Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Марина із міста: м.Рівне :: Запитання: 35893  
Марина запитує:
Доброго дня. Є якась інформація на курсову на тему "Перекодування художнього тексту у романах Дена Брауна "Ангели та демони" і "Код да Вінчі"? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бессараб О. В. Міжконцептуальні зв’язки в романах Дена Брауна «Ангели і Демони» і «Код да Вінчі» / О. В. Бессараб // Вісник. — Х., 2008. — Сер. — С. 60-63.
Бессараб О.В. Роль і значення релігійної тематики в романах Дена Брауна «Янгели та демони» й «Код да Вінчі» / О. В. Бессараб // Вестник СевГТУ. – Серія: Філологія, 2008. – Вип. 54. – С. 3–5.
Бессараб О. В. Творчість Дена Брауна в контексті Американської ”масової” літератури 80-90-х рр. XX століття : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.04 / О. В. Бессараб ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с.
Бессараб О. В. Типи функціонування романів Дена Брауна "Код да Вінчі" і "Ангели і демони" / О. В. Бессараб Галай // Гуманітарний вісник: [всеукр. зб. наук. пр.]. Вип. 13 Серія: Іноземна філологія / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2009. - С. 124-129.
Біблія, як інтертекст світової літератури : [колект. моногр.] / ред.: С. Д. Абрамович; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. - 428 c.
Бриних, М. Роги янголів і пантофлі ЕКО. Ден Браун намагається всіх демонів світу поселити у Ватикані / М. Бриних // Україна молода. - 2008. - 3 січня. - С. 13.
Горбунова А. М. Особенности языка и стиля Дэна Брауна в аспекте перевода [Текст] : автореф. канд... филол. наук : 10.02.20 / А. М. Горбунова ; НАН России. – М., 2010. – 18 с.
Гринда Ю. І. Особливості організації тексту та дискурсу Дена Брауна у романі «Ангели та демони» [Текст] / Ю. І. Гринда, Т. М. Галай // Гуманітарний вісник. – Вип. 13. Серія: Іноземна філологія. – Черкаси: Видавництво ЧДТУ, 2009. – С. 23–26.
Кокс, Саймон. Взламывая код да Винчи [Текст] : путеводитель по лабиринтам тайн Дэна Брауна / Саймон Кокс ; [пер. с англ. А. Бушуева]. - М. : Матадор : АСТ, 2006. - 246, [1] с.
Кокшенева К. Постчеловеческая эра Дэна Брауна [Електронний ресурс] / К. Кокшенова. – Режим доступу до ресурсу: http://ruskline.ru/monitoring_smi/ 2013/10/17/ postchelovecheskaya_era_dena_brauna/. – Назва з екрана.
Кураев А. В. Фантазия и правда "Кода да Винчи" [Текст] / диакон Андрей Кураев. - Москва : АСТ : Зебра Е, 2007. - 526, [1] с.
Набитович І. Й. Категорія sacrum у художній прозі XX - XXI століть : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.01.06 / І. Й. Набитович; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2009. - 36 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09niyhps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Назаренко М. М. Роль містичного у творчості американського письменника Дена Брауна [Електронний ресурс] / М. М. Назаренко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 36. - С. 205-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_36_64.pdf.
Овсюк О. Загадки і таємниці роману Дена Брауна "Код да Вінчі" / О. Овсюк // Всесвіт. - 2008. - № 3/4. - С. 149-156.
Секреты "Ангелов и демонов" [Текст] : путеводитель по бестселлеру Дэна Брауна / пер. с англ. Т. Велимеев ; ред. Д. Берстейн, А. де Кейзер. - М. : АСТ : АСТ Москва ; М. : Хранитель2007. - 605 с. - (Историческая библиотека). -
Старостенко Т. Н. Время и пространство в романе Дэна Брауна "Код да Винчи" [Електронний ресурс] / Т. Н. Старостенко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2011. - Вип. 2(3). - С. 143-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2011_2(3)__18.pdf.
Старостенко Т. Н. Символика розы в романе Дена Брауна "Код да Винчи" [Електронний ресурс] / Т. Н. Старостенко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2012. - Вип. 2(2). - С. 164-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2012_2(2)__23.pdf.
Харюк І. Р. Базові концепти християнства у романах Д. Брауна / І. Р. Харюк // Наукові праці. — Кам’янець-Поділ., 2012. — Вип. 30. — С. 343-345.
Шигаєва К. В. Слова-реалії і способи їх перекладу в контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі романів Дена Брауна "Код да Вінчі" та "Цифрова фортеця") [Електронний ресурс] / К. В. Шигаєва // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 46(4). - С. 337-349. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mikks_2013_46(4)__44.pdf.
http://mdu.in.ua/Nauch/VESTNIK/philology/vipusk10.pdf

.: Розділ: Література :: 15.01.2015 16.50.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.933864 seconds