Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Ольга із міста: Дніпроп. :: Запитання: 35926  
Ольга запитує:
Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, які дисертації були захищені за творчість Євгена Іваничука. Чи хоча б ті, де фігурує його ім'я. Можливо, перелік статей, монографій, у яких досліджується його прозовий доробок (зокрема, "Записки каторжанина"). Щиро дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією (у публікаціях творів письменника можливі вступні статті або корисні відомості, тому наводяться дані про них):
1. ІВАНИЧУК Євген. Крок вліво, крок вправо... Записки каторжанина. ... За столом новеліста // Дзвін. – Львів, 1990. - № 3. – С. 17-64. – Режим доступу: http://www.ursr.org/jovten/90/03/html/2.html.
2. Колощук Н. Нефікційна література (документалістика) як маргінальне явище мультикультурного процессу сучасності : українська ситуація [Електронний ресурс] / Надія Колощук. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789.
3. Маслюченко Г. О. Художні мемуари та автобіографічна повість в українській літературі 90-х років XX століття : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Г. О. Маслюченко; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2004. - 18 c. - укp. - Досліджено українську автобіографічну прозу 1990-х рр., зокрема такі її жанрові різновиди, як художні мемуари та автобіографічну повість, в аспекті поетики художнього тексту. Проаналізовано автобіографічні твори В.Дрозда, І.Жиленко, А.Дімарова, Є.Іваничука, П.Наніїва, М.Невидайла, В.Лопати зазначеного періоду. Розглянуто їх тематичні центри та шляхи естетизації автобіографічного матеріалу. З'ясовано специфіку побудови образу автора, встановлено неоднорідність його естетичної природи. Доведено, що хоча в усіх творах наявне розщеплення образу автора на образи головного героя та оповідача, у художніх мемуарах І.Жиленко та В.Дрозда обидва вони є персонажами твору, в автобіографічних же повістях П.Наніїва, А.Дімарова, Є.Іваничука, М.Невидайла, В.Лопати персонажем є лише головний герой, тоді як оповідач представляє інтелектуальну позасюжетну субстанцію, голос за кадром, відповідно різниться й співвідношення їх функцій. Встановлено жанротворче художнє навантаження тематичних центрів та структури образу автора. - Скачати повний текст. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.
4. Маслюченко Г. О. ХУДОЖНІ МЕМУАРИ ТА АВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/referats/7569/155211.
5. Те саме. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4465&start=5.
6. Павліченко О. Спогади про людське дно [Електронний ресурс] / Ольга Павліченко. – Режим доступу : http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty /23220/.
7. Руданець Ольга. Для нього Коломия була центром Всесвіту : [Євген Іваничук] . – Режим доступу: http://ifoonsku.ucoz.ua/news/dlja_nogo_kolomija_bula_centrom_vsesvitu/2012-08-11-1884.
8. Стадніченко О. О. „ХОЛОДНЕ НЕБО ПІВНОЧІ” ЄВГЕНА ІВАНИЧУКА: АВТОБІОГРАФІЧНО-МЕМУАРНИЙ ДИСКУРС // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. - № 22 (281). - У статті розглянуто мемуари українського політв’язня Є. Іваничука, зокрема повість-спогад „Записки каторжанина” в контексті української табірної прози. Визначаються характерні особливості табірного тексту, специфіка такого типу мемуарів. Вказується на спорідненість мемуарів Є. Іваничука з подібними творами С. Підгайного, Є. Грицяка, Л. Кириченко, М. Осадчого, І. Гнатюка та ін. Досліджується співвіднесеність між автобіографічно-суб’єктивним викладом спогадів та історичними подіями, учасником яких був автор мемуарів. У статті наголошено на тому, що в основу табірної прози Є. Іваничука покладено не просто хронологічний опис життя політкаторжанина, який провів у таборах, а потім на спецпоселенні на Півночі більше п’ятнадцяти років за те, що в сімнадцятилітньому віці був провідником УПА, а філософський погляд на тоталітарну систему, в основі якої наруга над людиною. Неодноразово в статті зосереджується увага на морально-екзистенційній проблематиці. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluf_2013_22_23.pdf.
***
9. Гажа Т. П. Українська літературна мемуаристика ХХ ст..: підсумки становлення об’єктного і суб’єктного типів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 17. – С. 123-129.
10. Галич О. А. У вимірах non fiction: щоденники українських письменників. – Луганськ : Знання, 2008
11. Галич О. А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, ґенеза, перспективи. – Луганськ: Знання, 2001. – 224 с.
12. Іваничук, Євген Іванович. Записки каторжанина : Повість-спогад / Євген Іванович Іваничук . – Київ : Український письменник, 1993 . – 288 с.
13. Іваничук, Євген. Холодне небо Півночі : повість-спогад, докум. хроніки, спогади / Євген Іваничук. — Львів : Піраміда, 2010. — 324, [2] с. — (Приватна колекція).
14. Коцюбинська М. Історія, оркестрована на людські голоси : екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної української літератури / Михайлина Коцюбинська. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2008. – 70 с.
15. Маслюченко Г.О. Диференціювання жанрів літератури спогадів: критерії розрізнення художніх мемуарів та автобіографічної повісті // Таїни художнього тексту : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2002. ? Вип. 2. – С. 73-84.
16. Маслюченко Г.О. Ідейно-естетичні засади шістдесятництва й українська автобіографічна повість 90-х років // Шістдесятництво як літературне явище: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Дніпропетровськ: Наукова книга, 2000. – С. 64-68.
17. Маслюченко Г.О. Специфіка жанру автобіографічної повісті в українській літературі 90-х років ХХ століття // Актуальні проблеми літературознавства: збірник наукових праць. ? Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2001. – Т. 11. ? С. 77-86.
18. Маслюченко Г.О. Тема людини в українській автобіографічній прозі 90-х рр. ХХ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. ? К.: Твім інтер, 2002. – Вип. 14. – С. 257-265.

.: Розділ: Література :: 20.01.2015 08.34.04 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
   

Generated in 0.325701 seconds