Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Аня із міста: Севастополь :: Запитання: 35569  
Аня запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з літературою по темі: "Поезія Закарпаття в рецепції І.Чендея". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аню!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бєлоконь Н. Родова людина І. Чендея: від маргінала до мудрого старця (за романом "Птахи полишають гнізда...") [Електронний ресурс] / Н. Бєлоконь // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2011. - Вип. 16. - С. 44-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2011_16_11.pdf.
Бєлоконь-Пожарицька Н. А. Характерологія в прозі Івана Чендея: рецепція і типологія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Н. А. Бєлоконь-Пожарицька; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпропетровськ, 2014. - 20 c.
Васьків М. Забереж І. Чендея як відтворення і творення власної йокнапатофи і власного макондо [Електронний ресурс] / М. Васьків // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2011. - Вип. 15. - С. 38-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2011_15_10.pdf.
Васьків М. «Людина є те, що вона їсть»: їжа в житті верховинця (за творчістю Івана Чендея) // Науковий вісник Ужгородського університету. — Ужгород, 2012. — Вип. 28. — С. 51-54.
Ігнатович О. Реконструкція біблійної легенди у новелі "Чайки летять на схід" Івана Чендея [Електронний ресурс] / О. Ігнатович // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства . - 2014. - Вип. 19. - С. 150-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2014_19_27.pdf.
Жулинський М. «…Аби прославити свій рідний край у слові!» Духовний простір Івана Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету. — Ужгород, 2012. — Вип. 28. — С. 4-7.
Жулинський М. Історія його краю - в його творах / М. Жулинський // Чендей, Іван Михайлович. Вибрані твори. - К., 1982. - С. 5-18.
Жулинський М. Г. Історія його краю - в його творах / М. Г. Жулинський // Жулинський, Микола Григорович. Українська література. Творці і твори. - К. , 2011. - С. 832-849.
Кіраль С. С. ”… Зробити щось корисне для свого рідного народу”: з епістолярної спадщини Івана Чендея / С. С. Краль ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2013. — 211 с.
Кіраль С. ”І знову я про те, що життя сильніше смерті”: спроба епістолярного автопортрета Івана Чендея : (до 90-річчя від дня народження письменника) / С. Кіраль // Слово і час. — 2012. — № 8. - С. 41-57.
Кіраль С. "І знову я про те, що життя сильніше смерті": спроба епістолярного автопортрета Івана Чендея : до 90-річчя від дня народження письменника / С. Краль // Слово і час. - 2012. - № 8. - С. 4-14.
Князєва В. О. Проекція архетипу Axis Mundi ("Вісь Світу") на образ гори як центру міфо- та мікросвіту прозової спадщини І. Чендея [Електронний ресурс] / В. О. Князєва // Мова і культура. - 2012. - Вип. 15, т. 4. - С. 308-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2012_15_4_52.pdf.
Козій О. Доробок Івана Чендея в контексті часу. Аспекти творчої позиції та літературно-критична рецепція / О. Козій // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 6. - С. 51-55.
Козій О. Б. Повісті і романи І.Чендея: неореалістичний дискурс : автореф. дис... канд. філол. наук / О. Б. Козій; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2007. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07kobcnd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Марко В. Уроки Івана Чендея : до 85-річчя від дня нородження / В. Марко // Дзвін. - 2007. - № 5-6. - С. 143-146.
Марко В. Сім сліз Івана Чендея : [огляд творчості письменника] / В. Марко // Дзвін. - 2012. - № 11-12. - С. 151-155.
Мікула О. Спогад як елемент внутрішньої архітектоніки у новелах Івана Чендея [Електронний ресурс] / О. Мікула // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2014. - Вип. 19. - С. 160-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2014_19_29.pdf.
Носа М. І. Дубівчани в одежі слова [Текст] : вивчення творчості Івана Чендея в школі / М. І. Носа. - Ужгород : Гражда, 2005. - 52 с.
Палкуш В. Естетична природа сюжетного хронотопу в романі «Птахи полишають гнізда» Івана Чендея // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. — К., 2005. — Вип. 11. — С. 354-368.
Папіш В. Актуалізація змісту фразеологізмів та авторські інновації Івана Чендея // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. — К., 2002. — Вип. 2. — С. 28-36.
Папіш В. Естетична роль фразеологізмів у художньому слові Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — Ужгород, 2002. — Збірник пам’яті Кирила Галаса. — С. 316-319.
Папіш В. Контекстна реалізація вербальних фразеологізмів у художньому світі Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — Ужгород, 2002. — Міжнар. наук. конф. «Українська література в загальноєвропейському контексті». — С. 268-271.
Папіш В. А. Семантико-стилістичні особливості усталених виразів у мовній палітрі І.Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — Ужгород, 1999. — С. 134-139.
Папіш В. А. Фразеологізми на позначення зору в художній палітрі Івана Чендея // Ювілейний збірник на честь 70-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. — Ужгород, 2000. — С. 384-388.
Письменник Іван Чендей : біобібліогр. покажч. / ред.: В. Кухта; Ужгород. нац. ун-т. Наук. б-ка, Закарпат. ін-т ім. А.Волошина Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Ужгород : Мистец. Лінія, 2006. - 174 c.
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 11 Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті : матеріали Всеукр. наук. конф., Ужгород, 14-16 трав. 2007 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім Т. Шевченка, Ужгородський нац. ун. - Ужгород : Говерла, 2007. - 272 с.
Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті : матеріали Всеукр. наук. конф., 14 - 16 трав. 2007 р., Ужгород / ред.: І. В. Сабадош; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : "Говерла", 2007. - 271 с. - (Сучас. пробл. мовознав. та літературознавства; Вип. 11).
Хорошков М. М. Художній світ Івана Чендея : Автореф. дис... канд. філол. наук / М. М. Хорошков; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2007. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07hmmsic.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Шалацька Т. П. Світ живої природи в малій прозі Івана Чендея [Електронний ресурс] / Т. П. Шалацька // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2013. - № 1. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2013_1_13.pdf.

.: Розділ: Література :: 28.11.2014 10.00.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.237582 seconds