Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Ольга із міста: Дніпр. :: Запитання: 35924  
Ольга запитує:
Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, які дисертації буди захищені за творчість Ігоря Калинця та Ганни Світличної. Чи хоча б ті, де фігурують їхні імена. Щиро дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
Буряк О. Ф. Міфологізм художнього мислення Богдана-Ігоря Антонича та Ігоря Калинця [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Ф. Буряк ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2001. - 168 арк.
Віват Г. І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І. Калинець, М. Руденко, І. Світличний, В. Стус) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Г. І. Віват ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 38 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11VGISVS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кулініч Т. О. Метафора І.Калинця: інтертекстуальний аспект : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т. О. Кулініч ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08ktokia.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кулініч Т. О. Метафора І.Калинця: інтертекстуальний аспект [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т. О. Кулініч ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2007. - 174 арк.
Лановик М. Б. Функціонування літературно-художнього образу в українсько-англійських перекладах (на матеріалі англійських перекладів поезій І.Калинця та І.Драча) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / М. Б. Лановик ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т. - Тернопіль, 1997. - 200 л.
Онікієнко І. М. Філософсько-естетичні мотиви лірики поетів-дисидентів (B. Стус, І. Світличний, І. Калинець) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. М. Онікієнко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1997. - 155 с.
Ящук Ж. М. Екзистенційність як художньо-естетичний метод в українській літературі ХХ століття: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Ж. М. Ящук ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 1998. — 17 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1998/98jgmmul.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
На жаль, нам не вдалося знайти дисертації, які були захищені за творчістю Ганни Світличної.

.: Розділ: Література :: 19.01.2015 21.47.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.5009 seconds