Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44826
   


Автор запитання: Катерина із міста: Харків :: Запитання: 35056  
Катерина запитує:
Доброї ночі! Чи не могли б ви мені допомогти з критичним матеріалом до твору Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" статті,монографії і все що тільки можна. наперед вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Володимир Винниченко ; Грицько Григоренко : штрихи до портретів : навч. посіб. / О. Д. Гнідан [та ін.]. - К. : Вища школа, 1995. - 223 с.
Володимир Винниченко : 1880-1951 // Міщенко О. Українська література. - К., 2005. - С.406-428.
Гладир Я. С. Конфлікт "вільного кохання” з інстинктом в романі В. Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля” [Електронний ресурс] / Я. С. Гладир // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки . - 2013. - № 2(2). - С. 146-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_2(2)__27.pdf.
Гнідан, О.Д. Володимир Винниченко : життя, діяльність, творчість : навч. посіб. для студ.-філологів / О. Д. Гнідан, Л. С. Дем'яніська. - К. : Четверта хвиля, 1996. - 254 с.
Ковальчук, Олександр Герасимович. Роман В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" ("вища людина" у структурі буття) [Текст] : монографія / О. Г. Ковальчук ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 161 с. - (Серія "Монографії Ніжинської вищої школи"). - Назва обкл. : Записки Кирпатого Мефістотеля ("вища людина" у структурі буття).
Ковальчук, О. Г. Роман В. Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля» (проблеми ідентифікації героя) // Література та культура Полісся. — Ніжин, 2008. — До 80-річчя з дня народження професора Нінель Миколаївни Арват. — С. 66-72.
Ковальчук, Олександр. Сім'я як економічний проект : на матеріалі роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" / О. Ковальчук // Дивослово. - 2010. - № 4. - С. 18-20.
Кошова, І. О. Достоєвські питання у романі Володимира Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля» // Наукові праці. — Миколаїв, 2000. — Історичні науки. — С. 121-123.
Кошова І. О. Проблема статі у романах Володимира Винниченка 1911 - 1916 років : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. О. Кошова; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. - К., 2002. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02kiovvr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кульчицький, Станіслав Владиславович. Володимир Винниченко / С. В. Кульчицький, В. Ф. Солдатенко. - К. : Альтернативи, 2005. - 374 с. : фотоіл. - (Особистість і доба).
Малиш, О. М. Тип «нової» жінки в романах В. Винниченка «Чесність з собою» та «Записки Кирпатого Мефістофеля» // Українська ментальність: діалог світів. — Одеса, 2003. — Ч. 2. — С. 61-67.
Мельниченко, Тарас. Кохання і любов : діалог чуттєвого і раціонального в романі В. Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" / Т. Мельниченко, В. Терехов // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2009. - № 9. - С. 8-14.
Небеленчук, Ірина. Психологічний портрет як ключ до розуміння образу героя : (за романом В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") / І. Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 5. - С. 14-18, 3-я с. обкл.
Панченко, Володимир Євгенович. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості : кн. розвідок та мандрівок / В. Є. Панченко ; гол. ред. Т. Терещенко ; худож. оформ. Д. Мазуренка. - К. : Твім інтер, 2004. - 287 с.
Пастух Б. В. Ранні романи Володимира Винниченка : наук. вид. / Б. В. Пастух ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Ін-т літературознавчих студій. - Л. : ПАІС, 2009. - 160 c.
Сірук, Вікторія Василівна. Інтерпретація мефістофельської поетики в романі В. Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля» // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні. — Ялта, 2012. — Статті молодих вчених університету. — С. 157-160.
Хархун, Валентина Петрівна. Поетика роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / В. П. Хархун ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2000. - 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/www.nbuv.gov.ua&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Хархун, Валентина Петрівна. Роман Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" (проблеми поетики) [Текст] : навч.посібник до курсу "Українська література" для студ. та магістрів педуніверситетів (спец. "Українська мова та література") / В. П. Хархун ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДПУ ім. М.Гоголя, 2001. - 117 с.
Хархун, Валентина Петрівна. Роман Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля": генерика, семіосфера, імагологія [Текст] : монографія / В. Хархун ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 200 с. - (Серія "Монографії Ніжинської вищої школи").
Хархун, В. П. Роман В. Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" в контексті світової "дияволіади" ХХ ст. [Текст] : навч. посібник до курсу "Українська література" для студ. пед. ін-тів спец. N7.030.501 "Українська мова та література" / В. П. Хархун ; Ніжинський держ. педагогічний ін-т ім. М. В. Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 1997. - 20 с.
Чебан, А. Я. Психологізм роману В. Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля» // Наук. зап. Сер. — К., 1998. — Вип. Актуальні проблеми сучасної культурології. — С. 43-45.
Явтушенко, Н. Надлюдина Ф. Ніцше і концепція героя в українській прозі (на матеріалах роману В. Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля») // Вісник. — Х., 1999. — Творчий доробок Юрія Шевельова і сучасні гуманітарні науки. — С. 289-293.

.: Розділ: Література :: 9.10.2014 22.31.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.222909 seconds