману у реалістичній літературі 19 ст&gbv=2&&ct=clnk

7. http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/pdf/predavanja/Ukrajinska knjizvenost III predavanja.pdf

8. http://vklasrum.at.ua/load/tvori_i_gedeze/tvori/khudozhnja_majsternist_poisti_kajdasheva_simja/1-1-0-186

1. Білецький, Олександр Іванович.
Зібрання праць : у 5-ти т. / Олександр Іванович Білецький ; Академія Наук Української РСР. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; ред. М. К. Гудзій. - К. : Наук. думка. - 1965
Т. 2 : Українська література ХІХ - початку ХХ століття / сост. М. Л. Гончарук ; ред. М. Є. Сиваченко.

2. Калениченко Ніна Луківна
Українська література кінця ХІХ - початку ХХ ст. : Напрями, течії / АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наук. думка, 1983. - 255 с. - Бібліогр. в підрядк. приміт.

3. Турган Ольга Дмитрівна
Українська література кінця ХIХ початку ХХ ст. і античність : (Шляхи сприйняття і засвоєння) / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. - К., 1995. - 172,[2] с

4. Хропко, Петро Панасович.
Українська література перших десятиріч ХІХ століття в історично-культурному контексті : Навч. посібник для старшокл., студ. та вчителів - К. : Ковчег, 2001. - 62,[1] с. : іл. - Бібліогр.: с.60-62

5. Зарубежная литература ХIХ века : Романтизм. Критич. реализм: Хрестоматия. Для пед. ин-тов по спец № 2101 "Рус. яз. и лит." / Сост. М. Л. Антонов, М.Л. Головенченко, Я.Н. Засурский,; Под ред. Я.Н. Засурского. - М. : Просвещение, 1979. - 639 с. - Библиогр. с. 621.

6. Зарубежная литература ХIХ века : Романтизм: Хрестоматия ист.-лит. материалов / Сост. А.С.Дмитриев и др. - М. : Высш. школа, 1990. - 366,[1] с. - Библиогр. в примеч.:с. 307-364

7. Наєнко Михайло Кузьмич
Романтичний епос : Лірико-романт. стильова течія в укр. рад. прозі / АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наук. думка, 1988. - 311,[1] с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

8. Наєнко Михайло Кузьмович
Романтичний епос : Ефект романтизму і українська література - Вид. 2-е зі змін. і доп. - К. : Вид.центр "Просвіта", 2000. - 378,[2] с. - Бібліогр. в кінці розд.

9. Бахмутский В.
"Отец Горио" Бальзака - М. : Худож. лит., 1970. - 111 с. - (Сер. "Массовая историко-литературная библиотека").

10 Цвейг, Стефан.
Бальзак / Стефан Цвейг ; пер. с нем. Александра Голембы ; ред. Е. Закс. - М. : Молодая гвардия, 1961. - 493,[3] с. : портр., фото. - (Сер. "Жизнь замечательных людей " / Сер. биогр. осн. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 6 (320)). - Библиогр. : с. 491-492

11. Давиденко Г. Й.
Історія зарубіжної літератури XІХ - початку ХХ століття : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка ; Мін-во освіти і науки України, Глухівський держ. педагог. ун-т ім. С. М. Сєргєєва-Ценського. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 399,[1] с. : портр. - Бібліогр. с. 397-399

12. Реизов Борис Георгиевич
Стендаль : Худож. творчество / Борис Реизов. - Л. : Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1978. - 407 с. - Библиогр. в примеч.: с. 405-406

13. Лев Толстой: Жизнь и творчество / Ред. Н. Г. Прилуко-Прилуцкий. - СПб. : Книгоизд. Т-во "Орось", Б. г. - 246 с. - (Сер. "Корифеи русского слова" : Сборник критических и биографических статей / Прилуко-Прилуцкий Н. Г. ; Вып. 15)

14. Азарова Н.И.
Пушкинский роман Льва Толстого : (О романе "Анна Каренина") / Н.И.Азарова // Октябрь. - 1999. - № 9. - С. 177-186.

15. Кузьмук О.М.
Роман "Анна Кареніна" - художнє дослідження сімейних стосунків. Проблематика твору // Зарубіжна література в школі. - 2012. - № 21 (листопад). - С. 16-21. - Бібліогр. в кінці ст.

16.
Художній світ Достоєвського : Літ.-критич. статті / укл. Борис Буряк. - К. : Дніпро, 1973. - 260 с. : портр. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

17. Назарець В.М.
"Все серце моє з кров’ю вкладеться у цей роман" : Роман Федора Достоєвського "Злочин і кара"// Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 9. - С. 6-10.

18. Пулинець М.
Через страждання до радості ( за романом Ф.М. Достоєвського " Злочин і кара" ) // Зарубіжна література в школі. - 2010. - № 1. - С. 18-21.

19. Історія української літератури ХІХ століття : У 2-х книгах: Підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ред. М. Г. Жулинський. - К. : Либідь. - 2005
Кн. 2. - 2006. - 709, [2] с. : іл. - Бібліогр. с. 686-698; Імен. покажч. с. 699-710

20. Башкірова Юлія Георгіївна
Панас Мирний: "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" / Юлія Башкірова, Наталія Кривка. - Х. : Ранок, 1999. - 63,[1] с. - (Сер. "Літературна крамниця")

21. Сиваченко Микола Охрімович
Корифей української прози : Нарис творчості Панаса Мирного. - К. : Наук. думка, 1967. - 214 с. : портр.

22. Ушкалов, Леонід Володимирович.
Панас Мирний / Леонід Ушкалов ; худ.-оформл. Є. В. Вдовиченко. - Харків : ПЕТ, 2012. - 120 с.

23. Власенко Василь Онопрійович
Художня майстерність І.С.Нечуя-Левицького / Василь Онопрійович Власенко. - К. : Рад. школа, 1969. - 182,[2] с. : портр. - Бібліогр.: с.182-183

24. Крутікова Н. Є.
Творчість І. С. Нечуй-Левицького : статті і матеріали / Н. Є. Крутікова ; АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1961. - 247 с

25. Марченко, Анастасія Сергіївна.
Українська література : за всією шкільною програмою : практичний довідник / Анастасія Марченко, Ольга Марченко. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - Харків : Весна : ФОП Співак В. Л., 2010. - 780 с. : портр. - (Сер. "Практичний довідник"). - Загол. на корінці : Українська література.- Бібліогр. с.720-733 . - Алф. покажч. с. 734-738

26. Паращич Валентина В'ячеславівна
І.Нечуй-Левицький: "Кайдашева сім'я" . Біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. - Х. : Ранок, 1999. - 47,[1] с. - (Сер. "Літературна крамниця").

.: Розділ: Література :: 9.10.2014 15.18.48 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.386418 seconds