Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45530
   


Автор запитання: Кристіна із міста: Київ :: Запитання: 35287  
Кристіна запитує:
резерви підвищення продуктивності праці
Наша відповідь:
Крістіно, добридень! Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:

Борзилов, І. Автоматизована система контролю технологічного процесу / І. Борзилов, Г. Ніколаєнко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2010. - № 1. - С. 66-68.

Верховод, І. Інформатизація, інноваційність та продуктивність праці: дослідження взаємозв'язку [Текст] / І. Верховод // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 2. - С. 36-41.

Воронін, О. Ефективність виробництва і розподіл економії суспільної праці між суб'єктами ринку / О. Воронін, О. Пастух // Економіка України. - 2009. - № 3. - С. 27-38 : табл.

Гончаров, В. М. Концептуальні проблеми та шляхи підвищення ефективності праці в Україні / В.М. Гончаров // Вісник економічної науки України. - 2007. - № 2. - С. 33-36 : табл.

Демидюк, О. О.. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "продуктивність праці" та показників її вимірювання [Текст] / О. О. Демидюк // Проблеми науки. - 2013. - № 6. - С. 38-44.

Калина, Алла Василівна. Менеджмент продуктивності [Текст] : навч. посіб. / А.В. Калина, С.П. Калініна, Н.Д. Лук'янченко. - К. : МАУП, 2005. - 232 с. : іл.

Кіях, О. О. атеріальне стимулювання як фактор підвищення продуктивності праці / О. О. Кіях // Економіка АПК. - 2009. - № 12. - С. 120-123.

Ласкавий, Анатолій Олексійович. Менеджмент продуктивності [Текст] : навч. посіб. / А.О. Ласкавий. - К. : КНЕУ, 2004. - 288 с.

Пасєка, А. Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та комплексна оцінка / А. Пасєка // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 5. - С. 45-50.

Петращак, Оксана. Резерви зростання продуктивності праці : глобальні, загальнодержавні та регіональні [Текст] / О. Петращак // Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни. - Т., 2011. - Ч. 2. - С. 125-126.

Петращак О. О. Соціально-економічні важелі підвищення продуктивності праці в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / О. О. Петращак; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград, 2014. - 20 c.

Продуктивність - найважливіша основа зростання реальної заробітної плати // Національна безпека і оборона. - 2010. - N 7. - С. 25-37 : табл., граф.

Ревенко, А. Продуктивність праці в сучасних умовах / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 2. - С. 32-37

Сем'ян, Ольга Вячеславівна. Продуктивність праці персоналу як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства / О.В. Сем'ян // Проблеми науки. - 2010. - № 7. - С. 43-48.

Ісаєнко Ю. В. Методика оцінки резервів зростання продуктивності праці в будівництві [Електронний ресурс] / Ю. В. Ісаєнко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - 2005. - Вип. 8. - С. 103-113.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua

40. Кліяненко Б. Т. Забезпечення взаємозв'язку зростання продуктивності праці та заробітної плати : монографія / Б. Т. Кліяненко, І. А. Попова, Н. В. Шумакова, І. В. Заблодська, Н. О. Васильчук; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. - Луганськ, 2009. - 246 c.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua

Масалаб Р. М. Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства : Автореф. дис. канд. екон. наук : 08.06.01 / Р. М. Масалаб; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2003. - 20 c.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua

26. Попова І. А. Забезпечення взаємозв'язку зростання продуктивності праці та заробітної плати на промислових підприємствах : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / І. А. Попова; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. - Донецьк, 2009. - 19 c.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua

Резерви зростання продуктивності праці
http://pidruchniki.com/10611207/ekonomika/rezervi_zrostannya_produktivnosti_pratsi

Семенов А. Г. Резерви продуктивності праці та їх вплив на оплату праці / А. Г. Семенов, Л. А. Юсипчук // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2013. - Вип. 2. - С. 182-185.

Скворцов І. Б. Визначення виробничих витрат при зростанні інтенсивності праці / І. Б. Скворцов, Д. І. Скворцов // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2006. - № 552. - С. 136-140.

Тема 7. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
http://www.inpos.com.ua/77

Фактори і резерви підвищення продуктивності праці
http://ekotrud.com/on-lajn-bbloteka/1-ekonomka-pracz-j-soczalno-trudov-vdnosini/22-faktori-rezervi-pdvishhennya-produktivnost-pracz.html

Фактори і резерви зростання продуктивності праці
http://lubbook.net/book_332_glava_41_3.Faktori_іrezervi_zrostann.html

.: Розділ: Література :: 3.11.2014 17.00.24 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.471683 seconds