Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Іра із міста: Ивано-Франковск :: Запитання: 35814  
Іра запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, із пошуком джерел для опрацювання теми "Мережева література". Буду дуже Вам вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Іро!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Барбукова І. С. Онлайновий щоденник як феномен віртуальної літератури: жанрова природа, поетика [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / І. С. Барбукова ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 20 с.
Дербеньова Л. В. Літературний комп’ютерний феномен у комунікативно–мережевій культурній парадигмі [Електронний ресурс] / Л. В. Дербеньова // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 76. - С. 151-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_76_54.pdf.
Завадський Ю. Р. Aвтор і читач гіпертекстового "story" і поетичного "concretism" / Ю. Р. Завадський //Studia Methodologica. Вип. 17. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. - С. 164-169.
Завадський Ю. Р. Анімаційна поезія як різновид мереежвої літератури / Ю.Р. Завадський // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 5. – Київ: Інститут літератури ім.Т. Г. Шевченка НАН України, 2004. - С.16-21.
Завадський Ю. Р. Кібертекст і ерґодична література: типологічна модель мережевої літератури Еспена Дж.Аарсета / Ю.Р. Завадський // Наративні виміри літератури. Матеріали міжнародної конференції з наратології. Тернопіль, Україна, 23-24 жовтня 2003 р. / упор. І. В. Папуша // Studia Methodologica. Випуск 16. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2005. - С. 54-58.
Завадський Ю. Р. Комп'ютерна термінологія в літературознавчих дослідженнях мережевої літератури / Ю.Р. Завадський //Терміносистеми сучасного літературознавства : досвід розробки і проблеми. Науковий семінар / за ред. проф. Р. Гром'яка. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. - С. 90-96.

Завадський Ю. Р. Типологія й поетика мережевої літератури і сучасне західне літературознавство : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Ю. Р. Завадський ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2006. — 21 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06zyrszl.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Захарченко А. І. Методологічні дискусії щодо мережевої літератури // Українське журналістикознавство. — К., 2004. — Вип. 5. — С. 33-35.
Фісенко Т. В. Теорія мережевої літератури як новий літературознавчий дискурс [Електронний ресурс] / Т. В. Фісенко // Питання літературознавства. - 2006. - Вип. 71. - С. 268-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2006_71_31.pdf.
http://life.pravda.com.ua/person/2008/06/20/5437/
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAD&url=http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v31/31-2-09.pdf&ei=e7SdVLu-CJXsaJvMgpAJ&usg=AFQjCNHdIfjloWZkY2hSjrx_5XBBxOlbWw&bvm=bv.82001339,d.d2s
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3443/3/Zavadskyy_Yuriy.pdf&ei=e7SdVLu-CJXsaJvMgpAJ&usg=AFQjCNFIoEZjkk1rxfl276D_wrbBPFfGGA&bvm=bv.82001339,d.d2s

.: Розділ: Література :: 26.12.2014 18.08.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.238632 seconds