Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Роксолана із міста: Тернопіль :: Запитання: 35680  
Роксолана запитує:
Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу про інтертекстуальність у літературі. Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Роксолано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боронь О. В. Проза Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: наслідування чи творче засвоєння художнього досвіду? (наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 жовтня 2013 р.) [Електронний ресурс] / О. В. Боронь // Вісник Національної академії наук України. - 2014. - № 3. - С. 89-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2014_3_13.pdf.
Вечоркін І. О. М. Малахута і шістдесятництво. Стильові взаємозв'язки / І. О. М. Вечоркін // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 3, ч. 3. - С. 169-180.
Віват Г. І. Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі множинності : монографія / Г. І. Віват. - О. : ВМВ, 2010. - 368 c.
Гальчук О. В. "...Не минає міт!": античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920 - 1930-х років : [монографія] / О. В. Гальчук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2013. - 551 c.
Гринишина І. І. Інтертекстуальність та її роль в аналізі літературного твору / І. І. Гринишина, Т. М. Марченко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2012. - № 12. - С. 31-35.
Євченко Н. В. Інтертекстуальність як засіб організації тексту у постмодерністському романі П. Зюскінда "Парфуми: Історія одного вбивці" / Н. В. Євченко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2011. - № 55. - С. 177-182.
Кулініч Т. О. Метафора І.Калинця: інтертекстуальний аспект : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т. О. Кулініч ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08ktokia.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Литвин Л. М. Українська література XVIII ст. ("Діалог енея з турнусом" анонімного автора,"Розмова великоросії з малоросією" С. Дівовича, "Енеїда" І. Котляревського) в інтертекстуальних зв'язках з "Енеїдою" вергілія [Електронний ресурс] / Л. М. Литвин // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2013. - № 1. - С. 27-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2013_1_7.pdf.
Майсак І. В. Інтертекстуальність як феномен фольклорно-літературних зв’язків: на матеріалі поезії О. Олеся [Електронний ресурс] / І. В. Майсак // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2006. - Вип. 13. - С. 153-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apyl_2006_13_21.pdf.
Мегеря Т. В. Інтертекстуальність у системі поетики роману Леоніда Кононовича "Чигиринський сотник" / Т. В. Мегеря // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2012. - № 12. - С. 87-91.
Насмінчук І. А. Гендерна проблематика роману "Майже ніколи не навпаки" Марії Матіос: до проблеми інтертекстуальних зв'язків / І. А. Насмінчук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2012. - № 12. - С. 101-106.
Нахлік Є. К. Тарас Шевченко і польські та російські романтики (індивідуальність письменника в інтертекстуальних зв'язках і типологічних збіжностях) : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Є. К. Нахлік ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 40 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09nekztz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Олійник С. М. Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С. М. Олійник ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09osmfob.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Переломова О. С. Інтертекстуальність в українському художньому дискурсі: структурно-семантичний і стилістичний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / О. С. Переломова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 32 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10POSISA.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Переломова О. С. Інтертекстуальність - структурна ознака текстів українського постмодерного художнього дискурсу / О. С. Переломова // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2008. - № 1. - С. 174-180.
Просалова В. А. Інтертекстуальність художнього тексту: текстотвірний і рецептивний аспекти : монографія / В. А. Просалова, О. С. Бердник. - Донецьк : Норд-Прес, 2010. - 152 c.
Пухонська О. Я. Інтертекстуальність української поезії початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. Я. Пухонська ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2013. - 20 c.
Рябченко М. М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / М. М. Рябченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11RMMSMS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Ткачук М. П. Українська література ХХ століття : [монографія] / М. П. Ткачук. - Т. : Медобори, 2014. - 607 c.
Філатова О. С. Українська література 20 - 30-х років ХХ століття: основні тенденції розвитку й естетичні стратегії : навч. посіб. / О. С. Філатова, О.В. Казанжи; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 310, [1] c.
Шелюх О. На межі літературознавства і мемуаристики (проблема інтертекстуальності) [Електронний ресурс] / О. Шелюх // Парадигма. - 2009. - Вип. 4. - С. 59-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/paradig_2009_4_6.pdf.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Література :: 9.12.2014 21.58.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.284538 seconds