Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Юля із міста: М. Суми :: Запитання: 35210  
Юля запитує:
Доброї ночі! Допоможіть будь-ласка знайти літературу на таку тему: Герой в українській літературі ХХІ століття. Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
Архетип села у високій та масовій літературі (на матеріалі творів Г. Пагутяк, В. Медвідя, Люко Дашвар) / O. Романенко. Досліджено особливості змалювання архетипу села в укра?нській високій та масовій літературі XX – початку XXI ст., вивчено шляхи естетичного засвоєння архетипних образів у різних естетичних координатах – високо? та масово? культури. – Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/literaturoznavstvo_movoznavstvo_folklorystyka/articles/Archetype_of_village_in_high_and_mass_literature_on_the_basis_of_works_of_Halyna_Pagutyak_Vyacheslava_Medvidya_Lyuko_Dashvar__15860.pdf
ГЕРОЙ ЯК СТИЛЬОВИЙ КОНСТИТУЕНТ ФІКЦІЙНОГО СВІТУ МОДЕРНІЗМУ / Ірина Голодюк. – Режим доступу: http://lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Philology_126/Philology126_1/articles/8Holodiuk.pdf
Євромайдан: Герої йдуть до раю : рец. на кн.: Євромайдан: хроніка відчуттів. – Брустурів: Дискурсус, 2014. – 156 с. – Режим доступу: http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/35566/
Зображення тоталітарного минулого в українській прозі 90-х рр. хх — поч. ххі ст.: ідеологічний дискурс та поетика / хижняк катерина валеріївна. – Режим доступу: http://www.media-education.org/assets/files/pdf/hizhnyak-aref.pdf
Поліщук О. Автор і персонаж в українській новітній прозі. – К. : Фоліант, 2008. – Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/Publication/Polischuk.pdf
«Перверзія» Ю. Андруховича як енциклопедія життя людини XXI століття. – Режим доступу: http://www.ukrtvory.com.ua/11tu191.html
ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX — ПОЧАТКУ XXI ст. . – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f3AlljmtTWoJ:litmisto.org.ua/?p=22457 &cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Сірук В. Г. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: СТИЛІ, ПОКОЛІННЯ, ТВОРЧІ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/746/1/siruk such.pdf
Сучасний літературний процес: імена та тенденції : аналітично - інформаційне видання / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; уклад. С. В. Сагайдак, Г. П. Кашуба. – Суми, 2008. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pw4w7fWlCd4J:ounb.sumy.ua/publish%5C2009%5Clit.doc &cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua ; http://ounb.sumy.ua/publish9lit.doc
Українська література другої половини ХХ — початку ХХІ ст. . – Режим доступу: https://www.google.com.ua/?gfe_rd=cr&ei=3z9PVNrLJ8uk8weUnIG4BA&gws_rd=ssl#q=герой в українській літературі 21 ст.
Українська література ХХ-ХХІ століття: гендерний аспект : матеріали науково-практичної студентської конференції. – Вип. 1. – Одеса, 2008. – Режим доступу: http://gender-pdpu.at.ua/Zbirnuku/Zbirnuk_13-14.11.08.pdf
Український постмодернізм та використання моделей тривіальної літератури. У статті проаналізовано тенденцію нівелювання меж між елітарним та масовим мистецтвом у сучасному літературному процесі, а також способи використання тривіальних схем у художній практиці українських письменників наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmduf_2013_4.11_49.pdf
***
Абліцов, Віталій. Література без героя? / Віталій Абліцов // Голос України. — 2013. — 1 черв. (№ 101) - С. 18.
Про сучасну українську літературу та процеси, що відбуваються в літературному середовищі України.
Анісімова, Н. Український поетичний авангард кінця XX ст. [Текст] // Дивослово. – 2003. – № 6. – С. 2-10.
Башманівський В. І. Українська література (2 пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) : навч.-метод. посіб. / Башманівський В. І. – 2 вид., допов. і перероб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 160 с.
Бестселери українського читача [Текст] : огляд сучасних українських письменників // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 10. – С. 167-168.
Бійчук, Г. Література постмодернізму: реальність чи віртуальність? [Текст] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 2. – С. 56-62.
Дроздовський, Дмитро. Літературний герой нашого часу : оглядова стаття / Дмитро Дроздовський // Дніпро. — 2012. — № 10. - С. 130-133.
Про українську літературу кінця 20-го - початку 21-го століття.
Жадан, Сергій. Герої, апостоли, жінки і міста : з нової книги / Сергій Жадан // Кур’єр Кривбасу. — 2012. — № 268/269/270. - С. 350-365.
Жулинський, М. Чи відчуваємо ми катастрофу в простій українській душі? [Текст] : (бесіди про сучасну літературу) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2001. – № 2. – С. 50-64.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ХХ — поч. ХХІ ст. У трьох томах. 1 том («Академвидав») / Кузьменко В. І. – 2013. – 592 с.
Логвиненко, О. “Зупинилось небо у вікні” молодої української поезії [Текст] // Слово і час. – 2002. – № 4. – С. 53-57.
Монастирецький Л. С. Актуальні проблеми української літератури ХХ-го – початку ХХІ ст. : навч.-метод. посіб. / Монастирецький Л. С. – Житомир, 2010. – 56 с.
Монастирецький Л. С. Позитивний герой української прози : монографія / Л. С. Монастирецький. – К. : Вища школа, 1983. – 323 с.
Москальчук, В. Українська література кінця XX століття (література постмодерну) [Текст] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 2. – С. 63-67.
Наєнко, М. Типи творчості в епоху постмодернізму [Текст] // Слово і час. – 2002. – № 4. – С. 59-60.
Пахаренко, В. Нарис української поетики [Текст] // Українська мова та література. – 2001. – № 29-32. – С. 43.
Поліщук, Я. Що змінюється в сучасній літературі [Текст] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 4. – С. 104-112.
Поліщук, Я. Постколоніальний аспект сучасної літератури [Текст] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 2. – С. 98-102.
Рубчак, Б. “XXI сторіччя прийшло разом із постмодерністами”, або Про літературу, право вибору, дух імпровізації, міт України і не тільки про це [Текст] // Тарнашинська Л. Б. Закон піраміди : діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї. – К. : Унів. вид-во “Пульсари”, 2001. – С. 182-191.
Харчук, Р. Покоління постепохи [Текст] : проза // Дивословою. – 1998. – № 1. – С. 6-12.
Черниш, Анна. Україноцентричність героїв Михайла Слабошпицького як основа самореалізації / Анна Черниш // Слово і час. — 2013. — № 7. - С. 67-77.
На матеріалі художньо-документальних книжок М. Слабошпицького досліджено риси україноцентричності героїв та виявлено особливості формування українодискурсу в інокультурі.
Штонь, Г. Художня реальність і постмодерн [Текст] // Слово і час. – 2002. – № 4. – С. 63-64.
Яровий, О. Постмодернізм – це антибуття [Текст] // Слово і час. – 2002. – № 4. – С. 69-70.

.: Розділ: Література :: 27.10.2014 23.32.41 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
   

Generated in 0.244075 seconds