Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Ратушняк Люда із міста: Берегово :: Запитання: 35990  
Ратушняк Люда запитує:
добрий вечір! допоможіть, будь ласка, знайти літературу до курсової на тему:Сімейні та дитячі казки Братів Грімм. Дякую!!!!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Людо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баліцька К. Брати Грімм // Країна знань. - 2012. - № 9-10. - 3-я с. обкл., с. 56.
Братья Гримм и их сказки // Гримм, бр. Собрание сочинений. В 2 т. - М., 1999.- Т.2. - С.470-475.
Власова М. Шестеро из одного стручка : из жизни семейства Гриммов // Детская литература. - 1995.- 1-2. - С.26-32.
Гримм Якоб Людвиг Карл, Вильгельм Карл : немецкие сказочники, филологи // Писатели нашого детства. 100 имен. —М., 1998. — Ч.1. — С. 130–134.
Давиденко Г. В. Німецька народна побутова казка: тематичні, структурно-композиційні та лінгвокультурні характеристики : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Г. В. Давиденко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2009. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09dgvklh.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Давидюк Л. В. Зарубіжна літературна казка : навч. посіб. - К. : Ленвіт, 2003. - 590 с.
200 років тому вийшли друком «Казки» братів Грімм. Як це було [Електронний ресурс] : [життя та творчість] // Українська правда. Історична правда : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/digest/2012/12/20/104185/. — Назва з екрана.
Дейч А. Якоб Гримм / А. Дейч // Дет. лит. — 1938. — № 17. — С. 81–82.
Зарубежная детская литература : учеб. для ин-тов культуры / сост. И. С. Чернявская. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1982. - 559 с.
Зарубежная литература для детей и юношества : в 2 ч. : учеб. для ин-тов культуры. Ч. 1 / под ред. Н. К. Мещеряковой, И. С. Чернявской. - М. : Просвещение, 1989. - 256 с.
Каплун Л. «...Кожному приємна їхня поетична простота і повчальна правдивість» : до 200-річчя "Казок братів Грімм" / Л. Каплун, Б. Шалагінов // Всесвіт. літ в сучас. шк. — 2012. — № 11-12. — С. 30–35.
Клокова Е. М. Конкуренты - однофамильцы : братья Гримм VS Альберта Людвига // Библиотечное дело. - 2012. - № 23. - С. 13-19.
Коваленко О. Брати, які створили німецьку мову : поява такої, здавалося б, ”несерйозної” книжки - збірка казок братів Грімм - зробила революцію у … філології / О. Коваленко // Освіта України. — 2012. — 11 черв. (№ 24) - С. 15.
Література. Діти. Час, 1985 : зб. літ.-критич. ст. про дит. л-ру. Вип. 10 / редкол. В. Г. Дончик [та ін.] ; упоряд. В. Я. Неділька. - К. : Веселка, 1985. - 176 с.
Мельник O. B. Мовна картина світу німецької народної казки (на матеріалі казок братів Грімм та Л. Бехштайна) [Електронний ресурс] / O. B. Мельник // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 7. - С. 129-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2011_14_7_23.pdf.
О литературе для детей : сб. лит.-крит. ст. Вып. 29 / Ленинградский Дом детской книги издательства "Детская литература" ; редкол. В. М. Акимов [и др.]. - Л. : Детская литература, 1986. - 160 с.
Пронкевич О. Відкриваючи дорогу до казки : з практики вивчення казок братів Грімм / О. Пронкевич, А. Ситченко // Вікно в світ. — 1999. — № 3. — С. 97–103.
Пузий В. Братья Гримм: правда о сказочниках / В. Пузий // Личности. — 2013. — № 2. - С. 82-103.
Скурла Г. Братья Гримм = Die Brueder Grimm : очерк жизни и творч. / Г. Скурла ; предисл. А. Гугнина ; пер. с нем. С. Шлапоберской. - М. : Радуга, 1989. - 144 с.
Скурла Г. "Детские и семейные сказки"/ Г. Скурла // Западно-европейские литературные сказки /Гримм, бр.; Гауф. - Симферополь, 1997. - С.205-216.
Степанов К. Волшебные сказки братьев Гримм // Дошкольное воспитание. - 1999.- 12. - С.75-77.
Тубельская Г. Гримм Якоб Людвиг Карл (1785-1863). Гримм Вильгельм Карл (1786-1859) / Г.Тубельская // Зарубежные детские писатели : сто имен / Г. Тубельская. — М., 2005. —Ч. 1. — С. 98–104.
Фролова М. Нерозгадана таємниця казкарів Грімм / М. Фролова // Дзвін. — 2003. — № 9. — С. 150–151.
Швець Т. А. Семантика ахроматичних кольоропозначень у художньому тексті (на матеріалі казок братів Грімм) [Електронний ресурс] / Т. А. Швець, О. В. Швець // Психолінгвістика. - 2013. - Вип. 13. - С. 154-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/psling_2013_13_11.pdf.
Шевченко Г. Послесловие // Гримм, Бр. Сказки. - М., 1987. - С.463-475.
Шукачі народних скарбів : (до 230-річчя з дня народження Якоба Грімма) [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України для дітей : [веб-сайт]. — Електрон. дані. – Режим доступу: http://chl.kiev.ua/default.aspx?id=6813. — Назва з екрана.
Якоб Грімм — учений, письменник і... бібліотекар : 4 січня виповнюється 225 років від дня народження Якоба Грімма, німецького філолога та письменника // Шк. б-ка. — 2009. — № 12. — С. 70–71.

.: Розділ: Література :: 28.01.2015 18.28.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.271548 seconds